One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Verwijderen stamgegevens: Documentcategorieën

[Systeem: Inrichting, Stamgegevens verwijderen, Documentcategorieën]

Stamgegevens kunnen worden aangemaakt, gewijzigd of worden verwijderd in de bijbehorende onderhoudsapplicatie. Als u echter veel gegevens in een keer wenst te verwijderen en niet elk stamgegeven stuk voor stuk in de onderhoudsapplicatie wilt verwijderen, is het raadzaam om gebruik te maken van deze functie om grote hoeveelheden stamgegevens in een enkele opdracht te verwijderen. Zie: [Bulk opdrachten (Verwerkingsfuncties)]. U kunt deze taak ook op reguliere basis laten uitvoeren door een taakplanner. [zie Taakplanner]

Voorkeuren
Geef aan of u de documentcategorie inclusief de (vervallen) onderliggende documenten wenst te verwijderen. Als u "normaal" kiest, dan zal een documentcategorie alleen kunnen worden verwijderd als er geen documenten onder deze categorie zijn vastgelegd. Als u kiest voor "alleen vervallen documenten", dan worden alleen de onderliggende documenten verwijderd die vervallen zijn op basis van de vervaldatum. De vervaldatum is bepaald op basis van de datum van laatste wijziging met daarbij het aantal dagen voor de bewaartermijn erbij opgeteld. Zie [Systeem: Inrichting, Documenten, Externe categorieën, Onderhoud]. Kiest u tot slot voor "inclusief alle documenten", dan worden alle onderliggende documenten gewist. 


Exact Financials > Inrichting SysteemVerwijderen Stamgegevens  > Documentcategorieën


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.264.256
 Assortment:  Date: 19-01-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer