One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Hoe kan ik werken met E-uitbesteed?

Het uitbesteden is een proces waarbij u een contract heeft met externe leveranciers voor het uitvoeren van alle of enkele activiteiten in het productieproces. Dit kan zijn om de interne planningscapaciteit te reduren maar ook wanneer er in het bedrijf niet voldoende expertise aanwezig is. Wanneer u een (deel) van het productieproces uitbesteed aan een externe partij wordt er een bestelling aangemaakt voor de leverancier. Wanneer de leverancier de bestelling ontvangt plant deze de productie in en wordt het materiaal geleverd aan het magazijn van de leverancier. Wanneer het proces gereed is worden de deelproducten geleverd teruggeleverd en kan er verder worden gegaan met het produceren van het eindproduct.

Wanneer u werkt met uibestedingen heeft u de mogelijkheid om te werken met of zonder bewerkingen.

Het uitbesteden van productieorders zonder bewerkingen
Productieorders kunnen worden uitbesteed wanneer er de volgende condities wordt voldaan:

 • Het arbeidsuurartikel dient een inkoopartikel te zijn dat is gekoppeld aan minimaal één leverancier. Het attribuut 'Kopen' op het tabblad 'Inkoop/Verkoop' dient aangevinkt te zijn. Dit attribuut wordt automatisch aangevinkt wanneer u een leverancier koppelt.
 • Er wordt een bestelling gegenereerd voor het arbeidsuurartikel. De knop 'Uitbesteed' is alleen beschikbaar in de productieorder wanneer en verwerkte  bestelling is gegenereerd voor het arbeidsuurartikel.

Het uitbesteden van een arbeidsuurartikel:

 1. Ga naar [Productie, Invoer, Productieorders].
 2. Klik op 'Nieuw', voer het eindproduct dat u wilt produceren.
 3. Op het tabblad 'Stuklijst' voegt u het arbeidsuurartikel toe dat u wilt uitbesteden.
 4. Wanneer u gebruik maakt van het fiatteren van productieorders dient de productieorder gefiatteerd te worden.
 5. In de productieorder beschikt u nu over de knop 'Inkoop' waar u op dient te klikken. (Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de productieorder is gefiatteerd)
 6. Het scherm 'Bestellingen genereren' wordt geopend. Zorg ervoor dat het aantal in de kolom 'Advies' overeenkomt met de behoefte. Zorg er tevens voor de de betreffende regel is geselecteerd (een groen vinkje in de kolom 'Geselecteerd'.
 7. Klik nu op de knop 'Inkoop'. Het scherm voor het invoeren van een bestelling wordt geopende en het arbeidsuurartikel dat u wilt uitbesteden is in deze bestelling opgenomen.
 8. De bestelling kunt u vervolgens fiatteren en verrichten.
 9. In de productieorder klikt u nu op de knop 'Uitbesteed'. (Deze knop is alleen beschikbaar wanneer er een gegenereerde bestelling aanwezig is voor het arbeidsuurartikel uit de productieorder)
 10. In dit scherm ziet u in de sectie 'Arbeid' een lijst van artikelen die zijn uitbesteed. In de sectie 'Materiaal' ziet u een overzicht van het materiaal dat uitgegeven dient te worden aan de leverancier.
 11. Vink de optie 'Aanmaken: Overslag' aan om een interfiliale overboeking aan te maken waarmee u het materiaal overboekt naar het magazijn van uw leverancier. Wanneer u de optie 'Aanmaken: Overslag' aanvinkt dient u de goederen eerst te verplaatsen naar het magazijn van de leverancier. Nadat deze gereed zijn dient u deze te ontvangen van uw leverancier in het ontvangstmagazijn zoals dat in de productieorder is opgenomen. Wanneer u deze optie niet aanvinkt, wordt het ontvangst magazijn automatisch bijgewerkt met het magazijn van de leverancier (geselecteerd bij ontvangstmagazijn) in de stuklijst structuur van de productieorder.
 12. Bij 'Ontvangstmagazijn' selecteert u het magazijn van de leverancier waar naartoe u het materiaal overboekt.
 13. Bij 'Ontvangstlocatie' selecteert u de locatie in het magazijn waar naartoe het materiaal overgeboekt dient te worden.
 14. Bij 'Mutatiedatum' geeft u de datum op waarop het materiaal wordt overgeboekt.

Het uitbesteden van productieorders met bewerkingen
In Exact Globe is het mogelijk om bewerkingen uit te besteden aan een externe partij. Vervolgens kunnen de onderdelen naar het gewenste magazijn van de externe partij worden overgeboekt. Om het interne productieproces te completeren, worden de onderdelen uitgegeven voor het interne productieproces, nadat de externe partij de bewerking heeft voltooid. Uitgifte kan rechtstreeks vanuit het magazijn van de externe partij of vanuit één van de eigen magazijnen. De onderdelen dienen dan eerst overgeboekt te worden van het magazijn van de externe partij naar een intern magazijn.

Om een bewerking uit te kunnen besteden dient er eerst een uitbesteed artikel te worden aangemaakt.

Het aanmaken van uitbestede artikelen.
Via [Productie, Inrichting, Uitbestede artikelen] kunt u de uitbestede artikelen aanmaken en onderhouden. Dit menupad is alleen beschikbaar wanneer u in de productie-instellingen de optie 'Bewerkingen' heeft aangevinkt.

Het onderhoudsscherm van de uitbestede artikelen is grotendeels gelijk aan het onderhoudsscherm van standaard artikelen, alleen heeft u bij het onderhoud van uitbestede artikelen minder velden tot u beschikking. Daarnaast zijn er een aantal afwijkingen ten opzichte van het onderhouden van standaard artikelen.

De bijzonderheden met betrekking tot uitbestede artikelen zijn de volgende:

 • Het aanmaken van uitbestede artikelen is alleen mogelijk via het menupad [Productie, Inrichting, Uitbestede artikelen]
 • Het onderhouden van uitbestede artikelen is mogelijk via het menupad [Productie, Inrichting, Uitbestede artikelen], en via het artikelonderhoud via de modules Voorraad, Factuur, Order, Inkoop, Service of Projecten. Bij het onderhouden van een uitbesteed artikel ziet u alleen de velden die van belang zijn voor het uitbesteed artikel.
 • Wanneer u in de productie-instellingen de optie bewerkingen heeft uitgevinkt kunt de uitbestede artikelen nog steeds onderhouden via het artikelonderhoud via de modules Voorraad, Factuur, Order, Inkoop, Service of Projecten. In dat geval wordt het artikelonderhoud scherm van een standaard artikel getoond. Als u in dit scherm zaken aanpast die conflicteren met de eigenschappen voor een uitbesteed artikel verschijnt een melding: "Door het aanpassen van deze artikel attributen zal dit item niet meer worden herkend als een uitbesteed artikel. Doorgaan?" U heeft dan zelf de keuze of u wilt doorgaan.
 • U kunt artikelen bijwerken met de knop 'Batch-updates' in het selectie scherm van de uitbestede artikelen en de standaard artikelen. Wanneer een van de door u geselecteerde wijzigingen conflicteert met de eigenschappen voor een uitbesteed artikel verschijnt een melding: "Door het aanpassen van deze artikel attributen zal dit item niet meer worden herkend als een uitbesteed artikel. Doorgaan?" U heeft dan zelf de keuze of u wilt doorgaan.
 • Een uitbesteed artikel kan niet geselecteerd worden bij het aanmaken en onderhouden van variant.
 • Een uitbesteed artikel kan niet geselecteerd worden bij de productconfigurator.
 • Een uitbesteed artikel is géén voorraadartikel, er is geen interne machine of medewerkerplanning voor nodig. Om deze redenen kan een uitbesteed artikel niet geselecteerd worden in de volgende menupaden:
  • [Productie, Invoer, Uitgifte]
  • [Project, Invoer, Realisaties]
  • [Project, Invoer, Arbeidsuren]
  • [Project, Invoer, Uren per kostenplaats]
  • [Project, Invoer, Verschotten]
 • Uitbestede artikelen kunnen net als standaard artikelen worden geïmporteerd en geëxporteerd via de XML module
 • Tabblad Inkoop/Verkoop: De informatie op dit tabblad is hetzelfde als bij 'normale' artikelen. Omdat het een uitbesteed artikel betreft dient u echter minimaal één leverancier te koppelen.
 • Tabblad Financieel: Een uitbesteed artikel wordt gezien als een kostenartikel. Dit voorkomt ongewilde geplande voorraad en invloed op de medewerkerplanning. Hierdoor kunt u alleen een kostenrekening koppelen als voorraadrekening.

Meer informatie over het onderhoudsscherm en het selectiescherm van de uitbestede artikelen kunt u vinden in de online help.

Bewerkingen aanmaken en onderhouden
Wanneer u van te voren weet dat bepaalde bewerkingen altijd uitbesteed worden, kunt u bij die bewerking aangeven dat deze is uitbesteed. In het onderhoudsscherm van de bewerkingen is de optie 'Uitbesteed artikel' beschikbaar waar u het uitbestede artikel kunt koppelen. 

Daarnaast kunt u in het selectiescherm van de bewerkingen de kolom 'Uitbesteed' beschikbaar. In deze kolom wordt middels een groen vinkje aangegeven of de bewerking uitbesteed is.

Het uitbesteden van de bewerkingen
Het is mogelijk om bewerkingen uit te besteden aan een externe partij met de knop 'Uitbesteed' in een productieorder [Productie, Invoer, Productieorders] of [Productie, Invoer, Bewerkingen management]. Om een bewerking uit te kunnen besteden, wordt eerst een bestelling aangemaakt voor het betreffende arbeidsuur in de gefiatteerde productieorder. Deze bestelling kan aangemaakt worden door middel van de knop 'Inkoop' in het invoerscherm productieorders.

Voordat de onderdelen naar het magazijn van de externe partij kunnen worden overgeboekt, dient de bestelling afgedrukt of verwerkt te zijn. Vervolgens kunt u met de knop 'Uitbesteed' de  onderdelen over boeken naar het magazijn van de externe partij. Deze knop vindt u in bewerkingen management en bij het invoeren van de productieorder.

De knop 'Uitbesteed' in in de productieorder
In hetinvoeren van productieorders met bewerkingen beschikt u over de knop 'Uitbesteed'.

De knop 'Uitbesteed' in Bewerkingen management
In het scherm van bewerkingen management is de optie 'Uitbesteed' beschikbaar (Wanneer SE4010 E-Speciaalorder in uw licentie aanwezig is).

Middels deze optie kunt u een selectie maken op bewerkingen die uitbesteed zijn. Met de optie 'Ja' worden alleen de bewerken die uitbesteed zijn getoond. Met 'Nee' worden alleen de standaard bewerkingen getoond. Met de optie 'Alle' worden alle bewerkingen getoond.

Verder zijn de knoppen 'Inkoop' en 'Uitbesteed' beschikbaar in dit scherm. De knop 'Inkoop' is alleen beschikbaar wanneer SE1309 E-Inkoop in uw licentie aanwezig is. De knop 'Uitbesteed' is alleen beschikbaar wanneer SE4010 E-Speciaalorder in uw licentie aanwezig is. Met de knop 'Inkoop' opent u het scherm om bestellingen te genereren. Hiermee kunt een bestelling genereren voor de geselecteerde bewerkingen. Het is hierbij mogelijk om meerdere bewerkingen te selecteren en hiervoor de bestellingen te genereren. Het besteladvies voor de uitbestede artikelen kunt u echter niet wijzigen. De knop 'Uitbesteed' is alleen beschikbaar voor bewerkingen waarvoor een bestelling is gegenereerd en definitief is afgedrukt, en heeft twee functionaliteiten in dit scherm.

 • Wanneer u een standaard bewerking selecteert, kunt u met deze knop de bewerking uitbesteden.
 • Wanneer u een uitbestede bewerking selecteert, kunt u met deze knop het uitbesteedscherm openen.

Wanneer u de bewerking uitbesteed, kunt u een uitbesteed artikel selecteren dat u aan de bewerking wilt toevoegen.

Voor bewerkingen waarvoor er reeds een uitgifte is ingevoerd is het niet mogelijk om deze nog uit te besteden. In dat geval wordt er een melding getoond "Bewerking is al gestart: realisaties aanwezig".

Het uitbesteedscherm
Wanneer u een uitbestede bewerking selecteert opent u het uitbesteedscherm. De knop is alleen beschikbaar voor uitbestede bewerkingen waarvoor de bestelling definitief is afgedrukt.

In de sectie 'Arbeid' wordt de regel geselecteerd met het arbeidsuur waarvan de onderdelen moeten worden overgeboekt naar het magazijn van de externe partij. In de sectie 'Materiaal' worden de materiaalregels getoond die bij het arbeidsuur horen dat is geselecteerd. Dit zijn de regels met onderdelen die in de productieorder direct onder het arbeidsuur staan. Afhankelijk van de optie 'Voorraadgestuurd' worden voorraadgestuurde artikelen wel of niet getoond. Standaard worden alleen de ordergestuurde onderdelen getoond. Wanneer er niet wordt gewerkt met bewerkingen zal het systeem de materialen onder het uurartikel plaatsen als er materialen bij dat uurartikel horen. In dat geval kunnen dus alleen de materialen geselecteerd worden die onder het betreffende uurartikel hangen. De onderdelen die naar het magazijn van de externe partij moeten worden overgeboekt, worden geselecteerd door middel van de kolom 'Geselecteerd'. Indien in deze kolom een groen vinkje staat, is de regel geselecteerd.

Om ervoor te zorgen dat er een interfiliale overboeking wordt aangemaakt, moet de optie 'Aanmaken overslag' aangevinkt zijn. Indien deze niet is aangevinkt, wordt alleen het magazijn in de betreffende regel in de productieorder gewijzigd. Het juiste magazijn en magazijnlocatie wordt geselecteerd in de velden 'Ontvangstmagazijn' en 'Ontvangstlocatie'. Als verwerkingsdatum wordt standaard de huidige datum ingevuld. Deze is wijzigbaar. Als vervolgens op 'OK' wordt geklikt, wordt de interfiliale overboeking aangemaakt en/of het magazijn in de productieorderregel gewijzigd.

Interfiliale overboeking verwerken
De interfiliale overboeking kan worden verwerkt via [Voorraad, Invoer, Leveringen].

Productieorder afhandelen
De productieorder kan verder volgens de standaard procedure worden afgehandeld. De onderdelen die (eventueel) zijn overgeboekt naar een magazijn van de externe partij, dienen nog wel uitgegeven te worden ten behoeve van het interne productieproces. Dit kan rechtstreeks vanuit het magazijn van de externe partij. Het is ook mogelijk dat de externe partij de onderdelen eerst levert aan een intern magazijn. Hiervoor zal dan een interfiliale overboeking worden ingevoerd. Zodra het uitbesteed werk gereed is, kan het arbeidsuur (handmatig of automatisch met de backflush functionaliteit) worden gerealiseerd. Als resource dient '-3' te worden gebruikt.

Lay-out van de bewerkingsbon
Tevens kunt u het databaseveld 'Uitbesteed' toevoegen in het operation-blok van de lay-out van de bewerkingsbon. Dit veld kunt u toevoegen op de lay-out zodat u kunt zien of de betreffende bewerkingsstap is uitbesteed.

Overzichten
Verder beschikt u over de kolom 'Uitbesteed' beschikbaar de volgende schermen:

 • [Productie, Verslagen, Productieorders]. Na het doorzoomen op een productieorder.
 • [Productie, Verslagen, Realisatie]. Na het doorzoomen op een productieorder.
 • [Productie, Verslagen, Doorbelasting]

In de kolom kunt u een het groen vinkje zien of de betreffende bewerking is uitbesteed. De kolom is niet standaard aanwezig maar kunt u zelf toevoegen in het overzicht. Het is alleen mogelijk om deze kolom toe te voegen wanneer u het overzicht niet gegroepeerd opvraagt.

Daarnaast is tevens de kolom 'Uitbesteed' aanwezig op het overzicht Structuur.

 

Meer informatie

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 08.796.486
 Assortment:  Date: 22-07-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added