One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Purchase Manual - Bestellingen afdrukken

[Purchase: Processen, Bestellingen, Afdrukken]

Selectiescherm

Bestelnummer
Vul hier het bestelnummer in of een traject van bestelnummers van de bestelling(en) die u wilt afdrukken.

Crediteur
Vul hier de crediteur in of een traject van crediteuren die gekoppeld is/zijn aan de bestellingen die u wilt afdrukken.

Inkoper
Vul hier de inkoper in of een traject van inkopers, van wie u de bestellingen wilt afdrukken.

Selectiecode
Vul hier de selectiecode in of een traject van selectiecodes, waar de bestellingen onder vallen die u wilt afdrukken.

Besteldatum
Vul hier de besteldatum in of een traject van besteldata, waar de bestellingen onder vallen die u wilt afdrukken.

Voorkeuren

Toon selectie
Kruis deze optie aan als u de bestellingen die u geselecteerd heeft, eerst wilt bekijken en markeren voordat de actie definitief wordt doorgevoerd.

Lay-out
Hier wordt standaard de lay-out weergegeven die u in de inkoopinstellingen heeft gedefinieerd. U kunt een andere lay-out kiezen. Lay-outs kunnen aangemaakt worden in [Systeem: Applicatie, Formulierenlay-outs] in het Systeem menu.

Aantal afdrukken
Geef hier aan hoeveel afdrukken u per bestelling wilt maken.

Proef
Als u deze optie aankruist, kunt u een proefdruk maken van de bestellingen. U kunt dan bijvoorbeeld controleren of u tevreden bent met de lay-out. Als u deze optie uitschakelt, worden de bestellingen definitief afgedrukt en daarna automatisch verwerkt (als u geen gebruik maakt van bevestiging). Ze krijgen dan de status 'Geplaatst'.

Verzendmethode

  • Brief: Alleen ontvangsten voor Crediteuren waarbij 'Brief' is aangegeven op tabblad 'Invoer' worden afgedrukt (= printer)
  • Email: Alleen ontvangsten voor Crediteuren waarbij 'Email' is aangegeven op tabblad 'Invoer' worden afgedrukt (= per email verstuurd)
  • Email/Brief: D ontvangst voor Crediteuren waarbij een emailadres bekend is worden per email verstuurd, Als geen email adres bekend is wordt de ontvangstbon afgedrukt op de printer
  • Gebaseerd op relatie: Ontvangsten worden 'Afgedrukt' volgens de methode zoals in onderhoud Crediteuren op tabblad 'Invoer' is aangegeven

Gebruiken: Formulierenprinter
Met deze optie kunt u de ontvangsten afdrukken op een specifieke printer zoals gedefinieerd in [Systeem: Applicaties, Printers, Formulieren printers, Onderhoud].

Lay-out code
Hier geeft u aan met welke lay-out de ontvangsten afgedrukt moeten worden.

 

Controlescherm

Als u de optie 'Toon selectie' niet heeft geactiveerd, worden de bestellingen nu afgedrukt. Als u de optie wel heeft geactiveerd, kunt u nu de bestellingen eerst bekijken. Door gebruik te maken van de rechter muisknop kunt u via de optie koppeltabellen de regels van een bestelling bekijken. U kunt hier geen wijzigingen aanbrengen.
U kunt bestellingen selecteren waarna voor de geselecteerde bestellingen het afdrukken wordt uitgevoerd.


Exact Financials Enterprise > Purchase > Bestellingen > Bestellingen afdrukken


 

 

XMNineNineMX

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.723.756
 Assortment:  Date: 03-09-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer