One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Overzicht van documenttypes

Untitled 2

Introductie

In dit scherm wordt een overzicht getoond van de beschikbare documenttypes in uw database. U kunt hier documenttypes en groepen van documenttypes bewerken en aanmaken. Documenttypes worden gebruikt om de eigenschappen van documenten van dit type te definiëren. Het bewerken van een documenttype of een groep van documenttypes is mogelijk door hierop te klikken. U kunt dit scherm benaderen via Modules ➔ Documenten Inrichting Onderhoud Document: Types.

Rollen & rechten

Om een nieuw documenttype of documenttypegroep aan te maken of een bestaande te bewerken is het functie recht 361 - Maintain Document Type benodigd. Gebruikers met de rol Documents administrator hebben standaard dit functierecht. Een medewerker welke is geselecteerd als Manager van een documenttype - dit kan worden ingesteld in de sectie Algemeen bij het bewerken van een documenttype - kan documenttypes bewerken ongeacht zijn functierechten. Echter er zijn wel enkele beperkingen in de velden die bewerkt kunnen worden, zie voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van documenttypes raadplegen.

Voor meer informatie over de functierechten of beveiligingsniveaus, gaat u naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten, selecteer de module en klik op de relevante ID. Om te zien welke functies u kunt uitvoeren met een specifieke rol, gaat u naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen, vul vervolgens een omschrijving in en klik op Actualiseren. Klik vervolgens op de link in de kolom Rol.

Knoppen

Velden

Gerelateerd document

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 22.276.939
 Assortment:  Date: 01-10-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer