One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Product Update 420/421: Synchronisatie van de bijlagen van kostendeclaraties uit Exact Expense Management

De bijlagen van kostendeclaraties in Exact Expense Management worden nu gesynchroniseerd naar Exact Globe Next. Wanneer een declaratie in Exact Expense Management een bijlage bevat wordt deze nu naar Exact Globe Next gesynchroniseerd.

In verband hiermee is het volgende aangepast:

  • Het documenttype Exact Expense Management (document type ID 87) is toegevoegd in Exact Globe Next.
  • Voor de bijlagen die zijn gesynchroniseerd is het veld Onderwerp opgebouwd volgens een bepaald formaat: EXM - {bestandsnaam} voor {DeclaratieID}. Wanneer de bijvoorbeeld bestandsnaam "expense01.png" is en de declaratieID is "1123", dan is het Onderwerp: "EXM - expense01 voor1123".

Bijlagen van kostendeclaraties

Tijdens de synchronisatie van Exact Expense Management naar Exact Globe Next wordt er voor iedere bijlage een alléén-lezen document aangemaakt. Verder is het volgende van toepassing op de bijlagen:

  • Wanneer een kostendeclaratie na het synchroniseren opnieuw wordt ingediend wanneer deze is afgekeurd, wordt de bestaande bijlage verwijderd voordat er een nieuwe bijlage wordt toegevoegd. De nieuwe bijlage krijgt een nieuwe document-ID.
  • Bijlagen kunnen handmatig worden toegevoegd in Exact Globe Next (via documenttype 87). Om er voor te zorgen dat deze handmatig toegevoegde bijlage dient u ervoor te zorgen dat het Onderwerp van deze bijlage een ander formaat heeft dan die van de bijlagen die vanuit Exact Expense Management worden gesynchroniseerd. Wanneer het Onderwerp hetzelfde formaat heeft wordt deze bijlage gezien als gesynchroniseerde bijlage en wordt deze verwijderd, maar kan niet opnieuw worden aangemaakt omdat het een handmatig aangemaakt document is.
  • Wanneer een inkoopfactuur (kostendeclaratie) in Exact Globe Next bijlagen bevat waarbij het veld Project is gevuld, filtert en toont het systeem alleen de bijlagen van dat project.
  • In Exact Synergy Enterprise is het nieuwe documenttype ook toegevoegd. Wanneer gebruik wordt gemaakt van Exact Integrator worden de documenten die van Exact Expense Management naar Exact Globe Next worden gesynchroniseerd ook naar Exact Synergy Enterprise gesynchroniseerd.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes detail
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.722.922
 Assortment:  Date: 05-10-2020
 Release: 421  Attachment:
 Disclaimer