One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Realisaties invoeren per dag

Introductie

Via het menupad [Projecten, Invoer, Realisaties] kunt u MRP-planningen van verkooporders, productieorders en arbeidsuren realiseren. De gebruiker ziet alleen de voor hem of haar geplande projecten en kan de planning ervan realiseren.

Wanneer de realisaties zijn ingevoerd en gefiatteerd is het nog steeds mogelijk om de realisatie aan te passen. De gebruiker die zijn of haar realisaties heeft geregistreerd moet deze immers ook kunnen corrigeren indien noodzakelijk. Wanneer dit het geval is, wordt de aanpassing in het realisatiescherm op een aparte regel getoond. Deze kunt u herkennen aan de omschrijving 'Correctieregel: Realisatie datum - xx-xx-xxxx' in de kolom 'Activiteit' waarbij xx-xxx-xxxx de datum betreft.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.226.536
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer