One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Bekijken van de resultaten van het ontdubbelen

Untitled 1

Introductie

De functie Ontdubbelen is bedoeld om data welke gelijkwaardig of identiek is zo veel mogelijk te voorkomen door het verwijderen of samenvoegen van de data. Deze functie draagt bij aan het creëren van een 'schonere' en kleinere database waarbij doublures zo veel mogelijk worden voorkomen. De functie Ontdubbelen is ontworpen voor onderhoud aan de database. Wij adviseren, afhankelijke van de invoerfrequentie van nieuw data, daarom de functie om de paar maanden een keer uit te voeren. Voor meer informatie omtrent het ontdubbelen van relaties kunt u het document Verwijderen van dubbele relaties raadplegen.

Via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Kwaliteitsanalyse ➔ Ontdubbelen - Log kunt u een overzicht opvragen van ontdubbelprocessen welke reeds zijn uitgevoerd en ontdubbelprocessen welke nog niet zijn uitgevoerd, afhankelijk van de background job.

Rollen & rechten

Voor het bekijken en beheren van deze processen is het functierecht 608 – Allows to perform accounts/contact deduplication tasks benodigd. Gebruikers met de rol Administrator hebben dit functierecht.

  • Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
  • Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen. 

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 22.898.651
 Assortment:  Date: 04-10-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer