One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Instellingen - Algemeen

In het menu-optie Extra, Instellingen kunnen algemene instellingen voor Exact AEC ingevuld worden. Het instellingenvenster bevat een tabblad per module en een tabblad AEC met instellingen die niet betrekking hebben op één specifieke module. Instellingen zijn onderverdeeld in instellingen die algemeen geldend zijn voor het alle gebruikers, deze staan op tabblad Systeem en in instellingen die specifiek geldend zijn voor één gebruiker, die op tabblad Gebruiker staan.

Indien u gebruik maakt van versneld opstarten wordt er voor het openen van het instellingenvenster eerst een selectievenster van te openen modules getoond. Zie voor meer informatie hierover FAQ - Exact AEC snel opstarten.

Instellingen per tabblad

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: Configuration  Document ID: 26.056.749
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer