One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Activa - Activeren: Vast activum

[Activa: Management, Activeren activa]

Met deze functie kunt u aangemelde activa activeren of deactiveren. Als u een activum wenst te deactiveren, dienen alle afschrijvingen te zijn teruggedraaid. Geef de selectiecriteria van te (de-)activeren activa in en selecteer deze vervolgens. Zie [Verwerkingsfuncties].
Vanaf versie 7.22: Bij het activeren van een activum worden activum mutaties aangemaakt en een financiele boeking als er een bedrag als reeds afgeschreven is aangegeven (tabblad 'Afschrijvingen') terwijl de activa instelling 'Journaalpost voor geconverteerde activa' aanstaat. De controle op afgesloten perioden voorkomt dat deze wordt aangemaakt in een afgesloten periode.

Proef

Wanneer u deze optie aanvinkt zal geen boeking aangemaakt worden of een status gewijzigd worden. Er wordt een proefverwerking uitgevoerd waarna de pro forma boekingen getoond worden.

 


Exact Financials Enterprise > Activa > Activeren activa


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.308
 Assortment:  Date: 23-03-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer