One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Informatie over het te factureren boetebedrag

Knop info

Introductie

Via menupad [Factuur, Te verwerken, Boetefacturen] kunt u de boetefacturen genereren. Bij het genereren van boetefacturen is het boetebedrag gebaseerd op de door u aangemaakt en geselecteerde boete berekeningsmethode. In het Boetefacturen genereren scherm kunt u middels de knop 'Info' informatie opvragen over hoe het boetebedrag is berekend. In dit document wordt aan de hand van een aantal voorbeelden en scenario's het scherm beschreven.

Uitleg van de velden

Boetebedrag voor Onze ref.
Hier wordt het factuurnummer getoond van de factuur waarvoor u de boetefactuur wilt aanmaken.

Boete berekeningsmethode
Hier wordt de boete berekeningsmethode getoond. Dit is de boete berekeningsmethode die u in het selectiescherm heeft geselecteerd.

Datum boete run
In dit scherm wordt de datum van de boeterun getoond.

Termijn 1 / Termijn 2 / ...
Iedere termijn van een factuur wordt apart getoond. Het kan dat wanneer een factuur uit meerdere termijnen bestaat, er niet voor al deze termijnen een boetebedrag van toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een factuur uit twee termijnen bestaat waarbij één termijn achterstallig is, maar de vervaldatum van de tweede termijn nog niet is verstreken. In dat is dient het boetebedrag alleen over de eerste termijn berekend te worden. Voor de overzichtelijkheid worden in dit scherm alle termijnen van een factuur getoond ongeacht of deze achterstallig zijn of niet. Het boete bedrag wordt echter alleen berekend voor de achterstallige of te laat betaalde termijnen.

Bedrag
In deze kolom wordt het bedrag van de termijn getoond.

Status
In deze kolom wordt de status van de termijn getoond. Er zijn een aantal statussen mogelijk.

 • Op tijd betaald: De termijn is op tijd betaald. Voor deze termijn wordt geen boetebedrag berekend.
 • Te laat betaald: De termijn is betaald, maar is te laat betaald. Voor deze termijn wordt een boetebedrag berekend.
 • Openstaand: Deze termijn is nog niet betaald, maar de vervaldatum is nog niet verstreken. Voor deze termijn wordt geen boetebedrag berekend.
 • Achterstallig: Deze termijn is nog niet betaald, maar de vervaldatum is reeds verstreken. Voor deze termijn wordt een boetebedrag berekend.

Vervaldatum
In deze kolom wordt de vervaldatum van de termijn getoond.

Werkelijke Betalingsdatum
Wanneer een termijn betaald is wordt in deze kolom de betalingsdatum getoond. Wanneer de betalingsdatum groter is dan de vervaldatum, is de termijn te laat betaald, en wordt dit in de kolom 'Status' aangegeven.

Dagen achterstallig\te laat betaald
In deze kolom wordt het aantal dagen achterstallig getoond. In bovenstaande afbeelding is te zien dat de vervaldatum van de eerste termijn 28 dagen geleden is verstreken. De vervaldatum van de tweede termijn is nog niet verstreken en daarom wordt daar 0 dagen getoond. Wanneer een termijn wel betaald is, maar te laat betaald is, dan wordt hier het aantal dagen getoond vanaf de vervaldatum tot aan vandaag.

Jaarlijks Rente %
In deze kolom wordt het jaarlijkse rentepercentage getoond. Afhankelijk van de geselecteerde boete berekeningsmethode is dit een vast percentage of een variabel percentage gebaseerd op het aantal dagen dat een termijn achterstallig is.

Berekend boetebedrag
In deze kolom wordt het berekende boetebedrag per termijn getoond. Het boetebedrag wordt berekend aan de hand van het aantal dagen achterstallig en het jaarlijks rentepercentage.
((Jaarlijks rentepercentage / (aantal dagen per jaar / aantal dagen achterstallig)) / 100) * Bedrag

In het geval van bovenstaande afbeelding betreft dit:
((10 / (365 / 28)) / 100) * 100 = 0,77

Extra bedrag voor (X) boete runs
Hier wordt het 'Extra bedrag per factuur per run' getoond dat u heeft opgegeven bij het onderhoud van de geselecteerde boete berekeningsmethode. Tussen de haakjes wordt het aantal boeteruns aangeven. Wanneer dit de tweede boete run betreft staat er (2).

Het bedrag 'Extra bedrag per factuur per run' dat u heeft opgegeven bij het onderhoud van de geselecteerde boete berekeningsmethode wordt dan ook twee maal meegenomen in de berekening.

Gefactureerd boetebedrag
Wanneer er in een eerdere run reeds boetefacturen aangemaakt zijn wordt hier het totaalbedrag van deze boetefacturen getoond. Bij het berekenen van dit bedrag worden alleen de definitief afgedrukte boetefacturen meegenomen.

Te factureren boetebedrag
Hier wordt het nog te factureren boetebedrag getoond. Dit is het berekende boetebedrag van alle termijnen + het 'Extra bedrag voor (X) boete runs' verminderd met het 'Gefactureerde boetebedrag'.

 

 

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt uitgelegd hoe het boetebedrag wordt berekend.

Voorbeeld 1: Boeteberekeningsmethode met vast jaarlijks rentepercentage

Met de knop 'Info' in het Boetefacturen genereren scherm wordt het volgende overzicht getoond:

De in het selectiescherm geselecteerde boete berekeningsmethode is als volgt ingericht:

Een factuur met een bedrag van 14619,16
In de boete berekeningsmethode is een extra bedrag van 10 euro per run opgegeven dit bedrag is terug te vinden op de regel 'Extra bedrag voor (1) Boete runs'. Daarnaast is opgegeven dat er een vast jaarlijks rentepercentage geldt van 10%. Dit kunt u terugvinden in de kolom 'Jaarlijks Rente %'

De factuur is 105 dagen achterstallig. De jaarlijkse vaste rente betreft 10%.
Voor de 105 dagen betreft dit dan (10 /(365/105)) = 2,8767123 %
2,8767123 % van 14619,6 betreft 420,55

Dit bedrag van 420,55 wordt vervolgens verhoogd met een bedrag van 10,- dat u als 'Extra bedrag per factuur per run' heeft opgegeven.

Het totale te factureren boetebedrag betreft dan 430,55.

 

 

Voorbeeld 2: Boeteberekeningsmethode met variabel jaarlijks rentepercentage:

Met de knop 'Info' in het Boetefacturen genereren scherm wordt het volgende overzicht getoond:

De in het selectiescherm geselecteerde boete berekeningsmethode is als volgt ingericht:

Een factuur met een bedrag van 14619,16

In de boete berekeningsmethode is een extra bedrag van 10 euro per run opgegeven dit bedrag is terug te vinden op de regel 'Extra bedrag voor (1) Boete runs'. Daarnaast is opgegeven dat er een variabel jaarlijks rentepercentage opgegeven. De factuur is 105 dagen achterstallig dus geldt in dit geval het jaarlijkse percentage van 15%

Voor de 105 dagen betreft dit dan (15 /(365/105)) = 4,3150685 %
2,8767123 % van 14619,6 betreft 630,83

Dit bedrag van 630,83 wordt vervolgens verhoogd met een bedrag van 10,- dat u als 'Extra bedrag per factuur per run' heeft opgegeven.

Het totale te factureren boetebedrag betreft dan 640,83.

 

 

Voorbeeld 3: Boeteberekeningsmethode met variabel jaarlijks rentepercentage met meerdere termijnen:

Met de knop 'Info' in het Boetefacturen genereren scherm wordt het volgende overzicht getoond:

De in het selectiescherm geselecteerde boete berekeningsmethode is als volgt ingericht:

Een factuur met een bedrag van 1785,-.

De factuur was oorspronkelijk opgesplitst in drie termijnen:

 • Termijn 1: betreft een bedrag van 500,- en een vervaldatum van 20/3/2008
 • Termijn 2: betreft een bedrag van 500,- en een vervaldatum van 28/4/2008
 • Termijn 3: betreft een bedrag van 785,- en een vervaldatum van 20/5/2008

Voor de eerste termijn is een betaling binnengekomen van 400,-. Van deze termijn staat op dat moment nog 100,- open. Hoewel er een betaling is binnengekomen van 400,- is deze betaling te laat binnengekomen.

Wanneer het boetefactuurscherm op 28/5/2008 wordt opgevraagd ziet het dan ook uit als in bovenstaande afbeelding.

In het overzicht staan daarom 4 termijnen

 • Termijn 1: betreft de resterende 100,- van de oorspronkelijke termijn 1. Deze is 69 dagen achterstallig.
 • Termijn 2: betreft de 500,- van de oorspronkelijke termijn 2. Deze is 30 dagen achterstallig.
 • Termijn 3: betreft de 785,- van de oorspronkelijke termijn 3. Deze is 8 dagen achterstallig.
 • Termijn 4: betreft de 400,- die reeds betaald zijn. Omdat deze echter te laat betaald is, geldt hier ook 69 dagen achterstallig.

Termijn 1:
De termijn is 69 dagen achterstallig dus geldt in dit geval het jaarlijkse percentage van 14%
Voor de 69 dagen betreft dit dan (14 /(365/69)) = 2,646575 %
2,646575 % van 100,- betreft 2,65

Termijn 2:
De termijn is 30 dagen achterstallig dus geldt in dit geval het jaarlijkse percentage van 12%
Voor de 30 dagen betreft dit dan (12 /(365/30)) = 0,98630137 %
0,98630137 % van 500,- betreft 4,93

Termijn 3:
De termijn is 8 dagen achterstallig dus geldt in dit geval het jaarlijkse percentage van 10%
Voor de 8 dagen betreft dit dan (10 /(365/8)) = 0,219178082 %
0,219178082 % van 785,- betreft 1,72

Termijn 4:
De termijn is 69 dagen achterstallig dus geldt in dit geval het jaarlijkse percentage van 14%
Voor de 69 dagen betreft dit dan (14 /(365/69)) = 2,646575 %
2,646575  % van 400,- betreft 10,59

Het totaal boetebedrag voor deze 4 termijnen opgeteld = (2,65 + 4,93 + 1,72 + 10,59) = 19,89

In de boeteberekeningsmethode is geen 'Extra bedrag per factuur per run' opgegeven. Dus het totale te factureren boetebedrag betreft dan 19,89.

 

 

Voorbeeld 4: Boeteberekeningsmethode met variabel jaarlijks rentepercentage met meerdere termijnen:

Met de knop 'Info' in het Boetefacturen genereren scherm wordt het volgende overzicht getoond:

De in het selectiescherm geselecteerde boete berekeningsmethode is als volgt ingericht:

Een factuur met een bedrag van 1785,-.

De factuur was oorspronkelijk opgesplitst in drie termijnen:

 • Termijn 1: betreft een bedrag van 500,- en een vervaldatum van 20/3/2008
 • Termijn 2: betreft een bedrag van 500,- en een vervaldatum van 28/4/2008
 • Termijn 3: betreft een bedrag van 785,- en een vervaldatum van 20/5/2008

Voor de eerste termijn is een betaling binnengekomen van 400,-. Van deze termijn staat op dat moment nog 100,- open. De betaling van deze 400,- is tijdig betaald.

Wanneer het boetefactuurscherm op 28/5/2008 wordt opgevraagd ziet het dan ook uit als in bovenstaande afbeelding.

In het overzicht staan daarom 4 termijnen

 • Termijn 1: betreft de resterende 100,- van de oorspronkelijke termijn 1. Deze is 69 dagen achterstallig.
 • Termijn 2: betreft de 500,- van de oorspronkelijke termijn 2. Deze is 30 dagen achterstallig.
 • Termijn 3: betreft de 785,- van de oorspronkelijke termijn 3. Deze is 8 dagen achterstallig.
 • Termijn 4: betreft de 400,- die reeds betaald zijn. De betaling is tijdig ontvangen. Daarom geldt hier 0 dagen achterstallig.

Termijn 1:
De termijn is 69 dagen achterstallig dus geldt in dit geval het jaarlijkse percentage van 14%
Voor de 69 dagen betreft dit dan (14 /(365/69)) = 2,646575 %
2,646575 % van 100,- betreft 2,65

Termijn 2:
De termijn is 30 dagen achterstallig dus geldt in dit geval het jaarlijkse percentage van 12%
Voor de 30 dagen betreft dit dan (12 /(365/30)) = 0,98630137 %
0,98630137 % van 500,- betreft 4,93

Termijn 3:
De termijn is 8 dagen achterstallig dus geldt in dit geval het jaarlijkse percentage van 10%
Voor de 8 dagen betreft dit dan (10 /(365/8)) = 0,219178082 %
0,219178082 % van 785,- betreft 1,72

Termijn 4:
De termijn is 0 dagen achterstallig dus geldt hiervoor geen boete.

Het totaal boetebedrag voor deze 4 termijnen opgeteld = (2,65 + 4,93 + 1,72 + 0,00) = 9,30

In de boeteberekeningsmethode is geen 'Extra bedrag per factuur per run' opgegeven. Dus het totale te factureren boetebedrag betreft dan 9,30.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.606.655
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 390  Attachment:
 Disclaimer