One moment please...
 
 
Exact Financials (v3)   
 

Finance Manual C/S - Referentie in betaalopdracht

Referentie in betaalopdracht

De referentie die op de diskette wordt weggeschreven wordt als volgt bepaald. Ten eerste wordt gekeken of een vaste omschrijving is meegegeven in selecteren betalingen. Mocht dit het geval zijn dan wordt altijd deze vaste omschrijving aan het formaat meegegeven. Indien geen vaste omschrijving is meegegeven tijdens het selecteren van de betalingen en er is daarbij sprake van het afdrukken van een betaalspecificatie (op basis van het aantal openstaande posten zoals besproken in de vorige paragraaf), dan wordt de betaalreferentie uit de betaalinstellingen op het formaat weggeschreven. In het geval dat noch de vaste omschrijving noch de betaalreferentie is gevuld, wordt de omschrijving uit de openstaande posten in de omschrijving weggeschreven. De lengte van de omschrijving is formaat afhankelijk. Indien de omschrijving van de openstaande posten te groot is, wordt de omschrijving afgekapt op het aantal posities dat door het formaat is toegestaan.


Finance Manual C/S > Inhoud > Crediteuren en debiteuren automatisch betalen > Betaalspecificaties afdrukken > [Bestand, Administratieve instellingen, Betalingen] > Referentie in betaalopdracht

XOneThreeSixNineX

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.843.867
 Assortment:  Date: 10-03-2005
 Release:  Attachment:
 Disclaimer