One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De knop 'ICL' bij het crediteurenonderhoud

Introductie

Omdat bestellingen die zijn ingevoerd in de inkoopadministratie in bepaalde gevallen door het centrale magazijn geleverd dienen te worden aan de inkoopadministratie dient u een aantal zaken in te stellen in de inkoopadministratie. Een van deze zaken betreft het aanmaken van een centraal magazijn crediteur in de inkoopadministratie. Voor de centraal magazijn crediteur dient u enkele zaken in te stellen. Deze kunt u instellen via de knop 'ICL' bij het onderhoud van die crediteur.

Uitleg van de velden

 

Sectie Algemeen

Centraal magazijn
Voor de centraal magazijn crediteur dient deze optie aangevinkt te zijn. Wanneer deze optie is aangevinkt zijn onderstaande velden beschikbaar die u dient in te vullen.

Administratiecode
Vul hier het administratienummer in van de centrale magazijn administratie.

SQL Server voor centrale magazijn
Voer hier de naam van de SQL Server in waarop de centrale magazijn database aanwezig is.

Database naam centrale database
Vul hier de naam van de database van de centrale magazijn administratie. Dit betreft de naam waaronder deze database in MS SQL Server aanwezig is. Vaak is deze hetzelfde als de administratiecode.

Inkoopboek
Vul hier het nummer van het inkoopdagboek in dat gebruikt dient te worden voor de inkoopfacturen.

Magazijncode in centrale database
Vul hier de magazijncode in van het magazijn van de centrale database dat gebruikt dient te worden voor bestellingen die zijn ingevoerd in de inkoopadministratie.

Standaard ontvangst locatie
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van magazijnlocaties in de inkoopadministratie dient u hiervoor een dummy locatie aan te maken bij het 'centrale magazijn'-magazijn in de inkoopadministratie. Deze locatie kunt u vervolgens hier koppelen. Het is afhankelijk van de ICL Verkoop instelling 'Gebruik ICL dummy locatie' in welk geval deze locatie wordt gebruikt.

Begin vanaf besteldatum
Wanneer u een bestaande leverancier heeft gebruikt om te starten met ICL inkoop worden alle 'open' bestellingen van deze leverancier als verkooporder aangemaakt in de centrale database. Met deze instelling kunt u aangeven welke bestellingen (vanaf welke besteldatum) afgehandeld dienen te worden door het centrale magazijn.

Sectie optioneel

Voorraad raadplegen
Met deze optie kunt u aangeven of gebruikers (via de knop 'ICL voorraad' in de bestelling) de voorraad mogen bekijken in de centrale administratie.

Knop Gebruiker

Wanneer de gebruiker die de bestelling exporteert in beide administraties bekend is hoeft u deze knop niet te gebruiken. Wanneer dit niet het geval is dient u hier de netwerk login gegevens in te voeren van een gebruiker met rechten in de centrale administratie.

Meer informatie

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.624.724
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer