One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Budget - Invoeren/Onderhouden: Budgetboeking

[Budget: Budgetten, Invoer]

Met deze applicatie kunt u budgetaantallen of bedragen invoeren/wijzigen volgens een van de 'invoerpaden' zoals in de budgetversie is aangemaakt. Heeft u in de budgetversie aangegeven dat er met budgetmanagers en rechten gewerkt wordt dan zal iedere invoer geëvalueerd worden tegen de rechten en voorwaarden zoals in de budgetautorisatie is vastgelegd.

De invoervelden (Kop)

Versie
Selecteer de budgetversie.

Budgetboeking
Selecteer een volgnummer voor de budgetboeking. Standaard wordt een nieuw nummer voorgesteld om nieuwe budgetten in te voeren. U kunt ook een bestaand nummer kiezen; u kunt dan een reeds ingevoerde (nog niet verwerkte-)budgetboeking aanpassen.

Omschrijving kop
U kunt de budgetboeking een omschrijving meegeven.

Datum actief
Hier geeft u de datum in waarop het budget actief wordt.

Invoerpad
Hier kunt u een invoerpad selecteren zoals gedefiniëerd in de budgetversie.

De invoervelden (Regels)

Afhankelijk van het invoerpad wordt de entiteit gevraagd waarvoor u een budget wilt invoeren. Heeft u een invoerpad met de entiteit 'grootboekrekeningen' dan kunt u een grootboekrekningnummer ingeven met het bijbehorende budgetbedrag (debet) of (credit) en het aantal. Let op! U geeft de wijziging in en niet een nieuwe waarde. Reeds bestaande bedragen of aantallen worden meegeteld in het totaalbudget van de entiteit.

Zie ook: Hoe kan ik de een budgetbedrag verdelen over kostenplaatsen/kostendragers?

 

 


Exact Financials EnterpriseBudget > Budgetten, Verwerken

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 25.626.947
 Assortment:  Date: 03-04-2017
 Release: 7.10  Attachment:
 Disclaimer