One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Betalingen over administraties (Versie 3.5.x)

Inleiding

In Exact Financials heeft u de mogelijkheid betalingen voor verschillende administraties tegelijk te verrichten. Voordat u dit kunt doen, is het noodzakelijk dat u een structuur aanmaakt, waarin de verschillende administraties worden samengevoegd.

Structuren aanmaken

[Tabellen, Onderhoud, Structuren]

Structuren bieden de mogelijkheid om entiteiten te definiëren waarvan de toegerekende kosten/opbrengsten kunnen worden toegerekend op basis van de aan deze entiteiten gekoppelde kostenplaatsen, kostendragers of grootboekrekeningen. Deze entiteiten worden basisniveaus genoemd. Het rapport waarin de verschillende basisniveaus zijn opgenomen wordt een structuur genoemd.

Een basisniveau is uit kostenplaatsen, kostendragers of grootboekrekeningen opgebouwd.

U kunt deze mogelijkheid ook gebruiken om structuren te bouwen voor betalingen over administraties. In dit geval maakt u een moederadministratie aan waaronder u de verschillende subadministraties kunt hangen. De moederadministratie is in dit geval het basisniveau en de verschillende subadministraties worden eraan gekoppeld. Deze paragraaf beschrijft hoe u een structuur kunt bouwen voor betalingen over administraties.

Rapportcodes aanmaken

Maak een rapportcode aan in [Tabellen, Onderhoud, Structuren, Rapportcodes]. Een rapportcode is opgebouwd uit basisniveaus. Aan deze basisniveaus kunt u administraties koppelen.

Basisniveaus aanmaken

Maak een basisniveau aan in [Tabellen, Onderhoud, Structuren, Basisniveaus]. Deze basisniveaus koppelt u aan een rapportcode.

Een structuur aanmaken

In [Tabellen, Onderhoud, Structuren, Structuren] kunt u kostenplaatsen aan basisniveaus koppelen en deze basisniveaus zijn gekoppeld aan een rapportcode. U maakt op deze manier een structuur aan voor de rapportcode.

Overzicht structuren

U kunt de functie [Tabellen, Onderhoud, Structuren, Structuren] ook gebruiken als overzicht. Selecteer achtereenvolgens de rapportcode en het basisniveau waarop u het overzicht wenst te zien.

Openstaande posten ter betaling selecteren

Voordat u betalingen over administraties kunt uitvoeren, is het noodzakelijk dat u selecteert welke openstaande posten u wilt meenemen in de 'betalingsrun'. Door de 'Nieuwe betalingen' te koppelen aan een structuur door een rapportcode en een basisniveau in te voeren, wordt het mogelijk om betalingen tegelijk voor verschillende administraties uit te voeren.

Zie ook:

[Banking, Betalen crediteuren, Structuren, Aanmaken betalingen]

Verrichten betalingen

Als u de juiste openstaande posten betaalbaar hebt gesteld, kunt u de feitelijke betalingen verrichten door ze in een bestand te zetten. Afhankelijk van het formaat en de instellingen wordt tevens een betalingsformulier afgedrukt.

Zie ook:

[Bankieren, Betalen crediteuren, Structuren, Verrichten betalingen]

Betaalspecificaties afdrukken

Als de betaalreferentie niet voldoende inzicht biedt in de aard van de betaling kunt u, nadat de betalingen zijn verricht, per crediteur een betaalspecificatie afdrukken.

Journaliseren betalingen

U journaliseert de verrichte betalingen nadat de betalingsopdrachten naar de bank zijn gestuurd.

Zie ook:

[Bankieren, Betalen crediteuren, Structuren, Journaliseren betalingen]

Verwijderen betalingen

[Bankieren, Betalen crediteuren, Structuren, Verwijderen betalingen]

Hier kunt u betalingen die u door middel van een structuur hebt aangemaakt verwijderen.

Door dubbel te klikken op de betaalrun, die u heeft aangemaakt, kunt u deze selecteren. Door vervolgens op 'Verwijderen' te klikken, verwijdert u de betalingsrun.

Overzicht betalingen over administraties

In [Bankieren, Betalen crediteuren, Overzicht betalingen, Betalingen over administraties] is een overzicht beschikbaar van de aangemaakte betaalopdrachten en de betrokken administraties.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 17.673.699
 Assortment:  Date: 17-07-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer