One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Product Updates 420, 419, and 418: VAT return form 2019 version 21 available (Czech legislation)

Effective April 1, 2019, the Act No. 235/2004 Coll for the value added tax has been amended via Act No. 80/2019 Coll, which required a new version for the VAT return form. With this change, the version 21 for the VAT return form has been made available in Exact Globe Next.

For more information, see https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2019/aktualizace-kontrolniho-hlaseni-po-novele-zakona-o-dph-9686.

The changes that have been made in Exact Globe Next, and in the printed VAT return form for version 21 are as follows:

VAT return - page 1 screen

In the VAT return - page 1 screen (accessible via Finance VAT / Statistics VAT return – page 1), the option 21 (od roku 2019) has been added at the Vzor field. By default, this option will be selected when accessing the screen for the first time.


Note: The option will also be made available when the Export to file option has been selected for the VAT return setting during the generation of the VAT return via the Finance VAT / Statistics Value added tax menu path.

Enter Parameter Values screen

The option Vzor 21 (od roku 2019) has been added and defined as the default value at the drop-down field as displayed in the following:


Value added tax screen

The option Vzor 21 (od roku 2019) has been added at the Vzor výkazu field in the Enter value screen (accessible via Finance VAT / Statistics Value added tax).


Page 1

The descriptions for the following labels have been changed on Page 1 of the version 21 VAT return form:

Label

Version 19

Version 21

Label A

Počet listů / příloh

Počet příloh / listů

Label B

Osoba identifikovaná k dani § 6g až § 6i

Identifikovaná osoba § 6g až § 6l

Label C

 

Sídlo právnické / fyzické osoby nebo adresa místa pobytu fyzické osoby: podle § 13 odst. 1 daňového řádu:

Sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 1 3 odst. 1 daňového řádu:

Label D

Údaje o zástupci:

Údaje o podepisující osobě:

Label E

Kód zástupce:

Kód podepisující osoby:

Label F

Přiznání sestavil

Kontaktní osoba

Label G

č. 19

č. 21

Page 2

The descriptions for the following labels have been changed on Page 2 of the version 21 VAT return form:

Label

Version 19

Version 21

Label A

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (např. § 13, § 14, § 18)

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku

Label B

Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16 ; § 17 odst. 6 písm. e); § 19 odst. 3)

Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16 ; § 17 odst. 6 písm. e); § 19 odst. 3/ § 19 odst. 6 )

Label C

Dovoz zboží (§ 23 odst. 3 - 5)

Dovoz zboží (§ 23)

Label D

Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4)

Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4/ § 19 odst. 6)

Label E

Režím přenesení daňové povinnosti (§ 92a) - odběratel zboží nebo příjemce zboží

Režím přenesení daňové povinnosti (§ 92a) - odběratel zboží nebo příjemce služeb

Label F

Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce přij jejich přijetí (§ 108)

Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinnost přiznat daň při jejich přijetí (§ 108)

Label G

Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92

Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)

Label H

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ( § 44)

Oprava daně v případě nedobytné pohledávky ( § 46 a násl., resp. § 74a)

Label I

Korekce odpočtů podle § 75 odst. 4, § 77 až § 79c

Korekce odpočtů daně podle § 75, § 77, § 79 až § 79d

Label K

Úprava odpočtu daně (§ 78 až § 78d)

Úprava odpočtu daně (§ 78 a násl.)

Label L

Daň na výstupu (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 – 61 + daň podle § 108 odst. 1 písm. k)

Daň na výstupu (součet 1 až 13 – 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená)

Label M

Vlastní daňová povinnost (62 – 63)

Vlastní daň (62 – 63)

Label N

Rozdíl proti poslední známé daňové povinnosti při podání dodatečného daňového přiznání (62 – 63)

Rozdíl oproti poslední známé dani při podání dodatečného daňového přiznání (62 – 63)

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes detail
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.519.531
 Assortment:  Date: 28-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer