One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Project - Onderhouden: Projectmedewerker

[Project: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Werknemers]

Vul eerst de naam en adresgegevens van de werknemer in.

Tabblad 'Algemeen'

Kostenplaats

U kunt kostenplaatsen aanmaken om aan te geven waar in uw organisatie bepaalde kosten zijn gemaakt. U kunt een kostenplaats koppelen aan elke werknemer of stuk materieel dat u hebt. Als u projectboekingen invoert voor het gedane werk van deze werknemer, wordt de kostenplaats die aan deze werknemer gekoppeld is in [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Projectgroepen], als suggestie getoond. Deze kan gewijzigd worden. Kies de kostenplaats waaraan u de kosten en opbrengsten van deze werknemer wilt doorberekenen.

Afdeling
Kies de afdeling waartoe de werknemer behoort.

Functie
Kies de functie van de werknemer. Als u een functie aan een werknemer koppelt, kunnen de tarieven die zijn ingevoerd voor de relevante functie gebruikt worden om de kosten en opbrengsten te berekenen afhankelijk van wat u hebt gedefinieerd in [Project: Bestand, Administratie instellingen, Project-tariefprioritering].

Gebruiker aanmaken
Bij het aanmaken van een nieuwe werknemer is het mogelijk om direct ook een gebruiker aan te maken die in Exact Financials kan inloggen. De gegevens (rollen, rechten, overige instellingen) worden gekopieerd van de gebruiker die is gedefinieerd in de [Project: Bestand, Administratie instellingen, Projectinstellingen].

Tabblad 'Extra'

Datum in dienst
Hier vult u de datum in waarop de werknemer in dienst is getreden.

Datum uit dienst
Hier vult u de datum in waarop de werknemer uit dienst is getreden.

Blokkeren
Als u dit veld aankruist is de werknemer geblokkeerd, wat betekent dat hij geen boekingen in kan voeren.

Contracttijd
Voer het aantal uren in dat is overeengekomen als reguliere werkweek voor een werknemer.

Fiscaal nummer
Hier vult u het fiscaal nummer van de werknemer in.

Niveau
U kunt het niveau van de werknemer invoeren. Het niveau geeft de status van de bekwaamheid en de taken van de werknemer aan.

Capaciteit
Vul hier de capaciteit van de werknemer in. Bijvoorbeeld het aantal uren dat de werknemer per week kan werken. Als u werknemerboekingen invoert, verschijnt dit aantal in het veld 'Controleren'. 

Valuta
Hier vult u de valuta in, waarin de tarieven van de werknemer worden uitgedrukt.

Intern / Extern tarief
Voer het interne en externe tarief voor deze werknemer in.

Gebruikers-ID
Hier vult u de code in, waarmee de werknemer inlogt in Exact Financials Enterprise.

Tabblad 'Eigenschappen'

Eigenschappen koppelen

In Exact Finance kunt u eigenschappen aanmaken met [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Eigenschappen]. In het tabblad 'Eigenschappen' van onderhoud werknemers in Exact Project kunt u, door op 'Toevoegen' te klikken, deze aangemaakte eigenschappen een waarde geven voor een werknemer naar keuze.


Exact Financials Enterprise > Project > Stamgegevens > Werknemers

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.689
 Assortment:  Date: 22-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer