One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Uitgiftes invoeren

Introductie

Via [Productie, Invoer, Uitgifte] kunt u uitgiftes voor productie invoeren en bekijken voor welke productieorders er een uitgifte aangemaakt kan worden.

Deze functionaliteit is echter slechts beschikbaar indien de module E-Realisatie in uw licentie aanwezig is. Zodra de module E-Realisatie ontbreekt in de licentie is het menupad [Productie, Invoer, Uitgifte] niet zichtbaar en wordt in het pictogram 'Uitgegeven' onderin het invoerscherm van de productieorders zichtbaar dat het niet mogelijk is om de onderdelen van de productieorder handmatig uit te geven. In het pictogram verschijnt de tekst 'Overslaan'. Deze wijzigingen geldt voor de menupaden:
- [Productie, Invoer, Productieorders],
- [Productie, Verslagen, Productieorders],
- [Productie, Verslagen, Realisaties],
- [Productie, Verslagen, Doorbelasting],
- [Productie, Verslagen, Afgekeurd]

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.048.002
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer