One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Projecten - Informatie over de module

Met behulp van de module Projecten kunt u alle informatie onderhouden over uw projecten.
De module Projecten is één van de twee hoofdingangen voor alle in het systeem vastgelegde
gegevens. De andere hoofdingang is de module Relaties.

Projecten kunnen worden onderverdeeld in:

 • Hoofdprojecten
 • Deelprojecten (altijd gekoppeld aan een hoofdproject)
 • Meer/minderwerk (altijd gekoppeld aan een hoofdproject of een deelproject)

Projecten zijn administratie-afhankelijk. Selecteer in de menubalk Projecten, Alle administraties of Per administratie om alle projecten te zien of alleen de projecten van de actieve administratie.

De module Projecten bestaat in de versies Projecten Basis, Projecten Plus en Projecten Pro.

Functionaliteiten Projecten (Basis):

 • Status per project geeft de fase aan (acquisitie, calculatie, opdracht, afgewezen, uitvoering, afgesloten, etc.) en alle informatie is in het projectdossier opvraagbaar.
 • Projecten zijn in soorten indeelbaar en te voorzien van vrije kenmerken voor managementrapportages.
 • Afhankelijk van de aanwezige modules is het mogelijk direct inzicht te hebben in documenten, calculaties, planningen, boekingen, budgetten, meer-/minderwerk, contactpersonen, participanten.
 • Meerdere projecttypes: Regie, Aangenomen, Contract  en Eenheden.
 • Werkbriefjes voor de uitvoering en/of onderaannemer.
 • U kunt er in bijhouden aan wie een werkbriefje is uitgegeven.
 • Meerwerk als regiewerk of aangenomen werk afrekenen of een mix ervan.
 • Bewaking op meerdere niveaus: aanneemsom, MAMO hoofdgroep, hoofdstuk hoofdgroep en bewakingscode. Het calculatiebudget is direct in te lezen.
 • Nacalculatie en inzicht op het project op elk gewenst niveau, op elk gewenst moment.
 • Met behulp van projectgroepen automatische indeling voor financiële rapportages en grootboek.

Uitbreiding Projecten Plus ten opzichte van Basis:

 • De calculatiebudgetten worden met behoud van de detailregels ingelezen en blijven zichtbaar per budgetregel/bewakingscode.
 • De mogelijkheid standopnames per bewakingscode op te geven en zodoende prognose einde resultaat door te rekenen.
 • Alle mutaties worden in een periode vastgelegd.
 • Budgetten kunnen met de hand gemuteerd worden.
 • Vrije rekenkolommen voor het bepalen van een resultaat op uw eigen manier.
 • In het scherm tot op calculatie budgetregel, facturen, urenboekingen in kunnen zoomen.
 • Inzicht in het Onder Handen Werk (OHW) per project ten behoeve van controles aansluiting met de financiële administratie.
 • Mogelijkheid om een uitgebreide projectbewaking aan te maken.
 • In combinatie met de module Calculatie Plus is het mogelijk een projectbewaking aan te maken met vooraf ingestelde bewakingscodes. Zie projectbewaking met Calculatie Plus

Uitbreiding Projecten Pro ten opzichte van Project Plus (incl. basis)

 • Mogelijkheid budgetten te verschuiven, waarbij alle correcties automatisch vastgelegd worden in een rubriek.
 • Rente toerekening.
 • Correcties op de prognoses vast te leggen ten behoeve van projectbesprekingen met memo’s.
 • Mogelijkheid deelprojecten te bewaken.
 • Totaalbudgetten over hoofd- en deelprojecten(meer-minderwerk) zichtbaar op het hoofdproject. Overzicht van alle meer-minderwerkpunten met status gesignaleerd, geoffreerd, opdracht, afgewezen, aan budget toegevoegd, gefactureerd.
 • Aansluiting vanuit de Kopersbegeleiding module voor de kopersadministratie.
 • Uitgebreide factureringmethodieken zoals bouwrentes via Factuur Pro sluiten hier ook op aan.

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.234.275
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer