One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het maken van een back-up

Introductie

Via het menupad [☰, Systeem, Backup maken/teruglezen/Administratie kopiëren] (product update 411 en nieuwer), [E, Systeem, Backup maken/teruglezen/Administratie kopiëren] (product update 409 en 410) of [Bestand, Back-up maken/teruglezen/Kopiëren] (product update 408 en ouder) kunt u de back-up wizard starten. Met de back-up wizard kunt u verschillende acties uitvoeren. Welke acties dit zijn, is afhankelijk van de situatie en uw licentiesamenstelling. In het tweede scherm van de back-up wizard kunt u aangeven welke actie u wilt uitvoeren. De volgende acties zijn mogelijk:

  • Aanmaken back-up: Met deze optie kunt u een back-up maken van een administratie. Meer informatie hierover kunt u lezen in dit document.
  • Lees back-up terug: Met deze optie kunt u een back-up teruglezen. Voor meer informatie, zie Het teruglezen van een back-up.
  • Herstellen van gefaalde backup / restore actie: Deze optie is alléén aanwezig wanneer het teruglezen of aanmaken van een back-up is gefaald. Wanneer teruglezen/aanmaken van een back-up is gefaald, zijn de database bestanden van de administratie niet correct gekoppeld aan de SQL Server. Met deze optie kunt u dit herstellen. Voor meer informatie, zie Herstellen van gefaalde back-up.
  • Database van een klant installeren: Deze optie is alléén aanwezig wanneer in een accountancy licentie. Met deze optie kan de accountant een administratie van een cliënt teruglezen. Voor meer informatie, zie Inlezen van een back-up van een klant (accountantsversie).
  • Microsoft Azure SQL Database gereed maken voor gebruik: Met deze optie kunt u een database die is gemigreerd naar een Microsoft Azure SQL database, gereed maken voor gebruik. Voor meer informatie, zie Microsoft Azure SQL Database gereed maken voor gebruik. Opmerking: Deze functie is alleen van toepassing voor gebruikers die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing.
  • Administratie kopiëren: Met deze optie kunt u een complete kopie maken van een administratie. Voor meer informatie, zie Complete kopie maken van de administratie.

Bij het verantwoord voeren van een administratie op een computer is het belangrijk om regelmatig een back-up te maken. Daarom biedt Exact Globe Next deze mogelijkheid.

Voor het maken van een back-up dient u aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U heeft de beveiligingsrol 'Administrator'. Via de beveiligingsrollen kunt u een medewerker koppelen aan de rol 'Administrator'. 
  • U heeft het functierecht 'Database bijwerken'. Via de beveiligingsrollen kunt u een rol of een medewerker openen en op het tabblad 'Rechten' kunt u via 'Functies' functierechten toekennen aan een rol of een medewerker.  
  • U heeft het functierecht 'Aanmaken back-up'.

Mogelijk verschijnt bij het maken van een back-up de melding dat een bepaalde versie van SQL server niet meer wordt ondersteund. Wanneer u nog met de betreffende versie van SQL Server werkt dient u na het maken van de back-up uw SQL server versie te upgraden naar een versie die wel wordt ondersteund. In de systeemeisen kunt u zien welke versies van SQL server worden ondersteund in combinatie met welke product update van Exact Globe Next. Werkt u al met een versie van SQL server die wordt ondersteund dan kunt u in de melding de optie 'Dit venster niet meer weergeven' aanvinken zodat de melding een volgende keer niet meer wordt getoond.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.325.504
 Assortment:  Date: 15-08-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer