One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Knop Meerdere

Introductie

Met de optie Meerdere in de verzuimkaart kunt u eenvoudig en snel voor meerdere medewerkers in één keer een verzuimmelding ingeven. Dit is met name handig wanneer uw medewerkers een verplichte vrije dag moeten opnemen (bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaart). U hoeft het verzuim maar een keer in te geven en voor alle geselecteerde medewerkers wordt automatisch een verzuimmelding aangemaakt.

Uitleg

Sectie Traject

Kostenplaats
Door een kostenplaats te selecteren wordt de ingegeven verzuimmelding enkel voor die medewerkers gegenereerd welke gekoppeld zijn aan deze kostenplaats in het Onderhoud van de medewerker.

Medewerker
U kunt hier een reeks medewerkers selecteren waarvoor u de verzuimmelding wilt laten genereren.

Sectie Verzuim

Omschrijving
In dit veld geeft u de omschrijving van de verzuimmelding in.

Type afwezigheid
Hier kunt u aangeven met welke verzuimsoort de verzuimmelding moet worden aangemaakt. U kunt hier alle verzuimsoorten uit uw administratie selecteren.

Begindatum / Einddatum
In deze velden geeft u de datum aan waarvoor de verzuimmelding geldt. Dit kan 1 dag zijn, maar ook meerdere dagen achter elkaar (bijvoorbeeld bij een vakantiesluiting van een bedrijf).

Onderaan vindt u de volgende knoppen:

Genereren
Hiermee wordt er voor de opgegeven medewerkers een verzuimmelding aangemaakt voor de aangegeven begin- en einddatum.

Sluiten
Hiermee sluit u de administratie; er worden geen verzuimmeldingen gegenereerd.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.021.800
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer