One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Consistentiecontrole

[Finance: Bestand, Financieel beheer, Databeheer, Consistentiecontrole]

Introductie

Door onverwachte gebeurtenissen kan het voorkomen dat er inconsistenties ontstaan in een administratie. Hiervoor kan de consistentiecontrole uitkomst bieden. Deze heeft tot doel controles en eventueel reparaties uit te voeren. Om een reparatie uit te voeren is een 'Controlegetal noodzakelijk'. Dit getal kunt u bij Exact support opvragen. De consistentiecontrole wordt uitgevoerd in de administratie waarin u aan het werk bent.

U kunt de consistentiecontrole uitvoeren via [Finance: Bestand, Financieel beheer, Data beheer, Consistentiecontrole].

Uitleg van de velden

Tabblad Controleren

Laagste boekjaar
Geef het laagste boekjaar in dat u wilt controleren op inconsistenties.

Hoogste boekjaar
Geef het hoogste boekjaar in dat u wilt controleren op inconsistenties.

Controleren
Vink aan om de consistentiecontrole te starten.

Na het uitvoeren van de consistentiecontrole zullen de resultaten getoond worden op het tabblad 'Controleren'. U kunt nu nagaan of er ergens in uw administratie een inconsistentie aanwezig is.

Jaar
Het jaar dat gecontroleerd is.

Consistentiecontrole
Het niveau waarop de controle is uitgevoerd, bijvoorbeeld 'Balans' of 'Openstaande posten'.

Bedrag debet SV
Totale debet bedrag dat gecontroleerd is.

Bedrag credit SV
Totale credit bedrag dat gecontroleerd is.

Debet
In deze kolom ziet u of er voor de betreffende regel een inconsistentie is vastgesteld aan de debiteurenkant. In de WebClient wordt dit aangegeven door middel van 'Ja' of 'Nee', in de Webbrowser verschijnt er een vinkje in de kolom op het moment dat er een inconsistentie is vastgesteld.

Credit
In deze kolom ziet u of er voor de betreffende regel een inconsistentie is vastgesteld aan de crediteurenkant. In de WebClient wordt dit aangegeven door middel van 'Ja' of 'Nee', in de Webbrowser verschijnt er een vinkje in de kolom op het moment dat er een inconsistentie is vastgesteld.

Let op! Mocht uit de consistentiecontrole blijken dat er een inconsistentie in uw administratie aanwezig is, neemt u dan contact op met de Supportafdeling van Exact om de stappen met betrekking tot de reparatie door te nemen.

Tabblad Repareer

Controlegetal
Dit getal kunt u bij de supportdesk van Exact Financials opvragen. Zonder dit nummer zal er geen reparatie uitgevoerd kunnen worden.

Back-up gemaakt
Voordat u de reparatie uit gaat voeren dient u een back-up te maken van uw administratie.
Indien u een back-up heeft gemaakt van uw administratie kunt u deze optie aanvinken. Dit veld is verplicht. U kunt de reparatie niet uitvoeren indien u dit veld niet aanvinkt.

Vervolgens vinkt u aan wat u wilt repareren. Vink hier de optie(s) aan die op het tabblad 'Controleren' als inconsistent naar voren komen. De volgende zaken kunnen worden gerepareerd:

Omschrijving
Geef de omschrijving in voor de correctieboeking(en) die wordt aangemaakt naar aanleiding van de consistentiecontrole.

Vanaf jaar
Geef het jaar in vanaf wanneer u correctieboekingen aan wilt laten maken.

Vanaf periode
Geef de periode in vanaf wanneer u correctieboekingen aan wilt laten maken.

Minimaal verschil
Bij een reparatie van de grootboekmutaties kunt u hier een minimaal verschil bedrag opgeven. Bij verschillen die lager zijn dan dit bedrag wordt geen correctie aangemaakt.

Controleren: Grootboekmutaties
Hier geeft u aan op welk niveau de correctie mutaties aangemaakt moeten worden.

 

  • journaalpost: de correctie wordt per journaalpost gemaakt (boekstuknummer).
  • verwerking: de correctie wordt per verwerkingsnummer aangemaakt.
  • splitsen: afhankelijk van het jaar zal er per verwerking of per journaalpost een correctie worden gemaakt

 

Splits vanaf jaar
Vanaf welk boekjaar moeten de correcties, volgens het splitsingsprincipe, worden aangemaakt.

Resultaatrekening
Hier geeft u een resultatengrootboekrekening op waarop de correcties worden tegengeboekt.

 


Exact Financials > Finance > Financieel beheer > Consistentie controle

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.897.652
 Assortment:  Date: 07-10-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer