One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het gebruik van het filter en het toevoegen van kolommen in de selectieschermen

Introductie

Door de gehele software heen wordt een aantal functies steeds opnieuw gebruikt. Een van die functies is het selectiescherm voor stamgegevens. In allerlei onderhouds- en invoerapplicaties wordt deze functie gebruikt en het is daarom handig te weten dat u deze naar eigen wens kunt aanpassen, zowel de getoonde data als de zoekmogelijkheden. In dit document wordt in detail uitgelegd hoe het selectiescherm functioneert en hoe u die kunt aanpassen.

 

Uitleg

In dit document wordt als voorbeeld onderhoud debiteuren gebruikt. Onderstaand ziet u het scherm dat u krijgt als u gaat naar [Financieel, Debiteuren, Onderhouden]. De beschreven functionaliteit geldt echter voor alle selectieschermen en ten dele ook voor de kaarten.

U ziet in dit scherm een aantal verschillende zaken. Bovenin het document vindt u de functies "Zoeken" en "Wissen". Nadat u één of meerdere criteria heeft ingevoerd, kiest u voor "Zoeken" om de debiteuren die daaraan voldoen, te tonen.

Daarnaast ziet u staan hoeveel rijen er standaard in uw scherm getoond worden. In dit geval is dat 1000. Dit standaard aantal kunt u in uw gebruikersinstellingen vastleggen. Deze waarde wordt dan als standaard gebruikt. Het is ook mogelijk om in dit veld een andere waarde in te voeren als u meer of minder debiteuren tegelijk wilt zien. Het kan voorkomen dat het aantal getoonde regels niet altijd overeenkomt met het aantal dat u bij 'Rijen' heeft ingevuld. Dit heeft te maken met hoe de gegevens worden gesorteerd. Wanneer u bijvoorbeeld aangeeft dat er 500 rijen getoond dienen te worden en u sorteert op 'Plaats', en regel 500 en 501 hebben beide dezelfde plaats, dan worden er 501 regels getoond. Hebben bijvoorbeeld regel 500, 501 en 502 dezelfde plaats dan worden er 502 regels getoond. Wanneer regel 500 t/m 1000 dezelfde plaats hebben dan worden er 1000 rijen getoond. Wanneer regel 500 t/m 1500 dezelfde plaats hebben dan worden er 1500 rijen getoond, etc. etc..

In de volgende regel ziet u het filter. U kunt kiezen tussen "begint met" of "bevat". Dit heeft te maken met de wijze van zoeken. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld:

Er zijn twee debiteuren, debiteur 1040 met de naam 'Tentenverhuur' en debiteur 1020 met de naam 'Schilderbedrijf Kwast'. Stel u zoekt alle debiteuren waar in de naam van de debiteur de letter T voorkomt. Achter "Naam" vult u nu de T in. Als u vervolgens zoekt en het filter staat op "Begint met" krijgt u alleen debiteur 1040 te zien. Kiest u voor "Bevat met", dan wordt na het zoeken zowel debiteur 1040 als debiteur 1020 getoond.

In de gebruikersinstellingen kunt u ook voor het filter in de zoekschermen (zoals bijvoorbeeld het veld 'Debiteur' of 'Crediteur' in een boeking) een standaardwaarde opgeven.

Onder het filter vindt u de zoekcriteria. In dit scherm zijn dat er standaard zes. U kunt hiermee zelf bepalen hoe gedetailleerd u wilt zoeken. Bijvoorbeeld alleen alle debiteuren in Almere, of alle debiteuren in Almere die met de D beginnen.

Nadat de zoekopdracht is gegeven, wordt de data getoond van de debiteuren die aan de criteria voldoen. In het bovenstaande scherm ziet u de gegevens getoond in een bepaalde volgorde. Deze volgorde kunt u zelf desgewenst aanpassen, net als de informatie die getoond wordt.

Indien u met uw rechtermuisknop klikt op de kopregel van de data (dat is de bovenste, grijze regel in het onderstaande scherm) krijgt u extra mogelijkheden.

U kunt extra kolommen toevoegen of verwijderen, u kunt de sortering aanpassen en u heeft de mogelijkheid om de standaard te herstellen. In product update 408 en ouder kunt u dit zelfde scherm tevens oproepen door in het betreffende scherm boven in de menubalk op 'Kolommen' te klikken, of via de menu optie [Beeld, Kolommen]. Vanaf product update 409 kunt u dit scherm oproepen via de optie 'Kolommen' rechtsboven in het betreffende scherm:

Vanaf product update 409:

Product update 408 en ouder:

 

Kolom toevoegen
Hieronder ziet u het scherm dat u krijgt als u kiest voor kolom toevoegen. U kunt uit de lijst het veld selecteren dat u wilt toevoegen. Het veld wordt dan ingevoegd op de plaats waar u met de muis geklikt heeft.De eerste 6 velden in het scherm zijn automatisch de zoekvelden bovenin het scherm. Dat betekent dus dat u niet alleen de mogelijkheid heeft om extra velden te tonen, u kunt die velden ook direct gebruiken om te zoeken. Onderstaand ziet u een aangepast scherm waarin u duidelijk ziet dat de zoekmogelijkheden ook veranderd zijn ten opzichte van het standaardscherm.

Kolom verwijderen
Kiest u voor kolom verwijderen, dan wordt direct de kolom die u geselecteerd had, verwijderd uit het scherm. Ook de zoekmogelijkheid voor dat veld verdwijnt direct.

Sorteren
U heeft ook de mogelijkheid om de sortering te veranderen. De kolom die u selecteert, wordt automatisch vooraan in het scherm gezet en de data wordt gesorteerd volgens dat veld. Het is ook mogelijk de kolom vooraan te zetten door er dubbel op te klikken.

Toevoegen aan sortering
Niet alle velden zijn uniek, denk aan woonplaats. Daarom is het handig om een extra mogelijkheid te hebben om de sortering mee uit te breiden. Het veld dat u toevoegt, wordt direct na het eerste sorteringsveld geplaatst. In onderstaand voorbeeld ziet u dat het scherm is gesorteerd op Plaats en Naam.Bij kolommen waarop gesorteerd wordt krijgt u nog extra opties:Verwijder uit sortering
Deze mogelijkheid gebruikt u als u de sortering op een bepaalde kolom niet langer wilt gebruiken.

Plaats als eerste in sortering
U kunt een kolom waarop gesorteerd wordt als eerste in de sortering plaatsen.

Sorteervolgorde omkeren
Bij elke kolom waarop gesorteerd wordt is het mogelijk om de volgorde om te draaien. Dus in plaats van A naar Z wordt dan van Z naar A gesorteerd.

Standaardwaarden herstellen
Het kan natuurlijk voorkomen dat u de volgorde en velden gewijzigd heeft, maar de huidige info niet voldoende vindt. In dat geval is het makkelijk om de oorspronkelijke indeling terug te krijgen door te kiezen voor standaardwaarden herstellen.

Tot slot heeft het selectiescherm nog enkele andere mogelijkheden. Het is mogelijk om per kolom de breedte aan te passen door met de muis de rand van een van de kolommen te selecteren. Tevens is het mogelijk om kolommen te verplaatsen door een kolom te selecteren en te slepen naar de juiste plaats. Dit is alleen mogelijk voor kolommen waarop niet gesorteerd is.

Voor de filter waarmee het onderhoud van artikelen opgevraagd kan worden geldt dat de knop 'Filter' een groen vinkje weergeeft zodra er een selectie is ingegeven. De 'Filter' knop heeft derhalve een status.


Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.206.368
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer