One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Kolominstellingen bij invoer arbeidsuren, realisaties en verschotten

Introductie

In dit scherm kunt u aangeven welke kolommen u wilt zien in de artikelregels bij het invoeren van arbeidsuren op weekbasis, verschotten, realisaties per dag en realisaties per kostenplaats, ook kunt u bepalen welke dialoogschermen naar voren dienen te komen. In de invoerschermen kunt u via [Beeld, Kolommen aanpassen ...] dit scherm openen.

 

Uitleg van de velden

Kolommen

Hier kunt u aangeven welke kolommen u wilt tonen in de regels van de schermen voor het invoeren van arbeidsuren op weekbasis, verschotten, realisaties per dag en realisaties per kostenplaats. Wanneer u een kolom wilt tonen vinkt u deze aan. Naast aangeven welke kolommen worden getoond beschikt u hier tevens over de volgende opties:

Tonen: Standaard (artikelen)
Hiermee is het mogelijk om realisaties op standaard artikelen te tonen of te verbergen. Uitzondering zijn standaard artikelen welke als voorraadrekening een rekening van het type 'Crediteur' hebben

Afdrukken
Hiermee kan een 'pakbon' worden afgedrukt van de ingevoerde uren. Bij het veld 'Lay-out' kunt u vervolgens de gewenste lay-out selecteren.

Lay-out
Dit veld is alleen actief wanneer u de optie 'Afdrukken' heeft aangevinkt. Hier kunt u de 'pakbon' lay-out selecteren die wordt gebruikt bij het afdrukken van de ingevoerde uren.

Sectie Instelling: Dialoog

Selectie verwerken?
Indien een wijziging wordt doorgevoerd en er wordt een andere week of medewerker gekozen zorgt deze instelling ervoor dat gevraagd wordt of wijzigingen bewaard moeten worden. Hierdoor hoeft de gebruiker de knop bewaren niet te gebruiken. Hierbij wordt namelijk het invoerscherm gesloten. Wanneer u de optie 'Vragen' selecteert wordt de melding getoond. Wanneer u de optie 'Nooit' selecteert wordt de melding niet getoond en worden de gegevens niet bewaard. Wanneer u de optie 'Altijd' selecteert wordt de melding niet getoond en worden de gegevens wel bewaard. 

Medewerker: Artikel - Niet gevonden
Indien een medewerker niet aan een uurartikel is gekoppeld op tabblad 'Medewerkers' van het uurartikel verschijnt hiervoor een melding. Uitzondering hierop is een medewerker waarbij op het tabblad 'Extra' in het onderhoud van de medewerker een intern tarief is gedefinieerd. Wanneer u de optie 'Vragen' selecteert wordt de melding "Medewerker-Artikel niet gevonden. Aanmaken?" getoond, waarin u kunt aangeven of u deze koppeling wilt aanmaken. Wanneer u de optie 'Altijd' selecteert wordt de melding niet getoond en wordt deze koppeling meteen aangemaakt.

Automatisch: Realisaties
Indien uren van een productieorder automatisch worden geboekt via backflush maar de uren worden toch handmatig geboekt verschijnt hiervoor een melding.

Onderin het scherm zijn de volgende knoppen aanwezig:

Standaard
Met deze knop zet u de instellingen in dit scherm terug zoals ze standaard zijn

OK
Met deze knop past u de gekozen instellingen toe.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 21.089.122
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer