One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Productieorders gereedmelden

Menupad

Productie ? Invoer ? Gereedmelden

Introductie

In dit scherm kunt u de productieorders gereedmelden. Tevens kunt u een productieorder gereedmelden via het proces-icoon 'Gereed' bij het invoeren en wijzigen van een productieorder en bij het ontvangen van een productieorder.

Productieorders en demontage productieorders kunnen worden gereedgemeld wanneer de logistieke processen gereed zijn. In deze fase zijn de (demontage) productieorders nog niet afgehandeld omdat ze vanuit een financieel oogpunt nog niet zijn afgehandeld. Zodra ook het financiële proces gereed is kunnen de (demontage) productieorders worden afgehandeld. Voor meer informatie, zie Productieorders afhandelen.

Het gereedmelden van een (demontage) productieorders is alleen van toepassing wanneer u in de productie-instellingen de optie 'Gereedmelden' heeft aangevinkt.

Zodra een productieorder is gereedgemeld kunnen bepaalde acties zoals leveren, uitgifte, realiseren van arbeidsuren, ontvangsten, uitval, retour, etc niet meer worden uitgevoerd.

Bij het gereedmelden van een productieorder wordt het volgende uitgevoerd:

 • De suborders worden gereedgemeld (dit is afhankelijk van het al dan niet aanvinken van de betreffende optie bij het gereedmelden van de productieorder)
 • Voor onderdelen waarbij op het invoerscherm van de productieorder is aangegeven dat deze middels Backflush afgeboekt worden, vinden nog een aantal controles plaats. Afhankelijk van de instelling 'Voorraad controleren', de voorraadsituatie, en het aanwezig zijn van toewijzingen, kan een order niet afgehandeld worden of moet er aangegeven worden hoe de onderdelen afgehandeld moeten worden.
 • De bewerkingen worden afgehandeld
 • Het project van de productieorder wordt geblokkeerd
 • Te veel uitgegeven onderdelen worden retour geboekt (dit is afhankelijk van het al dan niet aanvinken van de betreffende optie bij het gereedmelden van de productieorder)
 • Er wordt gecontroleerd op bestelregels die zijn gekoppeld aan de productieorder (dit is afhankelijk van het al dan niet aanvinken van de betreffende optie bij het gereedmelden van de productieorder).
 • Het toewijzen van de openstaande productieregels wordt ongedaan gemaakt.
 • De productieorders regels zijn niet meer te wijzigen.

Hoe bekijk ik het overzicht van de (demontage) productieorders die moeten worden gereedgemeld?

 1. Geef de gewenste criteria op.
 2. Klik op klik op Zoeken om het overzicht te tonen.

Hoe kan ik notities van de productieorders bekijken of toevoegen?

 1. Geef de gewenste criteria op.
 2. Klik op Zoeken om het overzicht te tonen.
 3. Selecteer een (demontage) productieorder en klik op Notitie. Het notitiescherm met daarin een overzicht van de productieorder en de bijbehorende structuur worden getoond.
 4. Om een notitie te bekijken of toe te voegen selecteert de regel in de sectie Productieorders of Structuur en klikt vervolgens op aan de linkerzijde van het scherm.
 5. In het scherm dat wordt geopend kunt u de notitie van die regel bekijken en/of een notitie typen. Klik vervolgens op Bewaren.

Hoe kan ik de bijlagen van productieorders bekijken of toevoegen?

 1. Geef de gewenste criteria op.
 2. Klik op Zoeken om het overzicht te tonen.
 3. Selecteer een (demontage) productieorder en klik op Bijlage. Het notitiescherm met daarin een overzicht van de productieorder en de bijbehorende structuur worden getoond.
 4. Om de bijlage te bekijken te bekijken of toe te voegen selecteert de regel in de sectie Productieorders of Structuur en klikt vervolgens op aan de linkerzijde van het scherm.
 5. Om de bijlage te bekijken klikt u op Open.
 6. Om de bijlage toe te voegen klikt u op het pictogram bij Bestandsnaam om het bestand te selecteren. Zodra u het bestand heeft geselecteerd worden de datum en de grootte van het bestand automatisch gevuld.
 7. Geef bij Omschrijving een omschrijving op voor de bijlage.
 8. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik de bijlagen die zijn gekoppeld aan de orders verwijderen?

 1. Geef de gewenste criteria op.
 2. Klik op Zoeken om het overzicht te tonen.
 3. Selecteer een (demontage) productieorder en klik op Bijlage. Het notitiescherm met daarin een overzicht van de productieorder en de bijbehorende structuur worden getoond.
 4. Om de bijlage te verwijderen selecteert de regel in de sectie Productieorders of Structuur en klikt vervolgens op aan de linkerzijde van het scherm.
 5. Haal de naam bij Bestandsnaam weg. Zodra de naam is weggehaald wordt de knop Verwijderen getoond.
 6. Klik op Verwijderen.

Hoe bekijk ik welke verkooporders zijn gekoppeld aan de productieorder?

 1. Geef de gewenste criteria op.
 2. Klik op klik op Zoeken om het overzicht te tonen.
 3. Selecteer een (demontage) productieorder en klik op Verkooporder. In het scherm dat wordt geopend worden de gekoppelde verkooporders getoond.

Hoe bekijk ik de beschikbaarheid van de voorraad van de artikelen uit de order?

 1. Geef de gewenste criteria op.
 2. Klik op klik op Zoeken om het overzicht te tonen.
 3. Selecteer een (demontage) productieorder en klik op MRP om het Artikelbeheer: planning scherm te openen.

Hoe bekijk ik de details van het project van de productieorder?

 1. Geef de gewenste criteria op.
 2. Klik op Zoeken om het overzicht te tonen.
 3. Selecteer een (demontage) productieorder en klik op Project om het onderhoudscherm van het betreffende project te openen. In dit scherm kunt u de gegevens van het project bekijken en aanpassen.

Hoe kopieer ik een bestaande productieorder naar een nieuwe order?

 1. Geef de gewenste criteria op.
 2. Klik op Zoeken om het overzicht te tonen.
 3. Selecteer een (demontage) productieorder en klik op Kopiëren. Het Productieorders: Orders scherm wordt geopend. In het scherm worden de geselecteerde (demotage) productieorders getoond die u wilt kopiëren.
 4. Klik op Genereren. De gegenereerde orders kunt u vervolgens terugvinden in het menupad [Productie, Invoer, Productieorders].

Hoe kan ik een productieorder gereedmelden?

 1. Geef de gewenste criteria op.
 2. Klik op Zoeken om het overzicht te tonen.
 3. Selecteer één of meerdere productieorders en klik op Gereedmelden om het gereedmeld-scherm te tonen.
 4. Vink de gewenste opties aan en klik op OK.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 25.303.842
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 407  Attachment:
 Disclaimer