One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Batch: Adviesbeleid / Serie: Adviesbeleid (WMS instellingen)

Introductie

In de verschillende WMS instellingen kunt u bij de velden 'Batch: Adviesbeleid' en 'Serie: Adviesbeleid' het pickadvies met betrekking tot Serie-/batchnummers selecteren. Hier beschikt u over vier verschillende opties waarmee u het pickadvies met betrekking tot Serie-/batchnummers kunt aangeven.

Met de opties 'Advies: Batchnummers' en 'Advies: Serienummers' in de zelfde secties kunt u aangeven of het adviesbeleid dient te worden toegepast. Wanneer dit advies wordt toegepast heeft het voorrang op het locatie adviesbeleid.
 

Uitleg van de velden

De velden 'Batch: Adviesbeleid' en 'Serie: Adviesbeleid' zijn beschikbaar in de volgende instellingen via [Systeem, Algemeen, Instellingen]:

 • WMS Leveringen advies
 • WMS Voorraad aanvullen
 • WMS Productie uitgifte

Deze instelling bepaalt welke methode wordt gebruikt om de oudste serie-/batchnummers als eerste te picken. Aangezien de einddatum van een serie-/batchnummer geen verplicht veld is, maar de begindatum wel altijd is gevuld, kunnen verschillende combinaties van de begin/einddatum worden gebruikt.

 

 • Einddatum en anders begindatum
  De oudste batches worden geselecteerd op basis van de einddatum van het serie-/batchnummer.
  Voor batches met een lege einddatum, wordt einddatum '31-12-2299' toegepast (en waarschijnlijk geadviseerd na de batches met een specifieke einddatum), en de begindatum wordt ook toegepast voor batches zonder einddatum:
   
  • Voorbeeld
   batch B1    begindatum 01-01-13    einddatum 31-12-2014
   batch B2    begindatum 01-02-13    einddatum 31-12-2014
   batch B3    begindatum 01-12-12    einddatum (leeg)
   batch B4    begindatum 01-11-12    einddatum (leeg)
   batch B5    begindatum 01-12-11    einddatum 01-01-2015

   Gegenereerd advies (op 01-01-14):
   Voor de batches B3 en B4 wordt einddatum '31-12-2299' toegepast, batch B4 wordt als eerste geadviseerd omdat deze een oudere begindatum heeft.
   De volgorde van het adviseren van deze batches: B1, B2 (of: B2, B1 - omdat er een zelfde einddatum is, is dit afhankelijk van het locatie beleid), B5, B4, B3

    
 • Einddatum en begindatum
  De oudste batches worden geselecteerd op basis van de combinatie van einddatum + begindatum.
  In de situatie waarbij u batches produceert met dezelfde einddatum gedurende een hele maand, adviseert u nog steeds batches die geproduceerd zijn aan het begin van de maand, vóór batches die aan het eind van de maand zijn geproduceerd.
  Een lege einddatum wordt gezien als '31-12-2199' en wordt als laatste geadviseerd.
   
  • Voorbeeld
   batch B1    begindatum 01-01-13    einddatum 31-12-2014
   batch B2    begindatum 01-02-13    einddatum 31-12-2014
   batch B3    begindatum 01-12-12    einddatum (leeg)
   batch B4    begindatum 01-11-12    einddatum (leeg)
   batch B5    begindatum 01-12-11    einddatum 01-01-2015

   Gegenereerd advies (op 01-01-14):
   Voor de batches B3 en B4 wordt einddatum '31-12-2299' toegepast.
   De volgorde van het adviseren van deze batches: B1 (omdat de begindatum ouder is dan die van B2), B2, B5, B4, B3

    
 • Einddatum
  Voorraad wordt geselecteerd op basis van de serie-/batch einddatum. Een lege datum wordt gezien als '31-12-2299', en wordt als laatste geadviseerd.
   
  • Voorbeeld
   batch B1    begindatum 01-01-13    einddatum 31-12-2014
   batch B2    begindatum 01-02-13    einddatum 31-12-2014
   batch B3    begindatum 01-12-12    einddatum (leeg)
   batch B4    begindatum 01-11-12    einddatum (leeg)
   batch B5    begindatum 01-12-11    einddatum 01-01-2015

   Gegenereerd advies (op 01-01-14):
   Voor de batches B3 en B4 wordt einddatum '31-12-2299' toegepast.
   De volgorde van het adviseren van deze batches: B1, B2 (of: B2, B1 - omdat er een zelfde einddatum is, is dit afhankelijk van het locatie beleid), B5, B3, B4 (of B4, B3 - afhankelijk van het locatie beleid)
     
    
 • Start date
  Voorraad wordt geselecteerd op basis van de serie-/batch einddatum
   
  • Voorbeeld
   batch B1    begindatum 01-01-13    einddatum 31-12-2014
   batch B2    begindatum 01-02-13    einddatum 31-12-2014
   batch B3    begindatum 01-12-12    einddatum (leeg)
   batch B4    begindatum 01-11-12    einddatum (leeg)
   batch B5    begindatum 01-12-11    einddatum 01-01-2015

   Gegenereerd advies (op 01-01-14):
   De volgorde van het adviseren van deze batches: B5, B4, B3, B1, B2

Opmerkingen:

 • Wanneer 'advies' voor serie-/batch artikelen wordt gebruikt wordt een serie-/batch adviesbeleid altijd toegepast vóór een ander beleid. Het is mogelijk om het serie-/batch advies te deactiveren. In dat geval wordt alle voorraad voor dat artikel als hetzelfde gezien. Het uitvinken van 'Serie: Adviesbeleid' kan gebruikt worden bij het picken van serie artikelen zonder specifieke vervaldatum.
 • Wanneer een serie-/batchnummer expliciet is opgegeven in de verkooporder- (of productie uitgifte-) regel, dan wordt dit serie-/batchnummer geadviseerd; andere serie-/batchnummers worden niet geadviseerd voor die regel. Wanneer 'Pickadvies' is uitgevinkt, wordt vanaf product update 408 het vooraf ingevulde serie-/batchnummer nog steeds naar de scanner gestuurd als 'advies' (maar naar de standaard locatie van het artikel zonder de voorraad te controleren). In eerdere releases was het serie-/batchnummer in dit geval leeg op de scanner.
 • Beschikbare voorraad voor serie-/batch artikelen kan beperkt zijn wanneer de debiteur ene beperkte externe shelf life heeft.
 • Order-specifieke voorraad (zoals een serie-/batchnummer opgegeven in een orderregel of externe shelf life behoeften) worden niet ondersteund wanneer gebruik wordt gemaakt van E-WMS Voorraadaanvullen voor het aanvullen van voorrad op basis van orders (m.u.v. in een specifiek scenario).
 • Wanneer u werkt met Pick & Pack wordt het primaire advies (incl. Serie-/batch selectie) gegenereerd door het aanvul proces. Dit betekent dat orderspecifieke voorraad (zie boven) niet wordt ondersteund in het Pick & Pack proces.
 • Wanneer pickadvies is uitgevinkt, wordt het voorgevulde serie-/batchnummer vanaf product update 408 nog steeds naar de scanner gestuurd als advies (maar naar de standaard artikellocatie, zonder het controleren van de voorraad). In eerdere releases was in dit geval het serie-/batchnummer leeg op de scanner.
 • Geblokkeerde en verlopen batches worden altijd genegeerd.
 • Wanneer het locatiebeleid is ingesteld op 'Alleen picklocaties', dan worden oudere batches (die eerder verscheept zouden moeten worden) van bulk locaties ook genegeerd.


Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 20.176.477
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer