One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Release notes Exact Globe Next - Product update 417 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de bin map van de Exact Globe Next installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 417 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
417SP21 Algemene informatie Service pack 21 van product update 417 is beschikbaar vanaf 16-3-2020
417SP21 Algemene informatie Service pack 21 is het laatste service pack voor product update 417
417SP21 Andere wetgevingen It could happen that the amount that sent to FiskalTrust when resubmitting via the invoice history was different from the amount sent when prcessing an invoice (HF 82.931.925)
417SP21 Salaris Aanpassing bij het bepalen van het aantal contracturen in de loonaangifte
417SP21 Salaris Jaaropgave als PDF-bestand aanmaken in Exact Synergy Enterprise
417SP21 Salaris Export naar Microsoft Excel bij bij het aanpassen van de salarisgegevens
417SP20 Algemene informatie Service pack 20 van product update 417 is beschikbaar vanaf 24-2-2020
417SP20 Salaris Overzicht met gewerkte uren voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar beschikbaar
417SP20 Salaris Verbetering bij het aanpassen van de salarisgegevens
417SP20 Andere wetgevingen Raporty Kasowe showed an incorrect balance for reports generated in a period without cash entries (HF 82.878.550) - Polish legislation
417SP20 Salaris Het was niet mogelijk om een methode te selecteren in het overzicht Werkostenregeling (HF 82.874.699)
417SP20 Salaris Het veld voor de gebruikersnaam in de UPA aangifte was niet lang genoeg (HF 82.875.769)
417SP20 Salaris Het kon voorkomen dat bij de UPA aangifte ook inactieve medewerkers werden meegenomen (HF 82.913.719)
417SP20 Salaris De componenten 06060115, 06060116, 06060214, 06060215, 06060226 06060227, 06060228, en 06060229 waren nog actief (HF 82.905.532)
417SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 417 is beschikbaar vanaf 3-2-2020
417SP19 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP19 Bank Het SEPA betaalbestand voor de Deutsche Bank in het Verenigd Koninkrijk werd niet correct aangemaakt (HF 82.724.690)
417SP19 Andere wetgevingen Not all amounts were displayed in view_konto_sach (DPZ) (HF 82.723.503/82.801.882) - German legislation
417SP19 Algemeen Bij het bekijken van de licentie information kon een foutmelding verschijnen (HF 82.801.788)
417SP19 Algemeen Het dgp2.procesinfrastructuur.nl endpoint wordt als standarad endpoint ingesteld voor Digipoort (HF 82.803.330)
417SP19 Factuur Het kon voorkomen dat een lege pagina werd toegevoegd bij het gebruik van verzamellay-outs met liggende oriëntatie (HF 82.775.881)
417SP19 Salaris De nlhrpayroll view is uitgebreid met de nieuwe salarisvelden zodat deze ook opgevraagd kunnen worden in de overzichten via de Excel add-in (HF 82.771.482)
417SP19 Salaris 3506 Kinderopvang & 3516 Kinderopvang BKN - Het percentage voor de componenten 35350601/02 en 35351601/02 was niet correct (HF 82.828.376)
417SP19 Salaris Bij het verwerken van de APG aangifte kon een melding verschijnen dat het bericht niet voldoet aan de XSD controles (HF 82.858.879)
417SP19 Salaris Mogelijkheid om een negatief WHK-percentage op te geven (HF 82.815.141)
417SP19 WMS ICL - Het kon voorkomen dat het aantal van de geïmporteerde inkoopfactuur in de inkoopdatabase niet correct was (HF 82.822.562)
417SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 417 is beschikbaar vanaf 6-1-2020
417SP18 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP18 Salaris Arbeidskorting toonde een bedrag van 0 in het overzicht rekenvoorschriften (HF 82.767.904) - week 3 2020
417SP18 Salaris Bij het berekenen van de bter componenten werd een onjuist aantal dagen gebruikt voor alle bouw cao's (HF 82.776.816) - week 3 2020
417SP18 Salaris Bij het aanmaken van een nieuwe administratie werd component WW-AWFG aangemaakt met het onjuiste subtype (HF 82.779.941) - week 3 2020
417SP18 Salaris Het was niet mogelijk om een UPA aangifte aan te maken voor AGH voor periode 13 in 2019 (HF 82.793.949) - week 3 2020
417SP18 Salaris Op layout 1 werden de nieuwe velden voor 2020 ook getoond voor 2019 en eerder (HF 82.797.647) - week 3 2020
417SP18 Salaris 0101 Agrarische sector - Franchise en maximum van de componenten voor sector 01 waren niet juist (HF 82.802.221) - week 3 2020
417SP18 Salaris 0707 Meubelindustrie het subtype vanm component 07070112 was niet correct (HF 82.802.684) - week 3 2020
417SP18 Salaris Component AWBZCVZ werd niet berekend in 2020 (HF 82.799.533) - week 3 2020
417SP18 Salaris Synergy - Bijzonder tarief percentages 2020 - 21/1/2020
417SP18 Salaris Synergy - Wijzigingen bij openen loonjaar 2020 - 21/1/2020
417SP18 Salaris Synergy - Aanpassing bijtelling zakelijke emissieloze auto’s - 21/1/2020
417SP18 Algemeen Niet alle grootboekinstellingen waren zichtbaar (HF 82.780.083) - 10/1/2020
417SP18 Algemeen Niet alle instellingen werden volledig getoond (HF 82.792.502) - 20/1/2020
417SP18 WMS Wanneer de bestelling volledig is ontvangen, of wanneer de bestelling gedeeltelijk is ontvangen met minstens evenveel regels in de bestelling gekoppeld aan de huidige pakbon als er pakbonregels zijn in die pakbon in de ICL database, wordt er een succescode geretourneerd en wordt de status in de ICL database aangepast naar 'Geleverd'. Wanneer de status de eerste keer niet correct wordt bijgewerkt, wordt dit alsnog gedaan wanneer de pakbon de volgende keer naar de inkoopdatabase wordt verzonden. (HF 82.597.132)
417SP18 Andere wetgevingen The Split Payment functionality did not work correctly with non-deductible VAT (HF 82.583.861) - Polish legislation
417SP18 SDK SDK(Core): CSSDKFuncDBQuery.ExecuteParamSQL did not accept null values (HF 82.627.158)
417SP18 Andere wetgevingen It could happen that the system was not responding when editing a recurring general journal entry (HF 82.656.298) - Polish legislation
417SP18 Algemeen BAPI menu verwijderd (HF 82.576.861)
417SP18 Algemeen Veld 5d uitgeschakeld in de BTW-aangifte (HF 82.576.828)
417SP18 Algemeen Verbetering bij het elektronisch indienen van BTW-aangiften, ICP-aangiften en Loonaangiften via Digipoort (HF 82.576.816)
417SP18 Algemeen Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2020 wordt ondersteund (HF 82.576.807)
417SP18 Andere wetgevingen An error could appear when generating the Rejestry VAT i Intrastat VAT UE report (HF 82.634.758/82.733.337)
417SP18 Andere wetgevingen It could happen that it was not possible to authorise payments (HF82.678.762) - Polish legislation
417SP18 Salaris De code CAO voor CAO 3509 is aangepast naar 8105 - 'KNMT-ARBEIDSVOORWAARDENREGELING TANDHEELKUNDIGE PRAKTIJKEN' (HF 81.966.243)
417SP18 Salaris Wanneer een TWK werd aangemaakt voor een medewerker voor meerdere periodes, inclusief de periode waarin hij wordt geboekt (terwijl deze periode nog niet is verwerkt), werd de medewerker niet correct opgenomen in de aangifte voor PFZW (HF 82.626.901)
417SP18 Salaris Bij het versturen van de salarisslips via MS outlook werden de PDF-bestanden niet opgeslagen in de ingestelde directory (HF 82.633.569)
417SP18 Salaris De afronding bij de berekening van de loonheffing was niet correct voor het bedrag dat hoger is dan het maximum uit de loontabel (HF 82.744.475)
417SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 417 is beschikbaar vanaf 2-12-2019
417SP17 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP17 Salaris Bijzonder tarief 2020 - 30/12/2019
417SP17 Salaris Loonaangifte 2020 - 30/12/2019
417SP17 Salaris Loonheffingsberekening 2020 - 30/12/2019
417SP17 Salaris APG aangifte aangepast voor 2020 - 30/12/2019
417SP17 Salaris Wijzigingen bij openen loonjaar 2020 - 30/12/2019
417SP17 Salaris Syntrus aangifte aangepast voor 2020
417SP17 Salaris Aanpassing bijtelling zakelijke emissieloze auto’s - 30/12/2019
417SP17 Salaris Berekening pensioenpremie Bouw wordt berekend op basis van de gemiddelde uren per maand - 30/12/2019
417SP17 Salaris Extra velden op de loonstrook in verband met Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
417SP17 Salaris Uren voor product OOAFB worden aangeleverd in de pensioenaangifte voor APG bouw - 30/12/2019
417SP17 Salaris Aanlevering via UPA voor TKP fondsen
417SP17 Salaris Aanlevering via UPA voor Centric fondsen - 30/12/2019
417SP17 Salaris Aanlevering via UPA voor pensioenfonds AZL voor cao levensmiddelen en Cao Melk- en Zuiveldetailhandel - 30/12/2019
417SP17 Andere wetgevingen An error could appear for VAT UE declaration (HF 82.462.458) - Polish legislation
417SP17 Inkoop Bij het invoeren van een retour kon een foutmelding verschijnen (HF 82.514.780)
417SP17 Salaris Wanneer er tijdens het inzoomen op de UPA-aangifte een werknemer en proces werd geselecteerd kon er een foutmelding verschijnen (HF 82.508.465)
417SP17 Salaris Er werd een verkeerde waarde voor het veld in de APG declaratie gebruikt, waardoor het veld niet correct gevuld werd - (HF 82.523.498)
417SP17 Salaris Wanneer er een component werd toegevoegd in een periode waarbij een medewerker niet actief was werd de OP niet berekend (HF 82.588.409)
417SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 417 is beschikbaar vanaf 4-11-2019
417SP16 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP16 Andere wetgevingen VAT return reports with nil value supported for Making Tax Digital (MTD) functionality (HF 82.417.778) - UK legislation
417SP16 XML Bij het importeren van boekingen in csv-formaat werden periodes die met een 0 beginnen niet correct geïmporteerd
417SP16 Andere wetgevingen Invoices can be split during payment (HF 82.417.497)- Polish legislation
417SP16 Andere wetgevingen Improvement for submitting the information with credit notes and correction invoices for NAV (HF 82.417.798) - Hungarian legislation
417SP16 Andere wetgevingen It could happen that the DataKsiegowania was not correctly filled in the JPK_KR file (HF 82.407.857) - Polish legislation
417SP16 Salaris Het cumulatief premieloon UFO was niet gelijk aan de afgeronde som van de aanwas cumulatief premieloon ufo in de nominatieve aangifte (HF 82.392.984)
417SP16 Salaris De correctieregels werden niet opgenomen in de UPA-aangifte wanneer het relatienummer van het pensioenfonds met een 0 begint (HF 82.432.297)
417SP16 Salaris Productkenmerk U0129-1168 was niet beschikbaar in de aangifte bij Centric wanneer de uren 0 zijn (HF 82.430.075)
417SP16 Salaris Het was niet mogelijk om subtype 2450 ("Inhouding 30% vergoedingsregeling") te selecteren op het tabblad Algemeen van componenten met subtype 2100 (HF 82.444.719)
417SP16 Salaris Het was niet mogelijk om Excedentregeling werknemer' en 'Excedentregeling werkgever' als 'Soort regeling' te selecteren bij het onderhoud van componenten voor de subtypes 2230 en 2231 (HF 82.462.449)
417SP16 Salaris Het telefoonnummer en IBAN werd afgekapt op 10 tekens bij de export naar Benefits Plaza
417SP16 Salaris De loonheffing werd niet correct berekend bij het gebruik van 'derde land' en herleidingsregel A (HF 82.481.211)
417SP16 Andere wetgevingen The VAT overview displayed a double VAT basis amount for invoices with a tax code of 0% (HF 82.391.137) - Malaysian legislation
417SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 417 is beschikbaar vanaf 7-10-2019
417SP15 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP15 WMS Bij het uitvoeren van een voorraadverplaatsing op de handterminal verscheen de melding 'Onvoldoende voorraad' wanneer er voor een andere batch van het zelfde artikel onvoldoende voorraad was (HF 82.246.287)
417SP15 Bank Het betaalbestand voor buitenlandse betalingen voor de Poolse ING bank werd niet correct aangemaakt (HF 82.189.679)
417SP15 Algemeen Het kon voorkomen dat de helpfunctie geen informatie toonde (HF 82.231.829)
417SP15 Factuur Na het aanmaken van een directe factuur werd de status van een batchnummer aangepast naar 'Verkocht' terwijl er nog voldoende voorraad was (HF 82.207.896)
417SP15 WMS Bij voorraadaanvullen kon een foutmelding verschijnen in een licentie zonder e-productie (HF 82.326.337)
417SP15 WMS Wanneer er een omslagpunt was ingesteld voor ontvangstregistratie en de optie ‘instructieregel’ staat aan in de instellingen WMS ontvangsten dan werd toch om een aantal gevraagd bij het scannen van de ontvangsten (HF 82.345.265)
417SP15 Andere wetgevingen SCT file for Luxembourg legislation was rejected by the bank (HF 82.230.534) - Luxembourg legislation
417SP15 Financieel BTW-nummer voor ZZP'ers beschikbaar (HF 82.325.663)
417SP15 Financieel BTW-nummer ondersteunt Modulus 97-waarde in combinatie met Elfproef-waarde (HF 82.325.663)
417SP15 Andere wetgevingen Intrastat, Belcotax, VAT return, VAT listing, and EU sales list enhanced (HF 82.339.129) - Belgian legislation
417SP15 MRP Het kon voorkomen dat dubbele leveringen werden aangemaakt voor explosie onderdelen (HF 82.178.480)
417SP15 Andere wetgevingen SST-02 form available for tax return submission (HF 82.149.200) - Malaysian legislation
417SP15 Andere wetgevingen Reiwa era date format supported in Exact Globe Next (HF 82.339.083) - Japanese legislation
417SP15 Andere wetgevingen Enhancements towards Process Tax invoice function (HF 82.354.143) - Thai legislation
417SP15 Salaris Het veld 'Datum ingang' bij het aanpassen van de salarisgegevens functioneerde niet correct (HF 82.179.005)
417SP15 Salaris Bij het verwerken van 4-wekelijkse aangiftes voor AGH in UPA kon een foutmelding verschijnen (HF 82.193.781)
417SP15 Salaris De berekening voor component met subtype 1110 met bron Contract en frequentie: Dagelijks was niet correct (HF 82.248.723)
417SP15 Salaris Voor medewerkers die niet meer verzekerd zijn werd het SVW loon op de salarisstrook getoond (HF 82.339.527)
417SP15 Salaris De berekening van component type 1901 in combinatie met de 30%-regeling was niet correct (HF 82.291.502)
417SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 417 is beschikbaar vanaf 3-9-2019
417SP14 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP14 Salaris De bijtelling voor de auto v/d zaak werd niet meegenomen in het cumulatieve SV loon op de salarisstrook (HF 82.153.236)
417SP14 Salaris De melding bij het aanmaken van een PGB aangifte is opgelost (HF 82.140.936)
417SP14 Salaris De afwezigheid van het veld 'CAO code' op tabblad 'Verzekeringen algemeen' veroorzaakte een melding bij de BPL aangifte (HF 82.132.485)
417SP14 Salaris De SSF premie and O&O premie voor de cao 1001 ‘Metalektro’ zijn gewijzigd
417SP14 Andere wetgevingen The date range in the header of the JPK_FA XML file was not correct (HF 82.066.695) - Polish legislation
417SP14 Bank Bij het importeren van een bankafschrift kon het voorkomen dat de bankrekening bij het debiteurenonderhoud werd bijgewerkt naar een IBAN rekening, waardoor de koppeling tussen de bankrekening een incassomachtiging niet meer geldig was (HF 82.115.095)
417SP14 Andere wetgevingen Several improvements for FatturaPA (HF 82.123.973) - Italian legislation
417SP14 WMS Bij het genereren van het pickadvies kon de melding 'Onvoldoende voorraad' verschijnen terwijl er voldoende voorraad was (HF 82.107.205)
417SP14 Inkoop In bepaalde situaties kon het voorkomen dat regels dubbel werden getoond bij het invoeren van ontvangsten (HF 82.145.743)
417SP14 XML Een XML-bestand met Poolse karakters kon niet geïmporteerd worden (HF 82.129.874)
417SP14 Bank Betalingen in Euro naar de USA werden in het SEPA formaat aangemaakt in plaats van in het formaat voor buitenlandse betalingen (HF 82.099.968)
417SP14 Voorraad Bij het toewijzen van additionele kosten kon een foutmelding verschijnen (HF 82.133.557)
417SP14 Order De sortering in het overzicht datum uitzonderingen functioneerde niet correct (HF 82.119.800)
417SP14 Andere wetgevingen Supplier of goods displayed as creditor in audit files and VAT registers (HF 82.146.928) - Polish legislation
417SP14 Bank Bij het afletteren van bankafschriften kon de melding 'invalid property bankaccount' verschijnen (HF 82.134.506)
417SP14 Andere wetgevingen A sales invoice with a perpetual VAT code was not displayed in the tax overview (HF 82.146.911) - Hungarian legislation
417SP14 Andere wetgevingen The tax xrate was not displayed on the invoice lay-out when a foreign debtor with a Hungarian VAT number was used (HF 82.146.888) - Hungarian legislation
417SP14 Andere wetgevingen Support for non-deductible VAT code for split payment (HF 82.149.957) - Polish legislation
417SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 417 is beschikbaar vanaf 5-8-2019
417SP13 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP13 Bank Bij het fiatteren van betalingen kon een foutmelding verschijnen (HF 82.087.443) 6/8/2019
417SP13 Salaris Voor cao 3302 Verblijfsrecreatie is het percentage KIKK Recreatie 0,5% is gewijzigd per 01-07-2019
417SP13 Salaris Voor cao 1301 CAO Bakkersbedrijf is component 13130106 gewijzigd vanaf 01-06-2019 (HF 82.068.346)
417SP13 Andere wetgevingen The 'Data VAT' column was not shown in the VAT reports (HF 82.012.796) - Polish legislation
417SP13 Cash Flow Bij het fiatteren van een inkoopboeking kon een foutmelding verschijnen (HF 82.012.753)
417SP13 Andere wetgevingen With analytical accounting, it is now possible to select the VAT date at the criteria (HF 82.009.013) - Polish legislation
417SP13 Order Er werden geen gegevens getoond bij het afdrukken van een prijslijst op artikelniveau (HF 81.998.347)
417SP13 Andere wetgevingen When requesting the VAT return, commas and dots were not used unambiguously (HF 82.015.619) - German legislation
417SP13 Andere wetgevingen Entries with an increased security level were not shown in the generated audit file (HF 81.993.669) - Polish legislation
417SP13 Andere wetgevingen When using a VAT code that was linked to an old VAT box, this VAT box was nevertheless included in the VAT return and was only rejected after sending it with an error message (HF 82.002.522) - German legislation
417SP13 Algemeen Het synchroniseren van BTW codes werd per administratie gedaan in plaats van dat er één algemene btw code werd gebruikt (HF 82.026.429)
417SP13 Cash Flow Verbetering bij SEPA betalingen naar landen buiten de SEPA zone (HF 82.014.422)
417SP13 WMS Bij het mailen van een order werd het e-mailadres van de debiteur niet getoond (HF 82.024.863)
417SP13 WMS In bepaalde situaties kon het voorkomen dat een gereerveerd artikel toch verplaatst kon worden (HF 82.028.855)
417SP13 Algemeen Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om een beveiligingsrol van een medewerker te ontkoppelen (HF 82.011.985)
417SP13 Bank Het was niet mogelijk om een Frans betaalmiddel aan te maken voor een creditcard (HF 82.025.662)
417SP13 Andere wetgevingen A credit note or correction with different VAT code could not be submitted to NAV without a warning message (HF 82.032.750) - Hungarian legislation
417SP13 Andere wetgevingen Logging of tax date changes for Analytical accounting available (HF 82.012.807) - Polish legislation
417SP13 Andere wetgevingen The message "Bad date format string, Details: error kind" could appear when opening the VAT overview report (HF 82.046.006) - Hungarian legislation
417SP13 Algemeen Bij het aanmaken van een creditnota op basis van een factuur kon het voorkomen dat niet alle regels werden aangemaakt wanneer btw-code 0 werd gebruikt (HF 82.019.596)
417SP13 Andere wetgevingen New version of the Hu2mio report (HF 82.058.233) - Hungarian legislation
417SP13 Andere wetgevingen When making an advance payment the error message 'WARN: Incorrect_Line_Calculation_Net_Amount' could appear in in NAV Online (HF 82.031.651) - Hungarian legislation
417SP13 Salaris Bij het herberekenen terwijl alle medewerkers zijn geselecteerd, werd er voor medewerkers zonder reguliere salaris uren, een onjuiste pensioenberekening uitgevoerd. (HF 82.069.237)
417SP13 Salaris De cataloguswaarde van de auto wordt niet correct bepaald bij het gebruik van meerdere bijtellingscomponenten in één periode (HF 82.024.048)
417SP13 Salaris Verloonde inactieve medewerkers werden niet weergegeven in de kolom 'Totaal' van het UPA aangifte scherm (HF 82.070.803)
417SP13 Salaris Aanlevering via UPA voor SBZ mogelijk
417SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 417 is beschikbaar vanaf 1-7-2019
417SP12 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP12 CMDM Wanneer de grootboekrekeningen van een assortiment werden verwijderd in Exact Synergy Enterprise, werden deze ook van de artikelgroep ontkoppeld in Exact Globe Next (HF 81.884.196)
417SP12 Productie Het was niet mogelijk om de doorlooptijd van een stuklijst aan te passen naar 1 (HF 81.884.426)
417SP12 SDK ECL(Cash flow): Creating FinancialPaymentTerm during entry faults on unknown property (HF 81.944.717)
417SP12 SDK ECL(Financial): Unable to retrieve or update FinancialHeader record via REST (HF 81.959.103)
417SP12 Salaris De franchise werd verkeerd berekend bij het gebruik van componenten van subtype 1850 (HF 81.894.485)
417SP12 Salaris Melding 'Runtime error 430' bij het exporteren van journaalposten naar EOL is opgelost (HF 81.937.697)
417SP12 Salaris In de UPA aangifte werden de velden 'Regelingloon' en 'Pensioengrondslag' niet gevuld bij een premiepercentage van 0% (HF 81.938.910)
417SP12 Andere wetgevingen Schema for JPK_FA audit file improved (HF 81.967.937) - Polish legislation
417SP12 Andere wetgevingen A modified invoice displayed the message 'error: a line item with the specified number already exists in the invoice chain' in NAV (HF 81.893.597) - Hungarian legislation
417SP12 SDK An extra fulfillment line for a sales order was not added to the sales order via SDK (HF 81.791.959)
417SP12 Bank Het kon voorkomen dat het betaalbestand voor Deutsche Bank in Tsjechië niet door de bank werd geaccepteerd (HF 81.973.661)
417SP12 Activa Bij het verkopen van meerdere activa in een licentie zonder E-Order kon een foutmelding verschijnen (HF 81.980.382)
417SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 417 is beschikbaar vanaf 18-6-2019
417SP11 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP11 WMS Bij het uitvoeren van een productie ontvangst voor een aantal dat kleiner is dan een volledige SKU, kon het voorkomen dat het outer SKU nummer niet beschikbaar was voor uitgifte (HF 81.901.415)
417SP11 Andere wetgevingen The 'Check Status' button in the Value Added Tax screen was not always displayed (HF 81.888.381) - UK legislation
417SP11 Bank Bij het aanmaken van een ACH pre-note bestand kon een foutmelding verschijnen (HF 81.889.915)
417SP11 Algemeen Bij het afdrukken van meerdere RMA orders kon het voorkomen dat de verkeerde lay-out werd gebruikt (HF 81.859.469)
417SP11 SDK Improved error handling in case the system is trying to update the itemnumbers table even it is not required (HF 81.727.993)
417SP11 Bank Het kon voorkomen dat een CAMT.053 afschrift met meerdere afschriften niet correct geïmporteerd kon worden (HF 81.940.696)
417SP11 Andere wetgevingen The fulfillment date in a cash flow entry could not be saved correctly (HF 81.872.739) - UK legislation
417SP11 Andere wetgevingen The VAT basis in the VAT overview was not correct for non deductible charged VAT (HF 81.855.448) - Hungarian legislation
417SP11 Algemeen Oplossing voor de Digipoort berichtenuitwisseling (HF 81.889.510)
417SP11 Andere wetgevingen NAV submission was only successful when the Extra data screen was opened and saved before processing the sales invoice (HF 81.893.602) - Hungarian legislation
417SP11 Andere wetgevingen An error could appear when printing a credit note that was generated for a return (HF 81.902.033) - Hungarian legislation
417SP11 Bank Bij het aanmaken van een binnenlandse betaling voor de Tsjechische Citybank werd het IBAN gebruikt in plaats van het standaard bankrekeningnummer (HF 81.860.965)
417SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 417 is beschikbaar vanaf 3-6-2019
417SP10 Andere wetgevingen An error appeared when exporting the financial statements to Microsoft Excel (HF 81.772.108) - Polish legislation
417SP10 Andere wetgevingen It could happen that the Purchase register report did not show the correct amount in column 10 (HF 81.749.798) - Romanian legislation
417SP10 Andere wetgevingen Tag P_12 of the JPK_FA contained incorrect characters (HF 81.800.828) - Polish legislation
417SP10 HR Bij het toevoegen van een activiteit via de medewerkerskaart kon een foutmelding verschijnen (HF 81.816.499)
417SP10 WMS De WMS webservice voor inkoopontvangsten kon geen meerdere inner SKU's aanmaken voor één outer SKU (HF 81.806.211/81.859.220)
417SP10 Factuur Het PDF bestand voor elektronisch factureren was niet opgenomen in het UBL2.1 bestand (HF 81.813.331)
417SP10 Andere wetgevingen It could happen that not all lines were processed by autofattura (HF 81.810.739) - Italian legislation
417SP10 Factuur De functie 'Factuur details bijlage' bij het versturen van herinneringen functioneerde niet correct voor factuurnummer van minder dan 8 cijfers (HF 81.802.068)
417SP10 Andere wetgevingen VAT boxes updated for VAT return form (HF 81.825.053) - French legislation
417SP10 Andere wetgevingen The sum VAT basis per VAT box in the Kammerumlage report was not correct (HF 81.815.378) - Austrian legislation
417SP10 SDK ECL(Financial): Updating FinancialPaymentTerm via REST failed (HF 81.799.768)
417SP10 WMS It could happen that it was not possible to export a sales invoice to the sales company in case the sum of the invoice lines was not equal to the net amount due to rounding issues (81.818.753)
417SP10 WMS When using GS1-128 encoding and scanning a SKU and serial number it was not possible to scan a second serial number for the same SKU (HF 81.849.444)
417SP10 Exact Integrator Het was mogelijk om het serie-/batch attribuut van een artikel uit te vinken terwijl er voorraad aanwezig was voor het artikel (HF 81.726.821)
417SP10 Cash Flow Bij het afletteren met de optie Bankkosten kon het voorkomen dat de verkeerde kostenplaats werd gebruikt (HF 81.815.562)
417SP10 Andere wetgevingen Deletion of final VAT returns introduced (HF 81.834.177) - UK legislation
417SP10 Andere wetgevingen It was not possible to save the settings without defining the MTD settings (HF 81.833.577) - UK legislation
417SP10 Bank Het kon voorkomen dat betalingen voor crediteuren met een Amerikaanse bankrekening dubbel werden getoond op de betaaldvieslijst (HF 81.818.757)
417SP10 Algemeen Het wachtwoordveld voor de SMTP server in de gebruikersinstellingen was beperkt tot 49 tekens (HF 81.848.804)
417SP10 Salaris Minimumloon tabel per 1 juli 2019 beschikbaar
417SP10 Salaris Het 13e maand component werd niet uitbetaald in de betalingsperiode als de einddatum van de medewerker in dezelfde periode viel (HF 81.831.881)
417SP10 Salaris Verbetering in de performance van het Journaalposten verslag (HF 81.817.036)
417SP10 Andere wetgevingen EUR invoice storno was incorrectly uploaded to NAV (HF 81.855.406) - Hungarian legislation
417SP10 Andere wetgevingen For invoices that were not submitted to NAV the calculated exchange rate was used in stead of the 'Input time' exchange rate (HF 81.798.489) - Hungarian legislation
417SP10 Andere wetgevingen When using a comma as decimal sign the exchange rate was truncated in the NAV XML file (HF 81.814.930) - Hungarian legislation
417SP10 Andere wetgevingen It could happen that the official amount in default currency for credit notes was not displayed correct in the VAT overview (HF 81.812.930) - Hungarian legislation
417SP10 MRP Wanneer de orderinstelling 'Voorraadtoewijzing: regels niet splitsen' is uitgevinkt kon het voorkomen dat de aantallen voor explosie-artikelen in verkooporders die worden aangemaakt voor offertes niet correct waren (HF 81.818.740)
417SP10 Andere wetgevingen It could happen that a credit note is uploaded to NAV although original invoice was not (HF 81.812.511) - Hungarian legislation
417SP10 Andere wetgevingen Improved assigning of VAT return periods (HF 81.834.207) - UK legislation
417SP10 Andere wetgevingen If the VAT number in the settings contained alphanumeric characters, the message VRN_INVALID appeared when submitting the return (HF 81.855.305) - UK legislation
417SP10 Andere wetgevingen The message Warning message INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_NET_AMOUNT_LINE OR INCORRECT_LINE_CALCULATION_NET_AMOUNT could appear when submitting an invoice with discount to NAV (HF 81.862.425) - Hungarian legislation
417SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 417 is beschikbaar vanaf 6-5-2019
417SP9 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP9 Cash Flow Bij het aanmaken van een SEPA-betaalbestand voor een Nederlands betaalmiddel werd naar het land van de crediteur gekeken in plaats van het land van de bankrekening van de crediteur (HF 81.752.558)
417SP9 Algemeen Na het gebruik van de Snel zoeken functie in de administratie-tab werden de opgegeven filtercriteria in de zoekschermen gereset (HF 81.724.151)
417SP9 XML Bij het importeren van verkooporders kon het voorkomen dat de prijs niet correct werd geïmporteerd (HF 81.746.649)
417SP9 Salaris In de APG aangifte werd het productloon niet gevuld als de premie niet was berekend (HF 81.722.210)
417SP9 Salaris Nieuwe premies voor de ASF fondsen van cao Grafimedia per 01-05-2019 zijn beschikbaar
417SP9 Andere wetgevingen The wrong currency was used when creating the Rejestry VAT (HF 81.772.863) - Polish legislation
417SP9 Andere wetgevingen After processing an invoice or credit invoice, no decimals were displayed for the Quantita element in the XML file (HF 81.778.933) - Italian legislation
417SP9 Financieel Bij het afletteren van boekingen met een groot aantal boekingsregels met behulp van analytisch boekhouden kon er een foutmelding verschijnen (HF 81.773.942)
417SP9 Andere wetgevingen No decimal places were shown in the NAV XML file when the decimal sign was a comma (HF 81.773.409) - Hungarian legislation
417SP9 Andere wetgevingen After processing an invoice, the quantity was rounded in the NAV XML file (HF 81.770.327) - Hungarian legislation
417SP9 Andere wetgevingen When creating an invoice with a VAT amount that was higher than the NAV limit, the invoice was not uploaded for NAV submission (HF 81.782.525) - Hungarian legislation
417SP9 Bank Het was niet mogelijk om automatisch bankafschriften te importeren via de Rabobank bankkoppeling (HF 81.773.334)
417SP9 Andere wetgevingen If the option 'registers: tax moment date' was selected in the general ledger settings, the creditor data was not filled in in the JPK xml file of the Rejestry Vat (HF 81.754.155) - Polish legislation
417SP9 Andere wetgevingen NAV solution: invoices are not submitted due to error in VAT number validation (HF 81.795.152) - Hungarian legislation
417SP9 Andere wetgevingen With non-UK regional settings an error could appear during the MTD submission (HF 81.817.123) - UK legislation - 14/5/2019
417SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 417 is beschikbaar vanaf 22-4-2019
417SP8 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP8 Bank Bij het importeren van een CAMT.053 afschrift voor de Barclays bank in het Verenigd Koninkrijk kon de melding "Invalid bank account: No Transactions" verschijnen (HF 81.687.991)
417SP8 Financieel Bij het genereren van de auditfile kon een foutmelding verschijnen (HF 81.733.520)
417SP8 Factuur Verbeterde aanmeldmethode voor e-facturatie via PEPPOL (HF 81.691.354)
417SP8 Inkoop Bij het leveren van meerdere drop ship orders kon het voorkomen dat niet alle bestellingen werden ontvangen (HF 81.728.685)
417SP8 Financieel Bij het afdrukken van debiteurenafschriften werd ede filter op debiteurencode niet correct toegepast (HF 81.734.370)
417SP8 Bank Het EFT betaalbestand voor de Australische ANZ bank werd niet correct aangemaakt (HF 81.732.201)
417SP8 Andere wetgevingen The Kammerumlage report did not include the correct VAT boxes (HF 81.740.354) - Austrian legislation
417SP8 CRM Voor het samenvoegen via Word was MSXML4.dll benodigd in plaats van MSXML6.dll (HF 81.710.077)
417SP8 Bank Het SEPA-betaalbestand voor de Poolse BRE bank werd niet correct aangemaakt (HF 81.746.673)
417SP8 Andere wetgevingen A No access error could appear when sending e-invoices via the digital postbox (HF 81.742.997) - Belgium legislation
417SP8 Salaris Verbetering in de verloonde uren in de UPA aangifte voor zowel de vaste, als de vrij in te richten componenten van PGB (HF 81.710.357)
417SP8 Salaris De loonstaat gaf niet de juiste kolommmen weer bij het eenmalig exporteren (HF 81.641.993)
417SP8 Salaris Code CAO 1197 en 1774 waren nog steeds aanwezig in de Salarisgegevens (HF 81.713.856)
417SP8 Salaris Mogelijkheid om een nihil-aangifte aan te maken voor de UPA (HF 81.680.559)
417SP8 Andere wetgevingen Improvement with regards to the VAT number in the Spesometro/Esterometro file (HF 81.727.565) - Italian legislation
417SP8 Activa Bij een gebroken boekjaar werd niet het juiste investeringsbedrag getoond op de activa saldilijst (HF 81.728.778)
417SP8 Andere wetgevingen The message 'An error occurred while sending the request: Unable to get Token Exchange' was displayed when sending invoices to NAV (HF 81.749.288) - Hungarian legislation
417SP8 Andere wetgevingen When using date format yyyy/mm/dd, the reporting date was not correct (HF 81.742.591) - Hungarian legislation
417SP8 Andere wetgevingen It could happen that the exchange rate was not updated for every processed invoice (HF 81.741.320) - Hungarian legislation
417SP8 Andere wetgevingen For EUR invoices the 'extra data' button was not available when processing invoices (HF 81.730.357) - Hungarian legislation
417SP8 Andere wetgevingen The VAT due date was updated even when the invoice is not submitted to NAV (HF 81.725.084) - Hungarian legislation
417SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 417 is beschikbaar vanaf 12-4-2019
417SP7 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP7 Cash Flow Verbetering bij het aanmaken van SEPA-betaalbestanden voor salarisbetalingen (HF 81.692.827)
417SP7 WMS Voor bepaalde licenties kon het voorkomen dat de ICL verkoop en ICL centrale instellingen niet aangepast konden worden (HF 81.704.595)
417SP7 WMS Het was mogelijk om een artikel te verplaatsen naar een magazijn waarin het artikel niet bekend was (HF 81.704.462)
417SP7 Andere wetgevingen It could happen that the wrong general ledger was displayed at the Stock change account in the item maintenance (HF 81.634.322) - Belgium, French, Spanish, International, Moroccan, Luxembourg, Indian, and Malaysian legislation
417SP7 Andere wetgevingen An error appeared when opening the Fisa mijlocului fix asset report (HF 81.683.261) - Romanian legislation
417SP7 Andere wetgevingen New VAT return form for 2019 (HF 81.678.546) - Luxemburg legislation
417SP7 Andere wetgevingen An error could appear when printing the invoice list on VAT due date (HF 81.691.715)- Hungarian legislation
417SP7 Factuur Bij het importeren van e-facturen werden deze niet automatisch gematched wanneer er voor meerdere bestellingen een verzamelfactuur was aangemaakt (HF 81.660.960)
417SP7 Cash Flow Bij het verwerken van een betaling voor een betaalmiddel uit de Verenigde staten, kon een ActiveX foutmelding verschijnen (HF 81.679.471)
417SP7 Andere wetgevingen Due to rounding differences there could be a difference between the amount of the invoice and the amount of the financial entry (HF 81.710.379) - Swiss legislation
417SP7 Cash Flow Het kon voorkomen dat bij het genereren van een betaalbestand voor een SEPA-betaalmiddel, een niet-SEPA betaalbestand werd aangemaakt (HF 81.694.107)
417SP7 Salaris Cao Voortgezet onderwijs is beschikbaar
417SP7 SDK ECL(Logistics - Sales order): SalesOrderLine ignores Pricelist (HF 81.677.363)
417SP7 Algemeen Bij het openen van schermen via de favorieten werden de menurechten niet correct toegepast (HF 81.711.023)
417SP7 Factuur Wanneer gebruik wordt gemaakt van verschillende datumnotaties op de server en de werkstations, kon het voorkomen dat bij het verwerken van facturen via de EGN background process oplossing de datum van de transactie niet correct was (HF 81.679.636)
417SP7 SDK When performing an over fulfillment for a sales order, it could happen that the bkstnr_sub, oms25, unitcode fields were not filled for the additional line (HF 81.668.794)
417SP7 Andere wetgevingen Making Tax Digital (MTD) supported for VAT return submission (HF 81.705.560) - UK legislation
417SP7 Andere wetgevingen If the transaction date of the sales invoice is different from the issue date, it could happen that the due date was calculated incorrect in the NAV file (HF 81.725.058) - Hungarian legislation
417SP7 Andere wetgevingen When the invoice settings 'Credit note: Copy invoice rate' is checked it could happen that an incorrect exchange rate was applied for the credit note (HF 81.725.070) - Hungarian legislation
417SP7 Andere wetgevingen When using a VAT code with perpetual services it could happen that an incorrect reporting date was used (HF 81.731.258) - Hungarian legislation
417SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 417 is beschikbaar vanaf 1-4-2019
417SP6 Order Voor backflush-explosie artikelen kon het voorkomen dat er geleverd kon worden terwijl er niet voldoende voorraad was (HF 81.532.320)
417SP6 Service Management Solution Bij het plannen van service activiteiten konden verschillende foutmeldingen verschijnen (HF 81.479.713)
417SP6 CRM De bijlage van een afgehandelde offerte kon niet worden geopend (HF 81.558.523)
417SP6 WMS Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om te picken van een vaste artikellocatie. Afhankelijk van de licentie verscheen hierbij een "Vaste artikellocatie: In gebruik" fout bij het scannen, of een pickfout bij het terugmelden van de order (HF 81.629.663)
417SP6 Andere wetgevingen When processing invoices with multiple users at the same time it could happen that the numbering for the e-invoicing XML files wasn't correct (HF 81.509.170) - Italian legislation
417SP6 SDK CSSDKFuncDBQuery.ExecuteParamSQL gives error on parameters (HF 81.570.530)
417SP6 Cash Flow Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om een betaling voor 'Other banks' te verwerken (HF 81.560.438)
417SP6 Bank Het kon voorkomen dat records voor Amerikaanse bankrekeningen dubbel werd getoond op de betaaladvieslijst (HF 81.542.349)
417SP6 Andere wetgevingen If 'Nie sprawdzaj zaplat za faktury (z wyjatkiem odroczen)' was unchecked a run-time error could appear in Rejestry VAT i Intrastat (HF 81.629.037) - Polish legislation
417SP6 Andere wetgevingen Not all German diacritical characters were placed correctly in the XML file for SDI (HF 81.651.496) - Italian legislation
417SP6 Andere wetgevingen The rule items that have been selected as the stamp duty items in the settings will be reflected at the 'DatiBollo'tag in the XML file, once the rule items have been added in the invoices (HF 81.661.537) - Italian legislation
417SP6 Andere wetgevingen Changes for legal report Kammerumlage as of 2019 (HF 81.661.554) - Austrian legislation
417SP6 Factuur De datumfilter bij het zoeken naar facturen functioneerde niet correct (81.570.969)
417SP6 Voorraad De bladeraar voor de batchnummers bij het invoeren van intern verbruik toonde niet de juiste batches (HF 81.552.066)
417SP6 Order Het kon vookomen dat de geadviseerde ontvangstdatum in het overzicht Datum uitzonderingen niet correct was (HF 81.568.541)
417SP6 Andere wetgevingen An error could appear when opening the TAX report 'összesito nyilatkozat' (HF 81.606.330) - Hungarian legislation
417SP6 Andere wetgevingen Decimals weren't displayed correctly in the Anlagenspiegel report (HF 81.625.564) - Austrian legislation
417SP6 Algemeen Het kon voorkomen dat de diagnose niet alles succesvol kon repareren (HF 81.537.345)
417SP6 Bank De performance bij het fiatteren van betalingen was niet optimaal wanneer gebruik werd gemaakt van bepaalde filtercriteria (HF 81.627.318)
417SP6 Andere wetgevingen When working with quantities with more than two decimals these were always rounded to two decimals in the XML file for the e-invoice (HF 81.665.497) - Italian legislation
417SP6 Order Bij het verwijderen van de laatst aangemaakte verkooporder, kon het voorkomen dat het ordernummer in de instellingen niet werd aangepast (HF 81.508.257)
417SP6 Salaris In sommige gevallen werd de melding 'Operand data type uniqueidentifier is invalid for max operator' getoond bij het verwerken van de UPA aangfite (HF 81.651.150)
417SP6 Salaris Bij het gebruik van component subtype 1200 met bepaalde instellingen, was het 'loon voor SVW' op de loonstrook niet correct (HF 81.665.530)
417SP6 HR Het filteren op het type afwezigheid in het Verzuimoverzicht functioneerde niet correct (HF 81.625.723)
417SP6 Order Door afrondingsverschillen kon het voorkomen dat het totaal bedrag van de vooruitbetalingsfactuur afweek van het totaalbedrag (HF 81.230.564)
417SP6 Bank Verbetering met betrekking tot het toewijzen en afletteren van CAMT.053 afschriften in multiclient banking (HF 81.551.041)
417SP6 Bank De Exporteren knop in multiclient banking functioneerde niet (HF 81.661.721)
417SP6 Algemeen Bij het afdrukken van meerdere RMA orders kon het voorkomen dat niet de juiste lay-out werd gebruikt (HF 81.659.985)
417SP6 Andere wetgevingen Text items were not included when calculating the advance invoice limit for NAV (HF 81.537.240) - Hungarian legislation
417SP6 Andere wetgevingen It could happen that the VAT value for EUR invoices wasn't correctly displayed in the purchase registry (HF 81.516.979) Polish legislation
417SP6 Andere wetgevingen Possibility to generate PLSFIN report in MS Excel (HF 81.691.352) - Polish legislation
417SP6 Cash Flow Het kon voorkomen dat tag 11 en 12 in het bankbestand voor de Tsjechische betaalmiddelen voor Citibank Prague niet correct werden gevuld (HF 81.606.320)
417SP6 Andere wetgevingen Version 1.1 available for NAV online invoicing system (HF 81.683.274) - Hungarian legislation
417SP6 Andere wetgevingen Support for Esterometro for foreign invoices (HF 81.678.553) - Italian legislation
417SP6 Cash Flow Het kon voorkomen dat het NACHA betaalbestand voor Amerikaanse banken niet correct werd aangemaakt (HF 81.627.592)
417SP6 Andere wetgevingen Several improvements for NAV (HF 81.678.629) - Hungarian legislation
417SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 417 is beschikbaar vanaf 4-3-2019
417SP5 Cash Flow Het was niet mogelijk om een betaalbestand in EUR aan te maken voor een crediteur uit een niet-SEPA land (HF 81.510.902)
417SP5 Risk Management De url voor de verbinding met Dun & Bradstreet is aangepast (HF 81.536.540)
417SP5 Voorraad Het kon voorkomen dat er door afrondingsverschillen een onjuist aantal werd getoond op het Uit voorraad leverbaar overzicht (HF 81.500.128)
417SP5 Andere wetgevingen Due to rounding differences it could happen that the amounts in the XML file for the e-invoice did not match the total amount (HF 81.500.159) - Italian legislation
417SP5 Financieel Bij het verwerken van betalingsherinneringen voor een debiteur met een niet afgeletterde ontvangst kon een onbekende fout verschijnen (HF 81.533.452)
417SP5 Financieel Bij het genereren van de XML Auditfile 3.1 (XAF) op basis van rapportagedatum werd geen rekening gehouden met de rapportagedatum (HF 81.449.626)
417SP5 Andere wetgevingen The report code and form code for the intrastat declaration have been updated to the latest requirements (HF 81.540.065) - Belgium legislation
417SP5 Inkoop Wanneer de eenheid van een ontvangen bestelling anders was dan de eenheid van de verkooporder waarvoor de bestelling was aangemaakt, kon het voorkomen dat het ontvangen aantal niet correct werd afgerond (HF 81.473.827)
417SP5 Bank Verbetering met betrekking tot het herkennen van de bankrekeningen bij het importeren van CAMT.053 afschriften via Multiclient banking (HF 81.440.315)
417SP5 Cash Flow Het kon voorkomen dat het NACHA betaalbestand voor Amerikaanse banken niet correct werd aangemaakt (HF 81.520.933)
417SP5 Andere wetgevingen For debtors with only a fiscal code and no VAT number, it could happen that the fiscal code wasn't filled in the correct Spesometro tag (HF 81.506.761) - Italian legislation
417SP5 Andere wetgevingen When submitting an invoice with line quantity 0 to NAV, an error could appear (HF 81.538.373) - Hungarian legislation
417SP5 Andere wetgevingen It could happen that no data was displayed when zooming into the details in NAV Online Invoicing system (HF 81.539.712) - Hungarian legislation
417SP5 Salaris Het is nu mogelijk om de crediteuren grootboekrekening voor component BTLTSFDI aan te passen (HF 81.537.472)
417SP5 Salaris Bij het gebruik van TWK werden de gewijzigde premies niet meegenomen als correctie in de UPA aangifte (HF 81.511.666)
417SP5 Andere wetgevingen Improvement when sending invoices with text lines to NAV (HF 81.547.585) - Hungarian legislation
417SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 417 is beschikbaar vanaf 22-2-2019
417SP4 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP4 Bank Verschillende verbeteringen voor het iFile betaalbestand voor de HSBC bank in Maleisië (HF 81.418.761)
417SP4 Textiel Bij het toevoegen van een matrix artikel in een verkooporder kon een foutmelding verschijnen (HF 81.405.133)
417SP4 Andere wetgevingen When importing a debtor with e-invoicing information a subscript out of range error could appear (HF 81.416.795) - Italian legislation
417SP4 Financieel Wanneer de administratienaam langer was dan 35 tekens kon een foutmelding verschijnen bij het versturen van de ICP aangifte (HF 81.449.004)
417SP4 Andere wetgevingen When creating a sales order with a date in the past, the DatiOrdineAcquisto-tag in the e-invoice file did not contain the correct date (HF 81.408.132) - Italian legislation
417SP4 Financieel Bij het aanmaken van een auditfile kon de melding "Subledgers: Invalid use of NULL" verschijnen (HF 81.456.179)
417SP4 Order Het was niet mogelijk om de factuur te openen vanuit het verkooporderoverzicht (HF 81.423.697)
417SP4 CRM De e-mail knop in een document was niet actief (HF 81.428.944)
417SP4 Algemeen Bij het toevoegen van gebruikers aan gebruikersrechten kon een foutmelding verschijnen (HF 81.474.384)
417SP4 Andere wetgevingen It could happen that e-invoices with negative quantities were rejected (HF 81.420.055) - Italian legislation
417SP4 Andere wetgevingen It could happen that invoices that were processed via the invoice module weren't displayed correctly in Rejestr sprzedazy (HF 81.395.900) - Polish legislation
417SP4 Verzuim Het kon voorkomen dat niet alle verzuimdagen werden getoond in het overzicht van de projecttransacties (HF 81.434.988)
417SP4 Andere wetgevingen Improved validation of the e-invoicing data when importing debtors (HF 81.428.509) - Italian legislation
417SP4 Financieel Bij het importeren van de beginbalans voor de debiteuren/crediteuren werd een onduidelijke melding getoond wanneer de onze ref te lang was (HF 81.400.336)
417SP4 Order Na het leveren van een batchartikel kon het voorkomen dat er een additionele openstaande regel met een aantal van 0 aanwezig was in de verkooporder (HF 81.306.192)
417SP4 CMDM Bij het openen van een niet-inkoopartikel kon het voorkomen dat ELIS ten onrechte dat dat het artikel was gewijzigd (HF 81.460.302)
417SP4 Andere wetgevingen Possibility to use the EGN background processing solution in ELIS for the automatic upload, refresh and resending functionality for NAV submission (HF 81.474.600) - Hungarian legislation * This functionality is only available for controlled release participants
417SP4 Andere wetgevingen Exchange rates improved for invoices (HF 81.474.569) - Hungarian legislation
417SP4 Andere wetgevingen Synchronization of due date between invoice data and extra data available (HF 81.474.596) - Hungarian legislation
417SP4 Andere wetgevingen Validation of VAT number for invoice debtors when submitting an invoice to NAV (HF 81.474.517) - Hungarian legislation
417SP4 Andere wetgevingen If the second invoice line's VAT amount (without the advance payment calculated), is more than 100.000 HUF it could happen that it was not uploaded to NAV (HF 81.410.579) - Hungarian legislation
417SP4 Andere wetgevingen The automated processing of invoices via xml server advanced logistics did not work correctly in a company that was setup for NAV submission (HF 81.404.033) - Hungarian legislation
417SP4 WMS Wanneer gebruik wordt gemaakt van 'Pallet aantal van bulk' en het bestelde aantal groter is dan het 'Pick van bulk: aantal' kon het voorkomen dat er voor het resterende aantal niet naar de piclocaties werd gekeken (HF 81.504.096)
417SP4 WMS Na het terugdraaien van een gegenereerde aanvulorder, was de verkooporder niet meer zichtbaar in het Control center leveringen (HF 81.506.205)
417SP4 Andere wetgevingen The descriptions of cost centers weren't displayed correctly on the interactive balance (HF 81.474.189) - Hungarian legislation
417SP4 Salaris Verbetering in de VPL premie voor cao 1724 Wonen (HF 81.406.301)
417SP4 Salaris Component type 'bijzonder tarief' werd niet berekend in combinatie met de 30% regeling en component type 1903 (HF 81.394.587)
417SP4 Salaris Verbetering in het component type van component 07070112 Sociaal Fonds (HF 81.491.187)
417SP4 Connectivity Layer Update voor FinancialPaymentTerm entititeit wordt ondersteund (HF 81.513.534)
417SP4 SDK ECL(Financial): Entries with explicitly provided VAT basis in foreign currency gets converted (HF 81.483.128)
417SP4 Andere wetgevingen When selecting a different entry year and date range, the VAT overview showed: No data which meets the criteria entered (HF 81.489.565) - Thai legislation
417SP4 Andere wetgevingen It could happen the the CMDM synchronisation of the Stock Change general ledger account of the items wasn't performed correctly (HF 81.419.717) - Belgium legislation
417SP4 Andere wetgevingen In case of non-deductible VAT the generated Spesometro could contain incorrect amounts (HF 81.477.387) - Italian legislation
417SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 417 is beschikbaar vanaf 25-1-2019
417SP3 Algemeen Verbeteringen met betrekking tot de XML tags voor UBL2.1 (HF 81.335.523/81.335.521)
417SP3 Verplichtingenadministratie Het kon voorkomen dat het btw-bedrag in een inkoopboeking met een verplichtingsregel niet correct werd berekend waardoor de boeking niet kon worden opgeslagen (HF 81.297.110)
417SP3 Andere wetgevingen Update for the Potwierdzenia sald report to latest legal requirements (HF 81.296.857) - Polish legislation
417SP3 Productie Na het gedeeltelijk ontvangen van een productieorder kon het voorkomen dat de productie MRP regels niet correct werden aangemaakt (HF 81.306.791)
417SP3 Andere wetgevingen Improvement with regards to the inclusion of the Sender, Representative and third party in the generated XML file for e-invoicing (HF 81.360.117) - Italian legislation
417SP3 Andere wetgevingen Not all entries from PLDMAG (Dokumenty Magazynowe) were shown in JPK_MAG (HF 80.939.102) - Polish legislation
417SP3 Andere wetgevingen It could happen that duplicate lines were displayed in Spesometro (HF 81.331.435) - Italian legislation
417SP3 Andere wetgevingen When the your ref contained a dot no XML file was generated for e-invoicing (HF 81.364.718) - Italian legislation
417SP3 Andere wetgevingen The asset transaction report did not show any data (HF 81.362.947) - Belgium legislation
417SP3 Andere wetgevingen When working with the valuation method SCP classic and perpetual inventory it could happen that the purchase price in the item maintenance was not displayed correctly (HF 81.361.263)
417SP3 Andere wetgevingen Improvements for the xml file for e-invoicing (HF 81.368.142) - Italian legislation
417SP3 Financieel Performance verbetering bij het genereren van de audit file (HF 81.344.252)
417SP3 Excel add-in Het kon voorkomen dat bepaalde rapporten in de Excel add-in geen gegevens toonden (HF 81.368.484)
417SP3 Andere wetgevingen Model 390 improved (HF 81.385.839) - Spanish legislation
417SP3 Bank Bij het importeren van MT940 afschriften van de BNG bank kon het voorkomen dat de tegenbankrekening niet werd herkend (HF 81.387.217)
417SP3 Financieel Het kon voorkomen dat het Te verwerken verslag geen gegevens toonde (HF 81.387.552)
417SP3 Andere wetgevingen It could happen that the e-invoice was rejected due to an incorrect VAT amount (HF 81.388.231) - Italian legislation
417SP3 Andere wetgevingen When a customer has a fiscal number but no VAT number, the fiscal number was also placed in the tag for the VAT number of the e-invoicing XML file (HF 81.376.511) - Italian legislation
417SP3 WMS Het kon voorkomen dat het niet-aftrekbare btw-bedrag niet werd getoond voor ICL inkoopfacturen (HF 81.394.869)
417SP3 WMS Performance verbetering bij het adviseren van een locatie wanneer gewerkt wordt met inslagadvies (HF 81.386.533)
417SP3 Salaris Het percentage van de component van de medewerker wordt nu 0 wanneer de voorgaande component en het nieuwe component beide een percentage van 0 hebben. Wanneer de voorgaande component een percentage heeft dat ongelijk is aan 0, wordt dat percentage gebruikt (HF 81.338.086)
417SP3 Salaris De optie 'auto van de zaak componenten meenemen' ontbrak voor componenten van het subtype 2920 en 2921 (bruto loonsom sociale verzekeringen) (HF 81.360.888)
417SP3 Salaris Wanneer de positie van de NAW gegevens op de lay-out van de jaaropgave werd aangepast, werd dit niet toegepast bij het afdrukken van de jaaropgave (HF 81.379.089)
417SP3 Salaris De franchise voor component 35350101 en 35350102 is aangepast naar 13.785 euro en het subtype van component 35350105 is aangepast naar 'Bruto premie werkgever percentage over bruto loon' (HF 81.387.814)
417SP3 Salaris Bij het openen van de UPA aangifte kon een onbekende fout verschijnen (HF 81.395.628)
417SP3 Salaris Wanneer na het openen van het nieuwe loonjaar niet eerst op bewaren werd geklikt, werd na het herstarten van de administratie het loonjaar niet aangepast (HF 81.364.005)
417SP3 Salaris De componenten 'WIA werknemersverzekering' en 'WIA werknemersverzekering verlaagd' berekende de AOW-leeftijd niet correct (HF 81.402.568)
417SP3 Andere wetgevingen Intrastat: update for the dispatch declaration form in 2019 (HF 81.401.436) - Belgian legislation
417SP3 Financieel Bij het toewijzen via analytisch boekhouden was het niet mogelijk om een periode groter dan 12 op te gaven (HF 81.377.840)
417SP3 Andere wetgevingen Fiscal taxonomy version 6.1 now supported (HF 81.330.647) - German legislation
417SP3 Bank De Economic reason codes voor internationale betalingen van Franse betaalmiddelen zijn bijgewerkt (HF 81.391.581)
417SP3 Andere wetgevingen The 'Eur calc dif (Credit)' field in the general ledger settings was not mandatory to define (HF 81.382.854) - Belgian legislation
417SP3 Andere wetgevingen Model 303 enhanced for VAT returns 2018 (HF 81.385.833) - Spanish legislation
417SP3 Andere wetgevingen Improvements with regards to the elements in the XML file for e-invoicing (HF 81.381.228/ 81.395.253) - Italian legislation
417SP3 Algemene informatie Let op: De systeemeisen zijn vanaf dit service pack aangepast. Voor meer informatie, zie Systeemeisen Exact Globe - Product update 417
417SP3 Algemeen Nieuw functierecht voor het onderhouden van de bankrekeningnummers van relaties (HF 81.396.329)
417SP3 Salaris De componenten 66660101 en 66010102 toonde het verkeerde franchisebedrag (HF 81.403.846)
417SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 417 is beschikbaar vanaf 7-1-2019
417SP2 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP2 Andere wetgevingen ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) version 29.2.6.0 introduced (HF 80.995.941) - German legislation
417SP2 Andere wetgevingen Several enhancements in the VAT declaration form 2019 (HF 81.128.070) - German legislation
417SP2 Accountancy Bij het kopiëren van gegevens via Clientenbeheer kon een onbekende fout verschijnen (HF 80.948.043)
417SP2 SDK Sales order process dispatcher behaves inconsistently on sales order authorization (HF 80.927.672)
417SP2 Order Bij het toewijzen van deelbare aantallen kon een foutmelding verschijnen (HF 81.117.453)
417SP2 Andere wetgevingen The FAIA XML Audit File was not created correctly (HF 80.999.733) - Luxembourg legislation
417SP2 Financieel Bij het verwerken van een boeking vanuit het transactiescherm kon een foutmelding verschijnen (HF 81.207.561)
417SP2 Factuur Bij het genereren van een factuur voor een order met toeslagen en kortingen kon het voorkomen dat een foutmelding verscheen en er alleen een factuur werd gegenereerd voor de korting (HF 81.237.364)
417SP2 Andere wetgevingen An SQL error could appear when saving JPK ID (HF 81.233.829) - Polish legislation
417SP2 Bank Mogelijkheid om SEPA betaalbestanden te genereren voor de HSBC bank in de Verenigde Staten (HF 81.234.669)
417SP2 Order De foutmelding bij het importeren van EDI orders bevatte geen detailinformatie (HF 81.221.967)
417SP2 Andere wetgevingen Improved VAT return XML file available for year 2018 (HF 81.234.641) - Italian legislation
417SP2 Productie Bij het opnemen van weekenddagen werd de machineplanning niet correct berekend (HF 81.222.022)
417SP2 Rekenregels Bij het verwerken van een deelontvangst kon een foutmelding verschijnen (HF 81.288.925)
417SP2 Order Bij het importeren van XML orders werd de debiteurenkorting niet toegepast (HF 81.293.956)
417SP2 Andere wetgevingen The new debtor settings for electronic invoicing are now included when importing/exporting debtors in XML format (HF 81.277.895) - Italian legislation
417SP2 Andere wetgevingen It could happen that the VAT terms were included in the electronic invoice file (HF 81.227.752) - Italian legislation
417SP2 Andere wetgevingen When printing invoices automatically with E-XML Server Advanced Logistics, it could happen that they weren't automatically uploaded to NAV (HF 81.236.499) - Hungarian legislation
417SP2 Andere wetgevingen Improvement with regards to the rounding of price and amount for electronic invoicing (HF 81.280.722) - Italian legislation
417SP2 Andere wetgevingen The electronic invoice payment method was correct in case of a credit card (HF 81.282.074) - Italian legislation
417SP2 Algemeen Bij het verwijderen van stamgegevens in het opschonenmenu kon een foutmelding verschijnen (HF 80.932.568)
417SP2 Bank Nieuwe instelling voor SEPA betalingen en incasso's voor buitenlandse betaalmiddelen (HF 81.227.461/81.286.067)
417SP2 Andere wetgevingen Several improvements for the EInvoicing framework for Italy (HF 81.277.893/81.293.542) - Italian legislation
417SP2 HR Performance verbetering bij het anonimiseren van medewerkers (HF 81.127.984)
417SP2 Andere wetgevingen Improvement with regards to credit notes for Einvoicing (HF 81.282.159) - Italian legislation
417SP2 Andere wetgevingen It could happen that in some cases no e-invoice was generated (HF 81.243.093) - Italian legislation
417SP2 Andere wetgevingen Solved rounding issue in Rejestry VAT i Intrastat (HF 81.120.471) - Polish legislation
417SP2 Andere wetgevingen An error appeared when opening the Bank Reconciliation report (HF 81.233.529)
417SP2 Salaris De laatste periode 'Loonbeslag' werd niet in het overzicht getoond wanneer de contract einddatum was gevuld (HF 80.952.794)
417SP2 Andere wetgevingen Automatic process and modification available for entries of Cash journal type (HF 81.234.402) - French legislation
417SP2 Algemeen Nieuw functierecht voor het wijzigen van verwerkte kasboekingen (HF 81.234.402)
417SP2 SDK SDK Logistics - SDKOverwriteStandardPrintJob gets wrong value (HF 81.284.361)
417SP2 Andere wetgevingen It was not possible to view the generated XML file of an invoice that is attached in a document (HF 81.331.090) - Italian legislation
417SP2 Salaris Loonheffingsberekening 2019
417SP2 Salaris Loonaangifte 2019
417SP2 Salaris Wijzigingen in de loonaangifte, zoals het vervallen van code 6 van de Code reden geen bijtelling auto 6 "0% bijtelling"
417SP2 Salaris Minimumloon per 1-1-2019
417SP2 Salaris Bijzonder tarief 2019
417SP2 Salaris Aanlevering via UPA voor de cao Grafimedia
417SP2 Salaris Aanlevering via UPA voor vrijwillige regelingen voor het PGB
417SP2 Salaris Aanpassing BTER uurloonberekening vanaf 2019
417SP2 Salaris Aanpassing bijtelling privégebruik auto van de zaak
417SP2 Salaris Diverse CAO’s beschikbaar
417SP2 Salaris Overige wijzigingen in de pensioenaangiften
417SP2 Salaris Aanlevering via UPA voor Rijn- en Binnenvaart
417SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 417 is beschikbaar vanaf 3-12-2018
417SP1 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
417SP1 Accountancy Bij het openen van een taxonomie in de Accountancy module kon er een foutmelding verschijnen (HF 80.884.154)
417SP1 Algemeen Bij het gebruik van SQL login werd een foutmelding getoond met daarin de niet versleutelde gebruikersnaam en wachtwoord. (HF 80.904.541, 80.947.270)
417SP1 Andere wetgevingen When entering a booking in a foreign currency, the amounts that were shown were not correct (HF 80.915.617) - Polish legislation
417SP1 Andere wetgevingen The values of certain fields of foreign invoices were incorrect (HF Hotfix - 80.936.857) - Polish legislation
417SP1 Bank Verschillende wijzigingen in de bankformaten voor Australië, China, Singapore en de Verenigde Staten (HF 80.937.014)
417SP1 Service Management Solution In het veld 'Lange omschrijving' op de factuur werden geen regeleinden getoond (HF 80.940.319)
417SP1 Andere wetgevingen When there was no VAT creditor linked to a certain VAT code, the lines with this VAT code were not listed in the Spesometro fil (HF 80.949.798) - Italian legislation
417SP1 Algemeen Bij het aanmaken van een nieuwe administratie, waarbij een grootboekrekeningschema werd geïmporteerd, kon een foutmelding verschijnen (HF 80.944.259)
417SP1 Financieel Jaarlijkse update voor taxonomie versie 2019 (HF 80.953.807)
417SP1 Andere wetgevingen The reporting in the JPK_MAG XML file was not correct (HF 80.936.960, 80.936.919) - Polish legislation
417SP1 Andere wetgevingen E-invoices in the FatturaPA XML format now supported (HF 80.949.420) - Italian legislation
Info   Een update uitvoeren van Exact Globe Next
Info   Systeemeisen Exact Globe Next
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.772.121
 Assortment:  Date: 16-03-2020
 Release: 417  Attachment:
 Disclaimer