One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het maken van een back-up

Introductie

Via het menupad Instellingen ➔ Systeem ➔ Back-up maken/teruglezen kunt u de back-up wizard starten. Met de back-up wizard kunt u verschillende acties uitvoeren. Welke acties dit zijn, is afhankelijk van de situatie en uw licentiesamenstelling. In het tweede scherm van de back-up wizard kunt u aangeven welke actie u wilt uitvoeren. De volgende acties zijn mogelijk:

 • Aanmaken back-up: Met deze optie kunt u een back-up maken van een administratie. Meer informatie hierover kunt u lezen in dit document.
 • Lees back-up terug: Met deze optie kunt u een back-up teruglezen. Voor meer informatie, zie Het teruglezen van een back-up.
 • Herstellen van gefaalde backup / restore actie: Deze optie is alléén aanwezig wanneer het teruglezen of aanmaken van een back-up is gefaald. Wanneer teruglezen/aanmaken van een back-up is gefaald, zijn de database bestanden van de administratie niet correct gekoppeld aan de SQL Server. Met deze optie kunt u dit herstellen. Voor meer informatie, zie Herstellen van gefaalde back-up.
 • Database van een klant installeren: Deze optie is alléén aanwezig wanneer in een accountancy licentie. Met deze optie kan de accountant een administratie van een cliënt teruglezen. Voor meer informatie, zie Inlezen van een back-up van een klant (accountantsversie).
 • Microsoft Azure SQL Database gereed maken voor gebruik: Met deze optie kunt u een database die is gemigreerd naar een Microsoft Azure SQL database, gereed maken voor gebruik. Voor meer informatie, zie Microsoft Azure SQL Database gereed maken voor gebruik. Opmerking: Deze functie is alleen van toepassing voor gebruikers die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing.

Voor het maken van een back-up dient u aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U heeft de beveiligingsrol 'Administrator'. Via de beveiligingsrollen kunt u een medewerker koppelen aan de rol 'Administrator'. 
 • U heeft het functierecht 'Database bijwerken'. Via de beveiligingsrollen kunt u een rol of een medewerker openen en op het tabblad 'Rechten' kunt u via 'Functies' functierechten toekennen aan een rol of een medewerker.  
 • U heeft het functierecht 'Aanmaken back-up'.

Mogelijk verschijnt bij het maken van een back-up de melding dat een bepaalde versie van SQL server niet meer wordt ondersteund. Wanneer u nog met de betreffende versie van SQL Server werkt dient u na het maken van de back-up uw SQL server versie te upgraden naar een versie die wel wordt ondersteund. In de systeemeisen kunt u zien welke versies van SQL server worden ondersteund in combinatie met welke product update van Exact Globe Next. Werkt u al met een versie van SQL server die wordt ondersteund dan kunt u in de melding de optie 'Dit venster niet meer weergeven' aanvinken zodat de melding een volgende keer niet meer wordt getoond.

Een back-up aanmaken

Om een back-up aan te maken, is het noodzakelijk dat er geen actieve gebruikers meer in de administratie aanwezig zijn. Wanneer er nog gebruikers actief zijn, wordt een overzicht van de gebruikersnamen en computernamen van de actieve gebruikers getoond. De administrator kan op dat moment bepalen of hij de gebruikers verzoekt Exact Globe Next te verlaten alvorens de back-up aan te maken of de back-up direct start waarna de verbinding van deze gebruikers automatisch wordt verbroken.

Wanneer de administratie groter is dan 2 GB is het niet mogelijk om een back-up te maken via de backup-up wizard. U krijgt hiervan dan een melding en kunt een back-up maken via de SQL Server Management Studio.

Tevens is het niet mogelijk een back-up via Exact Globe Next te maken indien het MDF-bestand en het LDF-bestand van uw database op verschillende locaties staan. Ook in dat geval kunt u wel een back-up maken via de SQL Server Management Studio. 

 1. Ga naar Instellingen ➔ Systeem ➔ Back-up maken/teruglezen.
 2. Klik op Volgende.
 3. Selecteer de optie Aanmaken backup en klik op Volgende.
 4. Geef bij Naam een naam op voor de back-up.
 5. Geef bij Directory een directory op waar u de back-up wilt plaatsen.
 6. Klik op Klaar.
 7. Wanneer de back-up is aangemaakt kunt u de wizard sluiten.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.325.504
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer