One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Budget - Invoer/Onderhouden: Budgetten (structuur)

[Budget: Budget, Invoer (structuur)]

Deze paragraaf beschrijft op welke wijze budgetten handmatig kunnen worden vastgelegd middels een structurenapplicatie.  

 

Versie
Selecteer de budgetversie waarop u de budgetten wenst vast te leggen.

Budgetboeking
Standaard wordt hier het eerste vrije volgnummer voor de eerst volgende budgetboeking getoond. Met behulp van het zoekvenster kunt u middels het selecteren van een bestaand volgnummer een bestaande budgetboeking selecteren.

Invoerpad
In [Budget: Stamgegevens, Onderhoud, Budgetversies] heeft u de invoerpaden voor de desbetreffende budgetversie vastgelegd. Het invoerpad bepaalt in deze structuren invoer applicatie in welke volgorde de budgetboeking van entiteiten de budgetboeking wordt aangemaakt. Conform het invoerpad wordt eerst het hoogste niveau getoond (waarde "1" als aangegeven in het invoerpad).  Het is reeds mogelijk om op dit niveau budgetten in te voeren en deze eventueel op een later moment te verdelen over de lagere niveaus.

Omschrijving kop
Geef hier de kopregelomschrijving van de budgetboeking in.

Datum actief
Als u in  [Budget: Stamgegevens, Onderhoud, Budgetversies] heeft aangegeven een historie van budgetboeking te loggen, dan dient u hier de datum van de budgetboeking aan te geven. Deze historie wordt bijgehouden door het aanmaken van budgetmutaties. Voor elke aanpassing op een budget (is ook de creatie van een budget) wordt een mutatieregel aangemaakt. Alle mutatieregels krijgen een datum waarop de mutatie actief wordt. Oftewel, vanaf welke datum dienen de budgetbedragen in deze specifieke boeking getoond te worden in de overzichten waarop budgetgegevens gerapporteerd kunnen worden.

Stuctuur
Selecteer het gewenst niveau en voer respectievelijk de budgetbedragen en aantallen in. De volgende velden zijn van belang:

Aantal
Gegevens het geselecteerde niveau binnen de structuur; voer hier het aantal te budgetteren eenheden in voor de aan te maken budgetboeking. Tijdens invoer wordt het veld Budget: aantal gewijzigd automatisch bijgewerkt.

Bedrag debet SV
Gegevens het geselecteerde niveau binnen de structuur; voer hier het bedrag debet in standaard valuta  in voor de aan te maken budgetboeking. Tijdens invoer wordt het veld Budget: debet gewijzigd automatisch bijgewerkt. 

Bedrag credit SV
Gegevens het geselecteerde niveau binnen de structuur; voer hier het bedrag credit in standaard valuta  in voor de aan te maken budgetboeking. Tijdens invoer wordt het veld Budget: credit gewijzigd automatisch bijgewerkt.

Budget aantal gewijzigd
Indien een budgetboekingsregel wordt aangemaakt op de gekozen entiteit, wordt het verschil tussen het budgetaantal vóór invoer van de betreffende boekingsregel en het nieuwe budgetaantal gevuld in deze kolom.

Budget debet gewijzigd
Indien een budgetboekingsregel wordt aangemaakt op de gekozen entiteit, wordt het verschil tussen het budget bedrag debet vóór invoer van de betreffende boekingsregel en het nieuwe budget bedrag debet gevuld in deze kolom.

Budget credit gewijzigd
Indien een budgetboekingsregel wordt aangemaakt op de gekozen entiteit, wordt het verschil tussen het budget bedrag credit vóór invoer van de betreffende boekingsregel en het nieuwe budget bedrag credit gevuld in deze kolom.  

Budget: Aantal
Deze kolom toont het budgetaantal op de gekozen entiteit. Deze waarde is een optelling van alle budgetboekingen en -mutaties op de gekozen entiteit.

Budget: Debet
Deze kolom toont het debet budgetbedrag op de gekozen entiteit. Deze waarde is een optelling van alle budgetboekingen en -mutaties op de gekozen entiteit.

Budget: Credit
Deze kolom toont het credit budgetbedrag op de gekozen entiteit. Deze waarde is een optelling van alle budgetboekingen en -mutaties op de gekozen entiteit. 

Verdeling: Periode (gelijke functionaliteit voor de velden: Verdeling: Kostenplaats en Verdeling: Kostendrager)
Bij de invoer van budgetboekingen is het mogelijk om direct in de boekingsregel een verdeelmethode over perioden te vullen. Zodra de boekingsregel(s) worden opgeslagen, wordt het budget direct verdeeld volgens de verdeelsleutel van de verdeelmethode.

 


Exact Financials EnterpriseBudget > Budget invoer (structuur)

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 20.989.081
 Assortment:  Date: 15-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer