One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Navigeren - Sneltoetsen

Bijna alle menuonderdelen, die u tegenkomt in de menubalk, hebben een ook sneltoets. Dit is een toets of toetscombinatie waarmee u het onderdeel kunt activeren zonder de muis te gebruiken. Voorbeeld van een sneltoets is Ctrl+C voor kopiëren van geselecteerde tekst. Als er voor een menukeuze een sneltoets beschikbaar is, kunt u deze bij de menunamen terugvinden.Menuopdrachten

U kunt, in plaats van de muis, ook het toetsenbord gebruiken om de meeste menuopdrachten te selecteren. Druk op ALT+de onderstreepte letter in de naam van het menu en druk vervolgens op de onderstreepte letter in de gewenste opdracht.

 

Toetsen

Functie

ALT+de onderstreepte letter in de naam van het menu

Naar een menuopdracht selecteren

CTRL+P

Afdrukken

CTRL+N

Een nieuwe kaart openen

CTRL+X

Knippen

CTRL+C

Kopiëren

CTRL+V

Plakken

CTRL+Z

Ongedaan maken

CTRL+D

Verwijderen

CTRL+S

Opslaan

PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG

De volgende of vorige opdracht in het menu of submenu selecteren

F10

De menubalk activeren

F5

Vernieuwen

ALT

Het weergegeven menu en submenu’s sluiten

ESC

Het weergegeven menu of alleen een submenu sluiten

Navigeren door kaarten

Gebruik deze toetscombinaties om te navigeren door kaarten:

 

Toetsen

Functie

CTRL+TAB

Naar het volgende tabblad gaan

CTRL+SHIFT+TAB

Naar het vorige tabblad gaan

TAB

Naar het volgende veld gaan

SHIFT+TAB

Naar het vorige veld gaan

PIJLTOETSEN

Bladeren door de opties in een geselecteerde keuzelijst

ENTER

Een opdracht uitvoeren of invoer bevestige

ESC

De opdracht annuleren en het dialoogvenster sluiten

ALT+PIJL-OMLAAG in een keuzelijst

Een keuzelijst openen

ALT+PIJL-OMHOOG of ESC in een keuzelijst

Een keuzelijst sluiten

PgUp

Naar een volgende kaart gaan

PgDown

Naar een vorige kaart gaan

Ctrl + PgUp

Naar eerste kaart gaan

Ctrl + PgDown

Naar laatste kaart gaan

Door een lijst navigeren

Gebruik deze toetscombinaties om te navigeren door lijsten:

 

Toetsen

Functie

PIJL-OMLAAG

Naar een regel onder de huidige regel

PIJL-OMHOOG

Naar een regel boven de huidige regel

HOME

Naar de eerste regel

END

Naar de laatste regel

PgDn

Naar de regel aan de onderkant van het scherm

PgUp

Naar de regel aan de bovenkant van het scherm

ENTER

Een regel openen

Wisselen tussen geopende programma’s en vensters

Gebruik deze toetscombinaties om te wisselen tussen geopende programma's en vensters:

 

Toets

Functie

ALT+TAB

Wisselen tussen geopende programma’s

SHIFT+ALT+ESC

Naar het volgende venster schakelen

CTRL+ESC

Het menu Start weergeven

CTRL+ALT+DELETE

Het actieve programma beëindigen of het systeem afsluiten

ALT+F4

Het geselecteerde venster sluiten. Als dit het enige geopende venster is, wordt het programma afgesloten

ALT+PRTSCR

De afbeelding van het actieve venster naar het Klembord kopiëren

PRTSCR

De afbeelding van het scherm naar het Klembord kopiëren

Navigeren door een tekstvak

Gebruik deze toetscombinaties om te navigeren in een tekstvak:

 

Toetsen

Functie

HOME

Naar het begin van het item gaan

END

Naar het einde van het item gaan

PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS

Een teken naar links of rechts gaan

CTRL+PIJL-LINKS of CTRL+PIJL-RECHTS

Een woord naar links of rechts gaan

SHIFT+HOME

Selecteren vanaf de invoegpositie tot het begin van de tekst

SHIFT+END

Selecteren vanaf de invoegpositie tot het einde van de tekst

SHIFT+PIJL-LINKS

Eén teken aan de linkerkant selecteren of deselecteren

SHIFT+PIJL-RECHTS

Eén teken aan de rechterkant selecteren of deselecteren

CTRL+SHIFT+PIJL-LINKS

Eén woord aan de linkerkant selecteren of deselecteren

CTRL+SHIFT+PIJL-RECHTS

Eén woord aan de rechterkant selecteren of deselecteren

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.234.158
 Assortment:  Date: 23-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer