One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Aandachtspunten bij migratie

Bij iedere upgrade naar een hogere versie van Exact Financials zijn er aandachtspunten die gecontroleerd dienen te worden in verband met gewijzigde functionaliteiten.

Bij iedere versie:

 • menu's geïmporteerd
 • vertalingen geïmporteerd
 • rapportagelay-outs geïmporteerd als deze nog niet bestaan voor desbetreffende entiteit
 • stextend-velden verplaatst naar huidige tabel

Per versie:

7.29

 • bestaande menurechten worden aangepast naar nieuw menustructuur met gewijzigde programma id's
 • workspace panelen: coördinaten en groottes bijgewerkt
 • gebruikers: professionele rol toegevoegd indien business suite licentie
 • crediteuren: standaardwaarde voor ontvangen facturen
 • debiteuren- / crediteurenmutaties: bankrekening uit betaalhistorie gevuld
 • betalingen: workflow-regels aangemaakt indien fiattering gebruikt werd
 • verkoopfacturen: workflow-regels aangemaakt indien fiattering gebruikt werd
 • verkoopfacturen: standaard betalingskenmerk toegevoegd
 • ongebruikte gegevens opgeruimd:
  • bank 'INGB-G'
  • menuteksten
  • betaalinstelling
  • gebruikersinstellingen voor menu

7.28

 • invoeren boekingen: vul de niet aftrekbare BTW-percentages in boekingsregels (België)
 • menurechten: kopieer rechten van 'activeren activa' naar 'de-activeren activa'
 • rapportagelay-outs: veld ID bijgewerkt: project link nr
 • rapportage: primaire koppeling toegevoegd aan faelaf / fatlaf
 • actielog notities: alle carriage returns gewijzigd in linefeeds
 • menurechten: kopïeer 'Blokkeren openstaande posten' naar 'Deblokkeren openstaande posten'
 • formulierenlay-outs: alle veldnamen in hoofldetters
 • rapportage: primaire koppeling toegevoegd aan fitlif

7.27

 • rapportagelay-out formules: bijwerken evaluatieniveau debiteur- en crediteurmutaties
 • zoekrechten: kopïeer rechten van 'Revisie levensduur' naar 'Revisie restwaarde'
 • grootboekkoppelingen: bestaande koppelingen periodeverdeel gekopïeerd naar nieuw velden periodeverdeel
 • zoekrechten: rechten van sttran gekopïeerd naar sttran-entity
 • documenten: bereken documententeller voor stamgegevens
 • taken: bijgewerkt naar enkel dataset record
 • documentinstellingen: incasso bijgewerkt

7.26

 • geen

7.25.09

 • taken: importeren bankafschriften bijgewerkt

7.25.06

 • rapportagelay-outs: activa afschrijvingen per activum
 • update table id

7.25

 • instellingen: laatste debiteur / crediteur gevuld
 • formulierenlay-outs: nieuwe typen en velden voor email lay-outs
 • dagboeken: verrekenboeken bijgewerkt tot memoriaal boeken
 • dagboeken: giroboeken bijgewerkt tot bankboeken
 • betaalmethoden: giro vervangen door bank
 • bankrekeningtypes: verouderde controles verwijderd (alleen IBAN bestaat nog)
 • formulierenlay-outs: lay-outgroup ACCEPT / BankGiro verwijderd
 • bankkoppelingen betalingen: verouderde betaalformaten (mt100 / edibanca) verwijderd
 • instellingen: standdaard postbank verwijderd
 • ISO-landen: standaard toegevoegd be_nsso_code
 • rapportagelay-outs: selectie op dagboektype bijgewerkt (overbodige dagboek types verwijderd)

7.24.02

 • avg: standaard op 'niet natuurlijke persoon' (props / stnactype)

7.24.01

 • multi-dimensie: verwijder instelling toegestaan

7.24

 • recent: bijwerken scheidingsteken
 • AVG: standaardtabellen toegevoegd

7.23

 • rapportagelay-outs: betaalrun / historisch: veld id's bijgewerkt
 • BTW-compensatiefonds: niet-NL administraties uitgesloten
 • herinnering: selectie waarden naar instellingen
 • XML-exportdefinitie: set domain naar fiscaal voor btw / icp
 • EDIS: hernoem commitment_line naar linenr_comsl
 • rekeningcourant: fitlif.linenr_atrss_target gevuld

7.22

 • rapportagelay-outs afschrijvingsmutaties bijgewerkt
 • timesheet templates: bijgewerkt voor grotere entiteiten breedten
 • rapportagelay-outs: breedten aangepast
 • formulierenlay-outs: lay-out groepen toegevoegd
 • dagboekkoppelingen betalingen: gebruik van formule voor bestandnaam mogelijk
 • formulierenlay-outs: email lay-out toegevoegd
 • rapportagelay-outs: activamutaties (op activum) gekopieerd van activamutaties
 • formulierenlay-outs: ongeldige lay-outgroepen verwijderd

7.21.04

 • documentinstellingen: betaalspecificatie bijgewerkt

7.21

 • dagboeken: kopïeer betalingen onderweg
 • activa: additionele mutaties voor verkochte activa zodat cumulatieve afschrijvingen een saldo van 0 hebben
 • rapportagelay-outs betalingen
 • zoekrechten: paysel-crd / paysel-deb / payord-report
 • werkstroom: maak condities aan voor goedkeuren van inkomende facturen
 • zoekrechten: kopieer van crediteur betalingen naar debiteur betalingen
 • gebruikersinstellingen: update stylesheet
 • gebruikersinstellingen: verwijder tegel menu
 • documenten: verwijder overbodige documenten van ebasth / fiecol / comhl / bdenth
 • project externe boekingen: verwijder niet gelinkte
 • zoekrechten: verkoopfactuur ubl
 • workspaces: bijwerken taken
 • taakplanner: bijwerken hernoemde tabelnamen (lsihl -> lseih etc)
 • documenten: bijwerken hernoemde tabelnamen (lsihl -> lseih etc)

7.20

 • rapportagelay-outs: bijwerken kopomschrijving veld-id
 • betalingen: bijwerken bewaarde programmatype waarden
 • zoekrechten: pay-pmtinf / pay-grphdr
 • formulierenprinters: kopïeer herinnering naar incassospecificatie

7.12.02

 • rapportagelay-outs (openstaande posten): selectievelden hoofdentiteit bijgewerkt

7.12

 • kopïeer gegevens padtype in bdpath
 • aanpassing ebasts/fiicomp sleutelvelden
 • kopïeer ebasts.descr velden naar additional_entry_info
 • rapportagelay-outs: converteer pivot naar nieuwe flexibele pivots
 • rapportagelay-outs (openstaande posten): bijwerken 'bedrag vv na boeken' veld-id
 • formulierenlay-outs: bijwerken vlagformaten
 • rapportagelay-outs: bijwerken ebasts
 • workspace: aanmaken externe categorie !TILE-DATA!
 • gebruikersinstellingen: menu timesht gewijzigd in project
 • menu: verwijder timesht
 • ISO-landen: bijwerken is_sepa
 • bankafschrifthistorie: bijwerken zoekrechten
 • rapportagelay-outs: bijwerken 'activastatus' veld-id

7.11.19

 • bijwerken 'perioden af te schrijven' bij gebruik lineaire afschrijving (Belgie)

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.757.284
 Assortment:  Date: 21-06-2021
 Release: 7.29  Attachment:
 Disclaimer