One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Release Notes Exact Financials Product Update 7.25

In deze release notes vindt u informatie omtrent de wijzigingen in de software in Product Update 7.25 ten opzichte van voorgaande releases.
Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Financials 7.24 10
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue navy lightgrey black darkgray white gold black

 

Module Segment Title Summary Hyperlink
7.25.00 Algemeen Exact Financials Cloud Support Policy Exact Financials Cloud Support Policy - Algemeen (Exact Financials 7.25) DocView.aspx?DocumentID={daa88c58-94ae-45c2-8bc0-a50a4d83b8fd}
7.25.00 WebUI WebUI: Tegels openen in nieuw venster of nieuw tabblad Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u tegels vanuit een workspace openen in een nieuw venster of nieuw tabblad. DocView.aspx?DocumentID={47de7b98-4af2-42c7-b9a4-f290026d5f18}
7.25.00 WebUI WebUI: Voortgangsindicator bij verwerkingsfuncties Vanaf versie 7.25 van Exact Financials wordt bij overige verwerkingsfuncties ook een voortgangsindicator getoond. DocView.aspx?DocumentID={13fab3a0-140a-43bf-af7f-36f41b0b6114}
7.25.00 WebUI WebUI: Voortgangsindicator bij rapportages Vanaf versie 7.25 van Exact Financials wordt in de WebUI bij rapportages een voortgangsindicator getoond. DocView.aspx?DocumentID={183e0de5-529c-42c8-b85d-cc75dfe8ccb2}
7.25.00 WebUI Onderhoud (PDF) lay-outs: Volg raster (Snap to grid) en raster formaat (grid format) bewaard Vanaf versie 7.25 van Exact Financials worden in het onderhoud van PDF lay-outs de instellingen 'Volg raster' en het formaat van het raster bewaard. DocView.aspx?DocumentID={650b7411-a1d3-4211-becb-0c376368f711}
7.25.00 WebUI Onderhoud (PDF) lay-outs: Coordinaten van velden aanpassen Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u in het onderhoud van PDF lay-outs de coordinaten aanpassen. DocView.aspx?DocumentID={9892108b-cfa7-453e-bb8c-821e113aa3b7}
7.25.00 Financieel Afletteren openstaande posten Vanaf versie 7.25 van Exact Financials is er een nieuwe manier van afletteren van openstaande posten voor debiteuren en crediteuren. DocView.aspx?DocumentID={0e859b24-fbb1-4d2a-849c-845707e5ddc2}
7.25.00 Financieel Consistentiecontrole over meerdere administraties Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kan de consistentiecontrole voor meerdere administraties tegelijkertijd opgestart worden. DocView.aspx?DocumentID={f65496a8-c668-4929-8e1b-5d557ecd342d}
7.25.00 Financieel Vernummeren/samenvoegen BTW-codes (BTW verhoging 6->9%) Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u BTW-codes vernummeren/samenvoegen. DocView.aspx?DocumentID={5cad02cc-f0b7-4312-93fb-3d109ab3dcae}
7.25.00 Financieel Standaard grootboekrekening in transitormemoriaal Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u een standaard transitorrekening definieren in een transitormemoriaal. DocView.aspx?DocumentID={d2959971-331d-4c4e-af4a-9ed9a2bbc8f8}
7.25.00 Financieel Factuurnummer (Crediteur) in memoriaalboek Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u in een memoriaalboek het factuurnummer (Crediteur) toevoegen. DocView.aspx?DocumentID={11abd872-30d0-457a-862b-9ec51ee25e51}
7.25.00 Financieel Onderhoud crediteuren/debiteuren: KVK-nummer, Organisatie-ID en DUNS nummer toegevoegd In versie 7.25 van Exact Financials zijn KVK-nummer, Organisatie-ID en DUNS nummer toegevoegd aan het onderhoud van crediteuren/debiteuren. DocView.aspx?DocumentID={d1903ce6-8810-46ac-93e6-4e225cf10ef5}
7.25.00 Financieel Adrescode in financiele instellingen te wijzigen Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u de adrescode in de financiele instellingen wijzigen terwijl deze in gebruik is in bijvoorbeeld debiteuren. DocView.aspx?DocumentID={8960c561-7d77-4d2b-b1c8-224637626087}
7.25.00 Financieel Debiteuren en crediteuren tabblad in financiele instellingen Vanaf versie 7.25 van Exact Financials is er een tabblad voor debiteuren en crediteuren in de financiele instellingen. DocView.aspx?DocumentID={0ee335ce-1db2-47d2-8c8c-8bd04620a4c1}
7.25.00 Financieel Betaalwijze 'Giro' verwijderd In versie 7.25 van Exact Financials wordt betaalwijze 'Giro' verwijderd. DocView.aspx?DocumentID={2c8cbbdb-79bd-486d-890a-4fa44625e19a}
7.25.00 Activa Kostenplaatsen en kostendragers ook in toekomstige afschrijvingen Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunnen kostenplaatsen en kostendragers ook getoond worden in de overzichten van toekomstige afschrijvingen. DocView.aspx?DocumentID={91bd3914-4340-4e14-b17b-662d47f1f544}
7.25.00 Electronisch bankieren Nieuwe definitie betaalbestand PAIN.001.001.03 In versie 7.25 van Exact Financials is een nieuwe betaaldefintie toegevoegd voor binnenlandse en buitenlandse betalingen. DocView.aspx?DocumentID={907a2264-c868-415a-ad89-e0b36ce8bb98}
7.25.00 Electronisch bankieren Vooruitbetalingen ook te selecteren bij aanmaken van een betaalbestand Vanaf versie 7.25 van Exact Financials worden ook vooruitbetalingen getoond bij het aanmaken van een betaalbestand. DocView.aspx?DocumentID={83c8ff8b-a2c0-4ccf-837b-aefa6068b71d}
7.25.00 Electronisch bankieren Betaalspecificatie PDF ook bij afdrukken opgeslagen in de database In versie 7.25 van Exact Financials wordt de PDF van een betaalspecificatie ook bewaard als deze is afgedrukt. DocView.aspx?DocumentID={3aa6acfa-4b2a-48cf-8838-b1b07092b2ed}
7.25.00 Electronisch bankieren Totaalbedrag structuur betalingen direct getoond bij verrichten betalingen Vanaf versie 7.25 van Exact Financials wordt het totaalbedrag van structuurbetalingen (over meerdere administraties) direct getoond bij verrichten. DocView.aspx?DocumentID={d21c29d7-507a-4895-a5ed-5ee2c16b3564}
7.25.00 Debtor banking Omschrijving bij afletteren afschrift aangevuld met de omschrijving uit scenario Vanaf versie 7.25 van Exact Financials wordt de omschrijving bij het automatisch boeken van een bankafschrift met een scenario aangevuld met de omschrijving uit het scenario. DocView.aspx?DocumentID={ecbb0a08-074f-4d58-ae69-c99697b1a781}
7.25.00 Incasso Incassospecificatie PDF ook opgeslagen als afgedrukt naar printer (PDF) In versie 7.25 van Exact Financials wordt de PDF van een incassospecificatie ook bewaard als deze is afgedrukt. DocView.aspx?DocumentID={a1172dcd-13e8-48c2-9df8-8980ce8a2dfe}
7.25.00 Herinnering Herinnering.PDF ook opgeslagen als afgedrukt naar printer (PDF) Vanaf versie 7.25 van Exact Financials wordt een PDF van een afgedrukte herinnering ook bewaard in de database. DocView.aspx?DocumentID={47de7b98-4af2-42c7-b9a4-f290026d5f18}
7.25.00 Herinnering Herinneren: Alle openstaande posten op herinnering Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u ook niet vervallen posten afdrukken op een herinnering. DocView.aspx?DocumentID={a2e56475-1543-4f55-b769-4672b9072cf4}
7.25.00 Verkoop Factuur.PDF ook opgeslagen als afgedrukt naar printer (PDF) Vanaf versie 7.25 van Exact Financials wordt een PDF van een afgedrukte factuur ook bewaard in de database. DocView.aspx?DocumentID={b5361a37-417a-4648-af0e-a194d053a2c5}
7.25.00 Verkoop Orderbevestiging.PDF en pakbon.PDF ook opgeslagen als afgedrukt naar printer (PDF) Vanaf versie 7.25 van Exact Financials wordt een PDF van een afgedrukte orderbevestiging en pakbon ook bewaard in de database. DocView.aspx?DocumentID={d64dfe6d-2ef1-4dad-8498-c25a447013b2}
7.25.00 Verkoop Automatisch afletteren bij creditfacturen Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u creditfacturen automatisch afletteren. DocView.aspx?DocumentID={0cff5c8d-4295-4c77-bb21-162335b73622}
7.25.00 Verkoop Kenmerk facturen toegevoegd aan selectie criteria in overzicht facturen Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u verkoopfacturen ook selecteren op de kenmerkvelden. DocView.aspx?DocumentID={f68c461c-7300-47c5-a9e4-07f3994c0483}
7.25.00 Inkoop Ontvangstbon ook per email Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u een ontvangstbon per email versturen. DocView.aspx?DocumentID={0389ab41-2928-4dc8-a8f5-f0847cd055ac}
7.25.00 Inkoop Bestellingen ook per email Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u bestellingen per email versturen. DocView.aspx?DocumentID={dfdbc2b7-9ef1-4ba0-8a57-87405b718d04}
7.25.00 EDIS Importeren UBL inkoopfacturen Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u UBL-inkoopfacturen (SI) importeren. DocView.aspx?DocumentID={8f2f2de5-fdd9-4aaa-bbd2-1436e396358d}
7.25.00 EDIS Importeren tab gescheiden bestanden Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kun u naast CSV ook tab gescheiden bestanden (TSV) importeren. DocView.aspx?DocumentID={0ae88160-53af-4c82-af5d-53cd4c98c92f}
7.25.00 Systeem Code page UTF-8 ondersteund Vanaf versie 7.25 van Exact Financials wordt codepage UTF-8 ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={40f54d96-eb8b-434d-8558-a41bdf949381}
7.25.00 Systeem Webservices: Aanpassingen in diverse WSM bestanden In versie 7.25 van Exact Financials zijn diverse WSM bestanden aangepast voor wat betreft de “pi_dscontext@” context. DocView.aspx?DocumentID={bfce11e9-97b0-4bcb-9d34-0f1e69f120e8}
7.25.00 Systeem Records selecteren via een subtotaal Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u records selecteren via een subtotal. DocView.aspx?DocumentID={31084257-9562-423d-bebb-9680d42e0d58}
7.25.00 Systeem Nieuw menu niet meer standaard beschikbaar voor gebruikers Vanaf versie 7.25 van Exact Financials worden geen rechten meer toegekend als er nieuw menupad is toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={3080de6f-476e-416e-82ba-dc1b09195fb1}
7.25.00 Systeem Oracle 12c R2 ondersteund Vanaf versie 7.25 van Exact Financials wordt Oracle 12c R2 ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={89adc03c-17ef-4116-9631-2e9304945342}
7.25.00 Systeem Elementen voor 'Eigenschappen' en documenten toegevoegd in standaard XML-schema In versie 7.25 van Exact Financials zijn elementen voor eigenschappen en documenten toegevoegd aan het XML-schema. DocView.aspx?DocumentID={294ba1dc-a95e-4082-bb00-7f250b52ed5d}
7.25.00 Systeem Favorieten (tegels) exporteren/importeren Vanaf versie 7.25 van Exact Financials is het mogelijk favorieten/tegels te exporteren/importeren. DocView.aspx?DocumentID={d1415252-f637-44de-87f7-81f36e9b0fe3}
7.25.00 Systeem Nieuwe schemaholder voor Exact Synergy Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u een nieuwe schemaholder voor Exact Synergy installeren. DocView.aspx?DocumentID={0a75a277-6e36-431f-a3a3-03e3c601afb7}
7.25.00 Belgische landenfunctionaliteit Belgische landen functionaliteit: Fiche 281.50 Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u in de belgische landenfunctionaliteit een fiche 281.50 genereren. DocView.aspx?DocumentID={65d9d8b6-e42c-4142-90c7-f9e685ef907b}
7.25.04 Systeem XML-export: Ook document (blob) ondersteund Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u ook documenten exporteren bij o.a. boekingen of facturen middels XML. DocView.aspx?DocumentID={50134cab-936b-4a7e-8f66-d5d9047e9512}
7.25.04 Systeem Webservices: zoeken op documentenblob (stexob) Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u een documentenblob zoeken met de webservices. DocView.aspx?DocumentID={c9b8a357-bc40-4a0e-9d5a-7997227260eb}
7.25.04 Systeem Webservices: Zoeken/Selecteren op timestamp Vanaf versie 7.25 van Exact Financials kunt u met webservices zoeken/selecteren op timestamp. DocView.aspx?DocumentID={aaca7eff-bfe7-4da0-9a81-b1abcbfb588d}
7.25.11 Algemeen BTW-identificatienummer voor ZZP'ers / Exact Financials BTW-identificatienummer voor ZZP'ers / Exact Financials. DocView.aspx?DocumentID={c8fbb47c-fd59-4c3b-b581-3f2cb9f8ea5e}
7.25.11 EDIS EDIS: extra karakter conversie (Windows 1252) In versie 7.25.11 van Exact Financials is een de optie, windows1252, toegevoegd voor karakterconversie bij EDIS imports. DocView.aspx?DocumentID={79f32bd9-cbfd-465b-ae69-e6c8eb638ce1}
Gerelateerde items Gerelateerd Opgelost in 7.25.... Een overzicht van de opgeloste zaken per release. DocView.aspx?DocumentID={e59cf336-3367-4eb5-ac83-162fcd8a7da9}
Gerelateerde items Gerelateerd Database wijzigingen Een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials versie 7.25 ten opzichte van Exact Financials Enterprise versie 3.5 m.b.t de 'exactcs' en EDIS database. DocView.aspx?DocumentID={6fe7c9b3-c312-47dd-90f2-d6a0bc7b0bd3}
Gerelateerde items Gerelateerd Supported configurations 7.25 Een overzicht van de systeemeisen voor versie 7.25 DocView.aspx?DocumentID={e1f31c60-7fab-43ad-b5f0-3106035dfd89}
Gerelateerde items Gerelateerd Release notes 7.24 Release notes 7.24 DocView.aspx?DocumentID={d7d9eefd-5c09-41d9-96bc-39980bca05f7}

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes main
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 28.460.405
 Assortment:  Date: 11-07-2019
 Release: 7.25  Attachment:
 Disclaimer