One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - HRM - Werknemers - Stamkaart -Tab Ziekmeldingen

Deze functionaliteit kunt u opstarten via het menu  of via de stamkaart van de HRM-deelnemer.

In beide gevallen komt u in hetzelfde scherm terecht.

Indien reeds ziekmeldingen zijn geregistreerd dan worden deze hier vermeld en kunt u deze editten c.q. herstelmeldingen invoeren door op de te wijzigen regel te dubbelklikken.

Nieuwe ziekmeldingen maakt u aan door op de toevoegbutton te klikken. In het invoerscherm voert u onderstaande gegevens in.

Tabblad Algemeen

Werknemer

Werknemer is reeds ingevuld. Indien u de ziekmelding vanuit het menu opent, dan dient een keuze gemaakt te worden uit het pull-down selectiescherm.

Project

Een keuze maken uit de projecten.

Uursoort

Een keuze maken uit de uursoorten.

Datum/tijd ziek en gemeld

1e ziektedag/tijd en ziekmeldingsdag/tijd

Laatste werkdag

Laatste dag (datum) gewerkt

Verpleegadres

Keuze uit Huisadres, Verpleeginstelling, Derden of onbekend.

Tabblad Extra

Soort dienstverband

Selectievak voor soort dienstverband

Arbeidsongeschiktheid

Percentage om arbeidsongeschiktheid in te vullen

WAO %

Percentage om WAO in te vullen

Verwachte einddatum

Selectievak voor verwachte einddatum ziekmelding

Reden arbeidsongeschiktheid

Selectievak voor ziekmelding

Aard ongeval

Selectievak voor aard ongeval

Aard klacht

Selectievak voor aard van de klachten

Omschrijving klacht

memoveld voor uitgebreidere beschrijving van de klachten

Schuld door derden

Vinkbox om aan te geven of de schuld is toegebracht door derden

Soort controle

Selectievak voor controlesoort

Soort controleur

Selectievak voor soort controleur

Bijzonderheden

Memoveld voor bijzonderheden

Vangnet

Selectievak voor vangnet.

Bericht verstuurd aan UVI

Vinkboxje

Bericht verstuurd aan ARBO

Vinkboxje

Wachtdagen

Aantal wachtdagen.

Volledig hersteld

Vinkboxje om aan te geven dat HRM deelnemer volledig hersteld is.

Tabblad Herstel

Volgende gegevens worden ingevoerd bij herstelmelding:

Hersteldatum

hier kan de datum geselecteerd worden waarop een herstelmelding ingaat

Ongeschiktheidsprecentage

Percentage waarop de werknemer nog arbeidsongeschikt is

Soort werkhervatting

Hier kan geselecteerd worden welke werkhervatting van toepassing is:

  • Eigen werk
  • Eigen werk met aanpassing
  • Ander werk zonder aanpassing
  • Ander werk met aanpassing

Ander/aangepast werk

Veld om soort werk in te vullen

Bericht verstuurd/uitgeprint

Vinkje om zelf aan te geven of berichtje uitgeprint is.

Hersteld memo

memo veld voor uitgebreidere beschrijving

 Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.274.821
 Assortment:  Date: 23-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer