One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Onderhouden: Formule: Operators

Operatoren

ABS ({value})

De functie retourneert de absolute waarde van de ingegeven numerieke waarde.

Voorbeeld:

ABS (3) en ABS (-3) retourneren de waarde 3.

AND ( {value1}, {value2} )

De functie controleert of de ingegeven waarden "TRUE" zijn en retourneert de waarde "TRUE" indien alle waarden "TRUE" zijn.

Voorbeeld:

AND ( (MID ( 'ADM_NR' , 1, 1) <> "#"), ( 'LINE_NR' = 0 ) ).

De eerste conditie betreft: (MID ( 'ADM_NR' , 1, 1) <> "#"), de tweede conditie betreft: 'LINE_NR' = 0.
Als aan beide voorwaarden is voldaan, dan wordt de waarde "TRUE" geretourneerd.

BALANCE ( {debit-value}, {credit-value} )

Deze functie retourneert het saldo van het ingegeven debet en ingegeven credit bedrag.

Voorbeeld:

Als het ingegeven debet bedrag EUR 1000 is en het ingegeven creditbedrag EUR 400, dan is de balans EUR 600.

CASE ( {test-value}, {value-option-1}, {result-1},..., {value-option-n}, {result-n}, {else result})

Deze functie vertaalt de ingegeven testwaarde naar een nieuwe waarde.

Voorbeeld:

CASE ('PAYMENT_METHOD', "K", 1, "B", 3, "I", 4, 0)

De ingevoerde waarde "K", wordt vertaald naar waarde "1". De ingevoerde waarde "B", wordt vertaald naar waarde "2". De ingevoerde waarde "G" wordt vertaald naar waarde "3". De ingevoerde waarde "I" wordt vertaald naar waarde "4". Als de ingevoerde testwaarde niet is genoemd in de vertaallijst, dan wordt de waarde "0" geretourneerd.

CEILING ({numeric-value}, {precision})

Deze functie rondt de ingegeven waarde naar boven af met het aantal decimalen als ingegeven bij de precisie.
Indien er geen precisie gedefinieerd is, geeft CEILING () het kleinste getal groter of gelijk aan het ingevoerde nummer.

Voorbeeld:

CEILING (15.67;2) = 16

CHAR ( {ASCII code} )

Deze functie converteert ASCII code naar een karakter.

Voorbeeld:

CHAR( 65 ). Deze functie retourneert de waarde "A".

COUNTER ( {counter-name} )

Voor iedere counter, zal de incrementele waarde toegevoegd worden aan de counternaam.

COUNTERRESET ( {counter-name}, {initial-value}, {increment-value} )

Instellen van de initiële waarde en de incrementele waarde van een couternaam.

Voorbeeld:

  1. COUNTERRESET ( “valerie”, 5, 3 ) -> 5 (Zet de counter's initiele waarde op 5 en de incrementele waarde op 3)
  2. COUNTER ( “valerie” ) -> 8
  3. COUNTER ( “valerie” ) -> 11

DATE ( {year-value}, {month-value}, {day-value} )

Voorbeeld:

DATE ( 1982, 07, 14 ) -> 14/07/1982

DATEVALUE ( {character-value} )

Converteert een datum in tekst naar een getal dat de datum representeert die in de database opgeslagen kan worden.

Voorbeeld:

DATEVALUE ('DUE_DATE_INVOICE')

DAY ( {date} )

Voorbeeld:

DATE ( 1982, 07, 14 ) -> 14/07/1982

DBQUERY ( RETURN-FIELD = {return-table}.{return-field}, {key-field-1} = {key-value1})

Database query om een waarde van een veld uit een tabel terug te krijgen door zoveel mogelijk waarden van sleutelvelden in te geven.

Voorbeeld:

DBQUERY (RETURN-FIELD = "z_sett.setting-value", "adm-nr" = CURRENT (COMPANY), "group-name" = "system", "setting" = "default-bank-type")

Is gelijkwaardig aan het volgende SELECT statement:

SELECT setting_value FROM z_sett WHERE adm_nr = '777' AND group_name = 'system' AND setting = 'default-bank-type'

DBQUERYMAX ( RETURN-FIELD = {return-table}.{return-field}, {key-field-1} = {key-value1})

Database query to return value for one of the field of the table by passing in as much as possible of input parameter.

Voorbeeld:

DBQUERY (RETURN-FIELD = "z_sett.setting-value", "adm-nr" = CURRENT (COMPANY), "group-name" = "system", "setting" = "default-bank-type")
equivalent to select statement : select setting_value from z_sett where adm_nr='777' and group_name='system' and setting='default-bank-type'

DBQUERYMIN ( RETURN-FIELD = {return-table}.{return-field}, {key-field-1} = {key-value1})

Database query to return value for one of the field of the table by passing in as much as possible of input parameter.

Voorbeeld:

DBQUERY (RETURN-FIELD = "z_sett.setting-value", "adm-nr" = CURRENT (COMPANY), "group-name" = "system", "setting" = "default-bank-type")
equivalent to select statement : select setting_value from z_sett where adm_nr='777' and group_name='system' and setting='default-bank-type'

DBQUERYSUM ( RETURN-FIELD = {return-table}.{return-field}, {key-field-1} = {key-value1})

Database query to return value for one of the field of the table by passing in as much as possible of input parameter.

Voorbeeld:

DBQUERY (RETURN-FIELD = "z_sett.setting-value", "adm-nr" = CURRENT (COMPANY), "group-name" = "system", "setting" = "default-bank-type")
equivalent to select statement : select setting_value from z_sett where adm_nr='777' and group_name='system' and setting='default-bank-type'

ENTRY ( {position}, {list-value}, {separator-value} )

Retourneert de n-de ({position}) waarde uit een lijst met wardes ({list-value}), de waarden van de lijst worden gescheiden door {separator-value}.

Voorbeeld:

ENTRY ( 2, "een,twee,drie", "," ) = "twee"

FLOOR ( {numeric-value}, {precision} )

Rounds a number down, toward zero, to the nearest multiple of significance

Voorbeeld:

FLOOR(15.67;3) = 15

IF ( {logical-test}, {value-if-true}, {value-if-false} )

If the logical test is true, the it will return {value-if-true}, if the logical test is false, then it will return {value-if-false}.

Voorbeeld:

IF ( 'JOURNAL_TYPE' = 2, 'BANK_ACC_NR', 'POSTBANK_ACC_NR' )

INT ( {numeric-value} )

Rondt een nummer af naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

Voorbeeld:

INT(24.8)=24

LEFT ( {text-value}, {length} )

Geeft het opgegeven aantal karakters terug vanaf de start van een tekst string. Text-value is de tekst string die de karakters bevat die u eruit wilt halen.
Voorbeeld:

LEFT ("valerie", 3) = val
LEFT ('ADM_NR', 1) <> "#" => From left side of field 'ADM_NR', the first character is not equal to '#'

LEN ( {text-value} )

Geeft het aantal karakters in een tekst string terug.

Voorbeeld:

LEN("Ruben") = 5

LOG ( {numeric-value}, {base-value} )

Retourneet het logaritme van een getal op basis van de basiswaarde dat u specificeert. Numerieke waarde is het positieve getal waarvan u het logaritme terug wilt krijgen.

Voorbeeld:

LOG (5,2) => 2.321928

LOOKUP ( {field-value} , {search-value} )

This is used by XML export for VAT return – when field value contains list pairs, search value will be found and the pair will be returned.

LOWER ( {text-value} )

Converteert alle letters in een string naar kleine letters.

MAX ( {value-1},..., {value-n} )

Geeft de maximum waarde terug van alle opgegeven waardes.

Voorbeeld:

MAX (1,2,3,4,5)=5

MID ( {text-value}, {start}, {length} )

Returns the characters from the middle for a text string, given a starting position and length.Text is the text string from which you want to extract the characters.

Voorbeeld:

MID ('ADM_NR', 1, 1) <> "#"

MIN ( {value-1},...,{value-n} )

Geeft de minimale waarde tussen alle opgegeven waardes aan.

Voorbeeld:

MIN (1,2,3,4,5)=1

MINUS ( {value} )

Plaatst een "-" teken voor een waarde.

Voorbeeld:

If value is 1, then MINUS(1) = -1, if value is -1, then MINUS(-1) = 1

MOD ( {value}, {divisor} )

Returns the remainders when a number is divided by a divisor.

Voorbeeld:

MOD (10,3)=1

MONTH ( {date} )

Geeft het getal van de maand terug op basis van de ingegeven datum.

NOT ( {value} )

Wijzigt FALSE naar TRUE, of TRUE naar FALSE

OPEN-PERIOD ( "year" | "period" {text}, 'Company' {integer}, 'Journal' {integer} [ , 'Year' {integer} [ , 'Period' {integer} ] ] )

Bepaalt het eerst volgende openstaande jaar/periode voor de geselecteerde 'Company', 'journal', vanaf 'Year', vanaf 'Period'.

OR ( {value1}, {value2} )

Check whether any of the arguments are TRUE, and returns TRUE or FALSE. Returns FALSE only if all arguments are FALSE.

Voorbeeld:

OR ('JOURNAL_TYPE' = 2, 'JOURNAL_TYPE' = 3 ) => when this condition is met, then the bank account will be imported. Please refer to pje0173.scr, mapping for DAGBK

PERCENTAGE ( {percentage-value}, {total-value} )

To calculate the percentage upon division of one field with another field.
Voorbeeld:

PERCENTAGE (10, 1200) = (10/1200) * 100 = 0.833

POWER ( {value}, {power} )

Returns the result of a number raised to a power. Value is the base number, any real number.

Voorbeeld:

POWER (2,2)=4

REMOVEDIACRITICS ( {text-value} )

Removes accents from text

REPLACE ( {text-value}, {from-value}, {to-value} )

Deze functie vervangt de ene string door een andere string ("to-value").

Voorbeeld:

REPLACE ( "ik,ruben,vertelwatoverformules", "ruben", "stefan" ) = "ik,stefan,vertelwatoverformules"

REPT ( {text-value}, {integer-value} )

Deze functie herhaalt een string een opgegeven aantal maal.

Voorbeeld:

REPT (“*”, 5)="*****"

RIGHT ( {text-value}, {length} )

Deze functie retourneert het opgegeven aantal karakters vanaf het einde van een string.

Voorbeeld:

RIGHT ("valerie", 3) = rie

ROUND ( {numeric-value}, {precision} )

Deze functie rond een getal af naar een gespecificeerd aantal decimalen.

Voorbeeld:

ROUND (35.567,2) = 35.57

SELECTION-MAXIMUM ( {selection-field} )

Deze functie retourneert de maximale waarde van het selectieveld.

Voorbeeld:

SELECTION-MAXIMUM (‘COST CENTER’) = zzzzzzzz

SELECTION-MINIMUM ( {selection-field} )

Deze functie retourneert de minimale waarde van het selectieveld.

Voorbeeld:

SELECTION-MAXIMUM (‘COST CENTER’) = (blank)

SQRT ( {value} )

De functie retourneert de wortel van het ingevoerde getal.

Voorbeeld:

SQRT (4) = 2

SUBTABLEQUERY ( RETURN-FIELD = {return-table}.{return-field}, {key-field} = {key-value})

Deze functie kan in EDIS-koppelingen gebruikt worden, wanneer er een kop-/detailtabel verhouding is. Op deze manier kan de koptabel gegevens halen uit zijn detailtabel.
Voor meer informatie, zie document 13.607.792

Voorbeeld:

DATEVALUE (MID (SUBTABLEQUERY1 ( "BOEKINGENRZVMSUB", "LINE_NR", "1", "DATE" ), 1, 2) +"/"+ MID (SUBTABLEQUERY1 ( "BOEKINGENRZVMSUB", "LINE_NR", "1", "DATE" ), 3, 2) +"/"+ MID (SUBTABLEQUERY1 ( "BOEKINGENRZVMSUB", "LINE_NR", "1", "DATE" ), 5, 4) )

SUM ( {sum-name}, {increment_value})

Deze functie telt waardes op voor een "sum-name" met een incrementele waarde. De incrementele waarde kan per keer verschillen.

Voorbeeld:

SUMRESET (“valerie”, 10 ) =10
SUM (“valerie”, 5 ) = 15
SUM (“valerie”, 6) = 21
SUM (“valerie”, 7) = 28

SUMRESET ({sum-name}, {initial-value})

Herstelt de "sum-name" naar een specifieke initiële waarde.

TEXT ({value}, {optional-format})

Converteert een decimaal of geheel getal naar een string met specifiek nummer formaat.

Voorbeeld:

  1. TEXT ( 49.34, 9.99 ) = 9.34
  2. TEXT ( 63942, "HH:MM" ) = "17:45"

TRANSLATE ({translation-code}, {value})

Deze functie retourneert de vertaling van de ingevoerde vertalingscode.

Voorbeeld:

TRANSLATE (BDGIMP, PER_BUD_ACC_EXCVER)

TRIM ({text value})

Deze functie verwijdert alle spaties uit een string met uitzondering van spaties tussen woorden.

TRUNC ({value}, {precision})

Deze functie kapt de waarde van een getal af tot een getal met de aangegeven precisie.

UPPER ({value})

Deze functie converteert een string naar een string waarbij alle letters in hoofdletters worden geretourneerd.

VALUE ({value})

Deze functie converteert een string naar een numerieke waarde.

Voorbeeld:

VALUE ('ADM_NR')

Het administratienummer wordt bijvoorbeeld met het veld 'ADM_NR' geïmporteerd middels EDIS. Het veld 'ADM_NR' is is gedefinieerd als een stringwaarde.
De functie VALUE converteert de stringwaarde naar een numerieke waarde

WEEKDAY ({date})

Deze functie retourneert een number van 1 tot 7. Het nummer identificeert de dag van de week voor een bepaalde datum.

Voorbeeld:

WEEKDAY ('23-06-09') = 2

WEEKNUM ({date})

De functie retourneert een weeknummer terug op basis van de datum.

YEAR ({date})

Deze functie retourneert een jaar op basis van de ingevoerde datum.


Exact Financials > Systeem > Overzichten in Exact Financials > Onderhoud formules > Formule: Operators


     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.367.717
 Assortment:  Date: 10-01-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer