One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Release Notes Exact Globe Next Product Update 415

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 415 ten opzichte van voorgaande release. Voordat u een update uitvoert is het belangrijk dat u back-ups maakt van de administraties en dat u de release notes en systeemeisen voor de betreffende product update doorneemt.

Product Update 415 is algemeen beschikbaar sinds 12 februari 2018. 


Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 415 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen   Exact Globe Next REST service ondersteunt token based authentication voor Auth0 en Windows Azure Active Directory Vanaf deze product update ondersteunt de Exact Globe Next REST service token based authentication (token gebaseerde authenticatie) voor Auth0 en Windows Azure Active Directory (WAAD). DocView.aspx?DocumentID={4eba0bde-00c3-455c-8710-1ca9d78aed44}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Automatisch vernieuwen van een vervallen token ondersteund voor Auth0. Het automatisch vernieuwen van een vervallen token wordt nu ondersteund voor Auth0 DocView.aspx?DocumentID={c6a2455e-05ff-41e7-8bd7-e6600d8e54f7}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Automatische rollover van het certificaat ondersteund in Exact Globe Next Entity Service voor federated identity Vanaf product update 415, wordt de automatische rollover van het certificaat ondersteund in de Exact Globe Next Entity Service voor een federated identity omgeving. DocView.aspx?DocumentID={a41357c4-a15b-4dff-b632-60455d11045b}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Waarschuwingsmelding wanneer een oude integratie oplossing wordt gebruikt Vanaf product update 415 wordt er in Exact Globe Next een waarschuwingsmelding getoond wanneer gedetecteerd wordt dat er een oude integratie oplossing wordt gebruikt. DocView.aspx?DocumentID={4411517e-68fc-459c-95b1-ef26fef14a3e}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Usability verbetering product updater Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de product updater om deze gebruikersvriendelijker te maken. DocView.aspx?DocumentID={c7723afc-3b28-408f-b9bf-61e623e9935b}&NoSubject=1&NoHeader=1
Cash flow   Nieuw transactie groeperingstype beschikbaar en het overschrijven van Niet-Euro SEPA betaalopdrachten wordt nu ondersteund Vanaf deze product update zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot het uitvoeren van betaalopdrachten. DocView.aspx?DocumentID={3d72f5cb-dff2-44b9-83a1-629b5d5d648b}&NoSubject=1&NoHeader=1
Cash flow   Verbetering bij het aanmaken van een bankrekening tijdens het toewijzen Vanaf deze product update is de logica bij het aanmaken van de bankrekening verbeterd. DocView.aspx?DocumentID={0f4502c3-ca7d-4450-84ff-61ad4fd4fb53}&NoSubject=1&NoHeader=1
Cash flow   Verbetering bij het toewijzen van geïmporteerde CAMT.053 bankafschriften Er is een verbetering doorgevoerd met betrekking tot het toewijzen bij de import van CAMT.053 bank afschriften. Tijdens de import wordt nu gecontroleerd of het afschrift kan worden toegewezen op basis van de naam van de debiteur of crediteur. DocView.aspx?DocumentID={57ed7e09-9e09-47f7-893f-be415f6aa1cf}&NoSubject=1&NoHeader=1
Cash flow   Gegevens log voor bankafschrift import beschikbaar Het is nu mogelijk om een log bij te houden van het importeren van de afschriften, waardoor u inzicht heeft in de status van de import en de informatie over de transactie. DocView.aspx?DocumentID={14bb137e-352e-444d-889c-46d87b90c85d}&NoSubject=1&NoHeader=1
Factuur   Verbetering bij het afdrukken van service contract facturen vanuit de factuurhistorie Vanaf deze product update is er een verbetering doorgevoerd met betrekking tot het afdrukken van facturen via de factuurhistorie. DocView.aspx?DocumentID={f0c2be07-8e26-4b4e-a69b-1765e58c71ec}&NoSubject=1&NoHeader=1
Order   Verbetering bij het leveren van explosie artikelen Er is een verbetering doorgevoerd met betrekking tot het leveren van explosie artikelen. DocView.aspx?DocumentID={e4cf93a9-8e41-40f2-a314-f8667820e214}&NoSubject=1&NoHeader=1
Voorraad   Nieuwe validatie toegevoegd bij het opschonen van de logistieke MRP Er is een nieuwe validatie 'Instelling Voorraadwaarderingsmethode dient VVP of VVP (classic) te zijn' toegevoegd op het tabblad Validatie bij het opschonen van de logistieke MRP. DocView.aspx?DocumentID={c10613ac-de59-4d7e-8581-3216624fffc6}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2018 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2018 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={cffd27b6-42f0-4ed0-86fa-f9fbedf47af3}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   APG aangifte voor de Cao Architecten beschikbaar Vanaf 1-1-2018 zal het Pensioenfonds Architectenbureaus de pensioenuitvoering onderbrengen bij APG. Vanaf deze product update is de software hierop aangepast. DocView.aspx?DocumentID={a2276d77-e242-4c16-998c-a2b569c35364}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   UPA aangifte voor de cao Kappersbedrijf (AGH) beschikbaar Vanaf 1 januari 2018 is het Pensioenfonds AGH overgegaan op Uniforme Pensioenaangifte (UPA) voor werkgevers die gebruik maken van de cao voor het Kappersbedrijf. DocView.aspx?DocumentID={11e180a7-ad1d-44ea-9417-47a6c44392c3}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   UPA aangifte voor de cao Slagersbedrijf (AGH) beschikbaar Vanaf 1 januari 2018 is het Pensioenfonds AGH overgegaan op Uniforme Pensioenaangifte (UPA) voor werkgevers die gebruik maken van de cao voor het Slagersbedrijf. DocView.aspx?DocumentID={25f195bf-34f1-4d9e-b541-122143a9b15e}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   UPA aangifte voor Groothandel in Bloemen en Planten (PGB) beschikbaar Vanaf 1 januari 2018 is het Pensioenfonds PGB overgegaan op Uniforme Pensioenaangifte (UPA) voor werkgevers in de Groothandel in Bloemen en Planten. DocView.aspx?DocumentID={26608ef6-affc-407d-86ef-5de1ff056ee7}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Cao Primair onderwijs is beschikbaar Vanaf deze product update is de cao Primair onderwijs toegevoegd als ondersteunde cao in Exact Globe. Voor deze cao zal de cao code 6101 Primair onderwijs worden gebruikt. DocView.aspx?DocumentID={fe7d7924-ed3c-40a6-9970-df77333cf578}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Componenten beschikbaar voor het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) in de sector Transport en Logistiek Met ingang van 1 januari 2018 wordt een Persoonlijk Keuzebudget (PKB) ingevoerd voor de sector Transport en Logistiek. DocView.aspx?DocumentID={e9cd6666-5890-4553-b672-43c328cde050}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Pensioenaangifte aan Centric mogelijk voor de Betonproductenindustrie, Houthandel, Reiswerk en Meubelindustrie Naar aanleiding van de overname van de pensioenfondsen voor de Betonproductenindustrie, Houthandel, Reiswerk en Meubelindustrie door pensioenuitvoerder Centric, hebben wij de software hierop aangepast. DocView.aspx?DocumentID={819cead8-e33c-4c79-8e4c-529509e59252}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Mogelijkheid om componenten van type 'Bijtelling tijdspaarfonds' te selecteren als grondslag Vanaf deze product update is het mogelijk om op het tabblad Grondslagen van componenttypes Bruto premie werknemer en werkgever percentage over bruto loon, componenten van het type Bijtelling tijdspaarfonds te selecteren. DocView.aspx?DocumentID={8467962d-2648-49f4-83ac-e16e3ded1f90}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Mogelijkheid om een piekarbeider te registeren in de Salarisgegevens Als uw bedrijf werkzaam is in de agrarische en groene sector, is het noodzakelijk om in de BPL pensioenaangifte aan te kunnen geven of u piekarbeiders in dienst heeft. DocView.aspx?DocumentID={25c9f0ca-53b6-4a2f-85e6-19c920f14416}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   UPA aangifte voor de cao Tandtechniek (PFZW) beschikbaar Vanaf 1 oktober 2018 is de cao Tandtechniek overgegaan van pensioenuitvoerder Centric naar het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). DocView.aspx?DocumentID={55198b6c-01ad-4041-9050-3d5f9dc2171f}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Mogelijkheid om een locatie te kiezen bij het verzenden van de AZL aangifte Bij het verwerken van een AZL aangifte is het nu mogelijk om de locatie te kiezen, waar de aangifte naartoe dient te worden verzonden. DocView.aspx?DocumentID={1c0b2f24-e484-404a-b7a4-28fabcbee3f5}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Aanpassing BTER uurloonberekening vanaf 2019 Er is een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot de berekening van het BTER uurloon. DocView.aspx?DocumentID={6c3f9650-b2cc-45dd-aed8-b48907624e48}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Aanpassing bijtelling privégebruik auto van de zaak Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2019 geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 4% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is. DocView.aspx?DocumentID={57264cdf-b152-4197-9f55-41c9ee9862df}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Aanlevering via UPA voor de cao Grafimedia In 2018 is PGB gestart met de aanlevering via UPA voor een aantal regelingen. Per 2019 wordt ook voor alle overige leveringen de aangifte via het UPA formaat gedaan. Dit geldt o.a. voor de cao Grafimedia. DocView.aspx?DocumentID={153747f1-cb9b-4efe-b8f4-9609688dc815}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Aanlevering via UPA voor vrijwillige regelingen voor het PGB Vanaf dit loonjaar is het mogelijk om vrijwillige regelingen voor het PGB zelf in te richten. DocView.aspx?DocumentID={855bf2e3-2e01-41ee-a223-48259a921b1a}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Aanlevering via UPA voor Rijn- en Binnenvaart In 2017 is de pensioenuitvoering voor de Rijn- en Binnenvaart overgegaan naar AZL. Daarbij werd het oude Syntrus formaat gebruikt voor de aangifte. Per 2019 wordt overgegaan op de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). DocView.aspx?DocumentID={bef9278d-b086-4c02-a0f8-8d0233ee9f2b}&NoHeader=1&NoSubject=1
WMS   Filter op zone in E-WMS Auto queue Vanaf product update 415 heeft u de mogelijkheid om te filteren op 'WMS zones' en andere eigenschappen bij het automatisch in bewerking nemen van orders via E-WMS Auto queue. DocView.aspx?DocumentID={714a5002-6dad-4b70-a23b-66e8009c641d}&NoSubject=1&NoHeader=1
WMS   Performance verbetering E-WMS RF Monitor Vanaf product update 415 is de performance van de WMS 'RF Monitor' verbeterd door het toevoegen van een extra SQL index op de tabel CSPickITErrorReport. DocView.aspx?DocumentID={19c25fa1-fa6b-425a-8e93-0ac8c075ff98}&NoSubject=1&NoHeader=1
WMS   E-WMS scannermenu's Productie/Ontvangsten of Productie/Uitgiften optioneel verbergen Vanaf product 415 is het mogelijk om de E-WMS scannermenu's Productie/Ontvangsten of Productie/Uitgiften optioneel te verbergen. DocView.aspx?DocumentID={a9bd0b1f-d69e-4606-8f44-eba8478c91b9}&NoSubject=1&NoHeader=1
CMDM   Mogelijkheid om kostenplaatsen en kostendragers te synchroniseren tussen Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise via Central Master Data Management (CMDM) Vanaf deze product update wordt de synchronisatie van het bijwerken, aanmaken en verwijderen van kostenplaatsen en kostendragers ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={f19b5ea8-d018-47ae-bbdf-7716e293b38f}&NoSubject=1&NoHeader=1
CMDM   Mogelijkheid om artikeleenheden, magazijnen, artikelgroepen en assortimenten te synchroniseren tussen Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise via Central Master Data Management (CMDM) Vanaf deze product update wordt de synchronisatie van het bijwerken, aanmaken en verwijderen van artikeleenheden, magazijnen en artikelgroepen ondersteund. Verder wordt de synchronisatie van het bijwerken van assortimenten ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={2f950ad1-224c-432a-822b-a364a81b2d35}&NoSubject=1&NoHeader=1
SDK   SDK ConnectDirect supports Federated Identity in silent mode In this product update, Federated Identity (FiD) will be supported for Exact Software Development Kit (SDK) via the ConnectDirect method (silent mode). DocView.aspx?DocumentID={ff7d6d33-3f4d-4537-8610-8e09743d174d}&NoSubject=1&NoHeader=1
Cash flow   Nieuwe PAIN versies voor Duitse betaalmiddelen Er zijn nieuwe payment initiation (PAIN) versies beschikbaar voor Duitse betaalmiddelen. de PAIN versies zijn van toepassing op SEPA betalingen en SEPA incasso's. DocView.aspx?DocumentID={ccfe7031-b3c4-431c-b29a-a64542ea8811}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Germany Enhancements to VAT return form for 2018 (German legislation) Enhancements have been made to the German VAT return form to be used from 2018 onwards. DocView.aspx?DocumentID={d9e79612-0a08-4e66-b495-985c469bcd7c}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Spain Immediate submission of VAT information introduced (Spanish legislation) To comply with the latest legal requirements, Exact Globe Next (EGN) now supports the immediate submission of VAT information, also known as Suministro Inmediato de Información (SII). DocView.aspx?DocumentID={d18bbf4e-88d3-4bdb-b8ab-0f7299c9c522}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Portugal SAF-T audit file version 1.04 introduced (Portuguese legislation) Exact Globe Next now supports the latest version of the SAF-T audit file, version 1.04. DocView.aspx?DocumentID={88ef2741-903a-46a8-a1ef-f41495411a5d}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Austria Further enhancements to invoice history feature (Austrian legislation) The following enhancements have been made to the invoice history feature for the Austrian legislation. DocView.aspx?DocumentID={62c216ef-245b-4b2b-b257-8f549ac8d869}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Italy Spesometro 2017 in XML is now supported (Italian legislation) As of January 2017, Italian companies are required to submit their invoices electronically in the XML file format on a quarterly basis. To comply with the latest legal requirements, the following enhancements have been made to Spesometro for year 2017. DocView.aspx?DocumentID={f417b178-b24a-4f18-8c51-0d64282e5383}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Italy Enhancements to VAT settlement report (Italian legislation) In this product update, enhancements have been made to the VAT settlement report for the Italian legislation. DocView.aspx?DocumentID={4374103f-4ed4-4e67-b1fa-f811fdb5d5e6}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Poland JPK_VAT audit file enhanced (Polish legislation) From this product update onwards, the JPK_VAT audit file has been enhanced to facilitate users in fulfilling the tax obligations, whereby the audit file can be generated even when there are no registered VAT transactions for the required period. DocView.aspx?DocumentID={4da44181-233d-40c4-a727-94ba90215f68}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Poland XML file for Intrastat enhanced (Polish legislation) A new XML tag has been introduced in the XML file for the Intrastat sales and correction invoices. The XML tag contains the VAT number of the sales and correction invoices. DocView.aspx?DocumentID={13982456-58ed-462a-9a36-3aa0e14a3bf9}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen France Fulfilment date option available for audit files (French legislation) From this product update onwards, audit files can be generated based on the fulfilment date. DocView.aspx?DocumentID={f9c8a90a-3529-45b3-8768-23b7a3b392b4}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen France New VAT return layout introduced for year 2016 (French legislation) As part of the obligations to the French tax authorities, a new VAT return layout has been incorporated into Exact Globe Next for the year 2016. DocView.aspx?DocumentID={9cb5e5c2-5832-4428-8bcf-deb140d2c20b}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Belgium Generation of XML files possible without VAT and national numbers (Belgian legislation) To ensure a smooth submission of legal reports in Belgium, an XML file with fiches 281.50 can now be generated for an individual who does not have the VAT and national numbers defined. DocView.aspx?DocumentID={de28df89-6a99-413e-9e45-aa301019cfb9}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Malaysia Enhancements to GST audit file (GAF) (Malaysian legislation) In accordance to the latest requirements, the GST audit file (GAF) and the VAT return box (12) have been improved. DocView.aspx?DocumentID={dfc4da8d-c950-4283-a4e9-1c3a404772ea}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Malaysia Withholding tax introduced (Malaysian legislation) To accommodate businesses that deal with non-resident suppliers, the withholding tax has been introduced in Exact Globe Next for the Malaysian legislation. DocView.aspx?DocumentID={a9bc0953-3b22-4ddb-9d34-64a08c7e055f}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Italy VAT return in XML (Italian legislation) To comply with the latest legal requirements, you can now generate the VAT returns in the XML format in Exact Globe Next by accessing the Finance ? VAT/Statistics ? Value added tax menu path. DocView.aspx?DocumentID={e04dbbf2-fc8c-4db7-aef6-8a9bc4ac6c7c}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Germany CSV format supported for DATEV export (German legislation) From this product update onwards, the export of the transfer of general ledger balances, invoices, and master data can only be done in the CSV format. DocView.aspx?DocumentID={d4beb7db-7867-468f-9898-ac07c0f0b573}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Spain Model 303 enhanced for VAT returns 2017/2018 (Spanish legislation) To comply with the latest legal requirements, the model 303 of the VAT return functionality has been enhanced to support the new specifications in the VAT return submissions. DocView.aspx?DocumentID={c9e53498-08b8-4d5a-b4b9-3387efeb9459}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Romania Split payment supported for VAT (Romanian legislation) To comply with the latest tax requirements, the split payment functionality is now supported in Exact Globe Next for the Romanian legislation. DocView.aspx?DocumentID={19372c9b-2eff-450c-b541-c233bd3bced1}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Spain VAT code 0 can be excluded in sales and purchases for SII (Spanish legislation) The sales and purchase transactions with the VAT code 0 can now be excluded from the invoices that are due for the Suministro Inmediato de Información (SII) submission. DocView.aspx?DocumentID={7f83b8dd-217b-402b-94c6-2d5b5b7e446c}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Spain Your reference made available for sales invoices for SII (Spanish legislation) you can now include the information for your reference when submitting the sales invoices via Suministro Inmediato de Información (SII). Previously, only the information for our reference can be included in the sales invoices. docView.aspx?DocumentID={faa66148-3167-4803-b833-c76351e95242}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Spain VAT with 0% exemption can be subjected to VAT for SII (Spanish legislation) The VAT with the 0% exemption can now be subjected to VAT for the Suministro Inmediato de Información (SII) functionality. This feature is applicable to the new and accepted sales transactions. DocView.aspx?DocumentID={3b5d0f34-69be-49ca-ae2d-f9d89b5431c2}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Germany ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) version 27.2.10.0 introduced (German legislation) The latest version of the ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) library, version 27.2.10.0, is now available for you to send VAT returns, EU sales lists, and E-bilanz. DocView.aspx?DocumentID={08a497c5-7f0d-4e2a-9e29-e7edc1ecb4fd}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Portugal Taxonomy functionality enhanced for SAF-T (Portuguese legislation) The taxonomy code and taxonomy reference can now be defined for the Standard Audit File for Tax (SAF-T) for the Portuguese legislation. DocView.aspx?DocumentID={3bc6a4cd-a5b3-4748-9c16-78872e3bbc8f}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Switzerland VAT return form for year 2018 introduced (Swiss legislation) The VAT return form for year 2018 and onwards has been introduced. DocView.aspx?DocumentID={3d8f9b1e-9c9f-4131-a2a0-7544ee0fc962}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Germany Fiscal taxonomy version 6.0 now supported (German legislation) A new taxonomy version 6.0 (2016.04.01) has been introduced and can be imported into Exact Globe Next. The latest taxonomy version will use the financial reporting of year 2017. DocView.aspx?DocumentID={5861ae81-4d6e-4c74-987d-d71aaecb8b5e}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Malaysia VAT box for total value of other supplies available in GST return form for year 2018 (Malaysian legislation) The VAT box 15, which is of the sales basis type and labelled as Total Value of Other Supplies, will be available in the GST return form for the year 2018 and onwards. DocView.aspx?DocumentID={03025a45-27f7-463d-bfef-bbbd3bdb5439}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen United States CCD available in NACHA files for accounts payable payments (American legislation) When generating the NACHA files of the accounts payable file type, the CCD will be reflected in the file at position Line 2: 51-53. DocView.aspx?DocumentID={967a84c2-ecaa-4095-88b6-5c9a771b1d3c}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Italy VAT settlement report enhanced (Italian legislation) Enhancements have been made to the VAT settlement report to ensure that the debit and credit amounts of the VAT basis can be easily distinguished. DocView.aspx?DocumentID={922f010c-b3ab-4168-a72c-6f247d6ea124}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Hungary Online submission of invoices via NAV online invoicing system supported (Hungarian legislation) Enhancements have been made to support the online submission of invoices via the National Tax and Custom Administration (NAV) online invoicing system. DocView.aspx?DocumentID={d4cf4300-374c-4c1e-a881-e0b6c6784ccb}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Spain SII version 1.1 introduced (Spanish legislation) Enhancements have been implemented to support the latest version of the immediate submission of VAT information (SII), version 1.1. DocView.aspx?DocumentID={325c59c4-c2ee-4372-acdc-a1d0583d7af9}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Poland Split payment introduced (Polish legislation) To comply with the latest tax requirements, the split payment functionality is now supported in Exact Globe Next for the Polish legislation. DocView.aspx?DocumentID={7cba82af-a348-415b-8640-2bd9b6c93c03}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Switzerland VAT return correction form for year 2018 available (Swiss legislation) The VAT return correction form for the year 2018 is now available in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={2619e3ee-80b5-44ad-acb6-a32fa95e5068}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen United Kingdom Enhancements introduced to support online submission of VAT returns (British legislation) Since April 2010, all UK businesses have had to submit their VAT returns online and to support our customers, we introduced the online support of VAT returns. DocView.aspx?DocumentID={8719b7b1-ae9a-40dc-aed8-f5b7d7ecd440}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Nieuwe menupaden in verband met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In verband met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) zijn er verschillende nieuwe functies toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={ed02e06a-f99e-40cf-8e47-4a7eb7807cf3}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Development Test Acceptance Production (DTAP) installatie methode beschikbaar in de product updater Vanaf deze product update is de Development Test Acceptance Production (DTAP) oftewel (Ontwikkeling Test Acceptatie Productie) installatie methode beschikbaar. DocView.aspx?DocumentID={dd475e7a-354c-4cb6-a47b-c742ee231122}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Synergy ASP Algemeen Product updater improved to enhance usability Improvements have been made to the product updater to make it more user friendly. DocView.aspx?DocumentID={2eef81ab-3bef-4e8c-9f66-105acb62cf57}&NoHeader=1&NoSubject=1<
Verbeteringen in eerdere product updates   AsImport ondersteunt Federated Identity Vanaf deze product update kan de FID gebruiker gebruiken maken van AsImport via de gebruikersinterface en via een achtergrondproces. DocView.aspx?DocumentID={9ee62f33-b9b4-40ca-b6d9-7f94c940e045}&NoSubject=1&NoHeader=1
Verbeteringen in eerdere product updates   Microsoft Excel add-in ondersteunt Federated Identity Vanaf deze product update is er een verbetering doorgevoerd met betrekking tot de ondersteuning van Federated Identity voor de Excel add-in. DocView.aspx?DocumentID={bcbfe687-4266-4b3b-86fb-d4796612c6a8}&NoSubject=1&NoHeader=1
Mobile Algemeen Release notes mobile Exact heeft verschillende apps ontwikkeld die zich kenmerken door een intuïtieve interface. Deze is niet alleen gebruikersvriendelijk, maar tevens mooi vormgegeven. De apps zijn beschikbaar voor Android, iOS en Windows. Via deze link kunt u de release notes van deze apps raadplegen. DocView.aspx?DocumentID={3644db78-6213-41e5-81be-bcdd201f8ef4}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact Globe Next Een overzicht van de systeemeisen voor de verschillende releases van Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={b0499827-7da8-40b1-8214-d076f1aaf2f1}&NoSubject=1&NoHeader=1
Gerelateerde onderwerpen   Overzicht release notes per release Een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact Globe Next. http://www.exactsoftware.com/docs/SysHelp.aspx?Language=NL&TopicFilter=EG2003E&Action=1&Release=0&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Update van Exact Globe Next via het internet Meer informatie over het uitvoeren van een update. DocView.aspx?DocumentID={a5965acf-a39c-475d-a307-346e6fd7486b}&NoSubject=1&NoHeader=1
 

De release notes van deze product update zijn naast het Nederlands ook beschikbaar in de volgende talen:

 
         
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes main
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 28.098.167
 Assortment:  Date: 07-01-2019
 Release: 415  Attachment:
 Disclaimer