One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Onderhoud: Betalingscondities

[Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Betalingscondities]

Introductie

In de betalingscondities kunt u een aantal zaken instellen met betrekking tot de betaling van de facturen. Zo kunt u via de betalingscondities onder andere de vervaldatum van een factuur bepalen en betalingskortingen inrichten. Betalingscondities kunt u koppelen aan debiteuren en crediteuren, of invoeren tijdens het boeken. Betalingscondities worden bijvoorbeeld gebruikt bij het verzenden van herinneringen en het aanmaken van betaalbestanden en incasso's. U kunt betalingscondities aanmaken via [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Betalingscondities].

Wanneer u naar het menupad Betalingscondities gaat ziet u eerst een overzicht van de reeds aangemaakte betalingscondities. Dit scherm functioneert zoals alle zoekschermen binnen Exact Financials Enterprise. Wanneer u kiest voor 'Nieuw' kunt u een nieuwe betalingsconditie aanmaken.

Uitleg van de velden

Betalingsconditie
Voer een code en omschrijving in voor de betalingsconditie die u aanmaakt.

Andere Talen
Geef de vertalingen van de door u ingegeven omschrijving mee. Bij selectie van een Multi taal in [Bestand, Gebruikersinstellingen] zal de omschrijving van de verdichting in de geselecteerde taal in de overzichten worden getoond. Zie ook: [Multi taal].

Tabblad – Betalingsconditie

Betaling in termijnen

Kredietbeperking/betalingskorting
Geef aan of er een kredietbeperking of een betalingskorting van toepassing is op deze betalingsconditie. Als u 'Kredietbeperking' selecteert, wordt na verloop van het 'Aantal dagen' een 'Percentage' toegevoegd aan het factuurbedrag. Als u 'Betalingskorting' selecteert en de betaling wordt verricht binnen het 'Aantal dagen' wordt een 'Percentage' van het factuurbedrag afgetrokken.

Bruto/Netto BTW berekenen
Middels deze optie geeft u aan of de BTW over het bruto of netto factuurbedrag berekend dient te worden. Dit veld is alleen te bewerken wanneer u in de financiële instellingen bij de optie 'Berekeningwijze BTW' hebt gekozen voor 'Afh. van betalingsconditie'.

Bijvoorbeeld. U geeft een betalingskorting van 10%. De BTW-code is 19% exclusief. Bij het invoeren van de factuur voert u een regelbedrag in van 1000 euro, de eventuele korting bedraagt dus 100 euro. Het berekende BTW-bedrag is in dit geval:

  • Bruto: 190 euro (1000*0,19).
  • Netto: 171 euro (900*0,19).

Aantal dagen 1 - 5
Voer het aantal dagen in waarvoor de eerste (en eventueel volgende) betalingskorting van toepassing is. Als u 'Kredietbeperking' selecteert in 'Kredietbeperking/betalingskorting', kunt u alleen een waarde invoeren in 'Aantal dagen 1'.

Percentage 1 - 5
Dit is het percentage van de betalingskorting of de kredietbeperking. 'Percentage 1' heeft betrekking op 'Aantal dagen 1', 'Percentage 2' op 'Aantal dagen 2', enzovoorts. Als u 'Kredietbeperking' hebt geselecteerd, kunt u slechts één percentage invoeren.

Status
Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens].

Tabblad - Termijnen

Aantal dagen termijn 1 - 5

Vervaldatumberekening 1 - 5

Tabblad - Vervaldatumberekening

Type vervaldatum berekening
Selecteer de methode die moet worden toegepast om de vervaldatum te berekenen.

  • Type 1: telt een vast aantal dagen op bij de factuurdatum.
  • Type 2: van factuurdatum tot eind van de maand en voeg eventueel een aantal dagen.
  • Type 3: van factuurdatum tot eind van de volgende maand en voeg eventueel een aantal dagen.
  • Type 4: telt een vast aantal dagen op bij de factuurdatum, dan tot einde van de maand en voeg eventueel een aantal dagen toe.
  • Type 5: telt een vast aantal dagen op bij de factuurdatum, dan tot het einde van de volgende maand en voeg eventueel dagen toe.
  • Type 6: telt een vast aantal dagen op bij de factuurdatum, dan tot einde van gedefinieerde maand en voeg eventueel dagen toe.

Welke velden verder beschikbaar zijn op het tabblad 'Vervaldatumberekening' is afhankelijk van het type dat u selecteert.

Dagen op te tellen bij factuurdatum
Wanneer u kiest voor Type 1, 4, 5, of 6 kunt u hier definiëren hoeveel dagen opgeteld dienen te worden bij de factuurdatum.

Aantal keren naar einde van maand
Wanneer u kiest voor Type 2 t/m 5 wordt in dit veld de waarde voor het aantal maanden (1 of 2) weergegeven, u kunt dit veld niet bewerken. Wanneer u kiest voor Type 6 kunt u dit veld wel bewerken en kunt u zelf het aantal maanden aangeven dat bij de factuurdatum opgeteld moet worden.

Dagen op te tellen bij resultaat
Wanneer u kiest voor Type 2 t/m 6 kunt u in dit veld aangeven hoeveel dagen, na de berekening van de vorige twee opties, eventueel nog extra bij de factuurdatum moeten worden opgeteld.

Voorbeeld factuurdatum
Voer een datum in bij 'Voorbeeld factuurdatum'. Een voorbeeld van de condities die gelden voor deze betalingsconditie zal op het scherm worden getoond.

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Om een document te koppelen kiest u voor de knop 'Toevoegen'. Zie ook: [Documenten Koppelen].

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Finance > Stamgegevens > Betalingscondities

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.603
 Assortment:  Date: 18-07-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer