One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Release notes Product update 503 (Globe+) - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.

We raden aan om je product altijd bij te werken met de nieuwste service pack. Naast productverbeteringen leveren we in de service packs ook altijd een geoptimaliseerde prestatie en veiligheid van de software. 

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de bin map van de Exact Globe Next of Exact Globe+ installatie raadplegen.

Ga naar Product Update 503 (Globe+) Release Notes voor meer release notes.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 419 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
503SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 503 is beschikbaar vanaf 1-7-2024
503SP3 Bank Automatische aflettering werkt mogelijk niet goed bij het verwerken van geweigerde inningen (HF 87.384.868)
503SP3 Exact Globe Bankrekeningnummer is gesplitst en er staat een 'CRLF'-teken tussen bij het openen van het gegenereerde bestand onder Kasstroom > Betaling > Verwerken in Kladblok (HF 87.444.060)
503SP3 Exact Globe Er wordt een leeg scherm weergegeven bij het matchen van een betaalmiddel (HF 87.366.151)
503SP3 SDK Exact Globe ECL(Logistics - Purchase): Failed Create on PurchaseOrderHeader increments bst_bestelnummer in settings (HF 87.229.232)
503SP3 Exact Globe Verbeterde foutmelding in Realisation Entity (HF 87.181.907)
503SP3 Exact Globe Fout tijdens bankimport (HF 87.383.111)
503SP3 Exact Globe Foutmelding tijdens het importeren van projecten wanneer de projectcode in het XML-bestand begint met een spatie (HF 87.446.462)
503SP3 Exact Globe Foutmelding voor groepsfacturen wanneer extra velden worden gebruikt in de factuur (HF 87.450.767)
503SP3 Exact Globe Foutmelding bij het kopiëren van items (HF 87.352.841)
503SP3 Exact Globe Fout wordt weergegeven bij het bewerken van verkoopordervoorwaarden (HF 87.323.863)
503SP3 Exact Globe Foutmelding wanneer de URL wordt gedefinieerd in XML > Overige import > Integrator in een FID-omgeving (HF 87.376.380)
503SP3 Exact Globe Foutmelding bij het openen van de draaianalyse (HF 87.346.878)
503SP3 Exact Globe Financiële inconsistentie bij gebruik van FIFO per magazijn (HF 87.280.843)
503SP3 Exact Globe Er worden onjuiste gegevens weergegeven wanneer een productieorder wordt ontvangen via WMS met de geopende gekoppelde verkooporder (HF 87.318.551)
503SP3 Exact Globe Onjuist formaat voor het betalingsbestand "Citibank(PL)" (HF 87.381.644)
503SP3 Exact Globe Onjuiste grootboekrekening wordt weergegeven na het importeren van het bestand vanuit XML > Financiële import > Financiële boekingen (HF 87.387.021)
503SP3 Andere wetgevingen Leg ES - VAT box 120 is not calculated correctly in the VAT overview (HF 87.374.987)
503SP3 Andere wetgevingen Leg MY - Support for Malaysian e-Invoice platform (HF 87.449.587)
503SP3 Salaris CAO 0701 en 0801 bevatte niet de component Aspirantenregeling (HF 87.379.629)
503SP3 Salaris Onjuiste berekening in CAO 0707 woen bruto jaarsalaris lager is dan franchise (HF 87.360.857 en HF 87.373.861)
503SP3 Salaris De geselecteerde "Rapporten af te drukken bij verwerking" werden niet afgedrukt bij het afdrukken van loonstroken (HF 87.366.032)
503SP3 Salaris Bijwerken bedrag maximumdagloon per 1/7/2024 (HF 87.457.826)
503SP3 Salaris Bij het toevoegen van een nieuwe werknemer met een specifieke cao worden de componenten die bij de cao horen niet automatisch toegevoegd (HF 87.363.986)
503SP3 Andere wetgevingen Leg PL - Error is displayed when generating JPK_KR audit file (HF 87.321.180)
503SP3 Andere wetgevingen Leg PL - Incorrect format is displayed in the Excel sheet for VAT register (HF 87.358.203)
503SP3 Andere wetgevingen Leg PL - QR code for KSeF printed invoices are implemented (HF 87.361.186)
503SP3 Andere wetgevingen Leg PL - The entry number for the journal in the Number tab at System > Finance > Journals is skipped (HF 87.354.291)
503SP3 Exact Globe Melding dat de toepassing nog steeds actief is na het sluiten van Exact Globe+ na het wijzigen van de hoeveelheid voor een artikel en het verwerken van de telling (HF 87.461.385)
503SP3 Exact Globe Niet alle regels in de betalingsvoorwaarden worden weergegeven bij Financieel > Invoer > Inkoop (HF 87.385.452)
503SP3 Exact Globe Prestatieverbetering bij het vernieuwen van de grootboekkaart (HF 87.366.190)
503SP3 Exact Globe Afdrukinstellingen worden niet opgeslagen in Productie > Invoer > Productieorders (HF 87.347.991)
503SP3 Exact Globe Het scherm is leeg wanneer de sorteerkolommen met een artikelgroep worden toegevoegd (HF 87.365.934)
503SP3 SDK Exact Globe SDK(Process functions - Stock): Regression in CSSDKFuncProcess (HF 87.374.441)
503SP3 Activa De afschrijvingstabel voor activa voor periode 12 genereert een negatieve waarde (HF 87.288.253)
503SP3 Bank De gegenereerde CZ betalingsbestanden bevatten niet-toegestane tekens (HF 87.276.445)
503SP3 WMS De orderregelgegevens worden niet weergegeven in de afleverbon bij het verwerken van de verkooporder via het order fulfilment controlecentrum (HF 87.347.882)
503SP3 Exact Globe Het scherm is leeg bij het openen van het bankboek (HF 87.366.156)
503SP3 Exact Globe Het splitsen van de betalingsconditie werkte niet goed bij het maken van een retourzending voor een verkooporder met korting (HF 87.447.174)
503SP3 SDK Exact Globe There is difference in the stock quantity calculation (HF 87.367.373)
503SP3 Exact Globe Kan geen redencode invoeren bij het maken van RTV-bestellingen (HF 87.458.704)
503SP3 Exact Globe Kan Excel-rapport niet migreren vanwege ontbrekend object in Exact_SystemLayer_Proxy (HF 87.337.335)
503SP3 Connectivity Layer Unable to retrieve document entity (HF 87.386.182)
503SP3 Exact Globe Als Exact Globe+ wordt afgesloten, wordt het invoerscherm voor productieorders nog steeds geopend op de achtergrond (HF 87.380.499)
503SP3 Exact Globe Wanneer de omschrijving wordt gewijzigd tijdens het afletteren van een factuur, werd de gewijzigde omschrijving niet opgeslagen (HF 87.387.848)
503SP3 Exact Globe Foutieve afronding in MRP-scherm (HF 87.355.387)
503SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 503 is beschikbaar vanaf 4-6-2024
503SP2 Exact Globe Alle menupaden worden weergegeven, ongeacht de rol (HF 87.139.043)
503SP2 Exact Globe Toewijzing is inconsistent na uitgifte productieorder via WMS (HF 87.324.942)
503SP2 Exact Globe Een leeg inkooporder wordt nog steeds aangemaakt, maar kan niet worden bewerkt als Globe+ voortijdig wordt beëindigd (HF 87.361.951)
503SP2 Exact Globe Diverse problemen bij spilanalyse bij wanneer meer dan 1 kostenplaats is geselecteerd (HF 87.360.768)
503SP2 Exact Globe Bij het toevoegen van extra regels aan een verkoopraamcontract werd het invoerscherm afgesloten (HF 87.345.596)
503SP2 Exact Globe Na het sluiten van een verkoopraamcontract was de kolomnaam leeg, en werden het regelnummer en de artikelcode niet getoond bij het toevoegen van een nieuwe regel (HF 87.345.595)
503SP2 Exact Globe Het filteren op kostendrager in analytisch boekhouden functioneerde niet correct (HF 87.360.068)
503SP2 Exact Globe Fout in het betalingsoverzichtrapport (HF 87.345.940)
503SP2 Exact Globe Wanneer het invoerschem van productieorders meerdere keren werd geopend en gesloten kon een foutmelding verschijnen (HF 87.360.291)
503SP2 Exact Globe Er wordt een fout weergegeven wanneer u op 'Opnieuw proberen' klikt in het scherm XML > Overige export > Integratie (HF 87.319.699)
503SP2 Exact Globe Er wordt een fout weergegeven bij het openen van een factuur in de factuurhistorie (HF 87.338.116)
503SP2 Exact Globe Er wordt een fout weergegeven bij het uitvoeren van de berekening van het activabudget (HF 87.338.697)
503SP2 Exact Compact Bij het verwerken van facturen kon een foutmelding verschijnen (HF 87.356.683)
503SP2 Financieel Foutbericht wordt weergegeven bij het importeren van het CAMT54-bestand nadat het CAMT53-bestand is geïmporteerd (HF 87.338.109 en 87.351.669)
503SP2 Exact Globe Foutmelding wordt weergegeven bij het uitvoeren van projecten, overzichten of audit trail (HF 87.347.048)
503SP2 Exact Globe Bij het exporteren vanuit Multi cliënt bank import reageerde het voortgangsscherm niet meer en bleef Excel op de achtergond actief (HF 87.363.707)
503SP2 Exact Globe De knop 'Vrije velden' in de verkooporder condities was niet zichtbaar (HF 87.360.008)
503SP2 Exact Globe Het importeren van MT940 bankafschriften kan mislukken door fouten (HF 87.360.804)
503SP2 Exact Globe Verbeterde UI bij het aanmaken van verkooporders (HF 87.339.942)
503SP2 Exact Globe In het scherm Activa > Invoer > Verwerken wordt in het veld 'Tot Jaar' altijd 2021 weergegeven (HF 87.337.592)
503SP2 Exact Globe Inconsistente toewijzing kan optreden bij het uitgeven van productieorders vanuit WMS (HF 87.357.557)
503SP2 Exact Globe Inconsistente UI bij bewerken van betalingsvoorwaarden (HF 87.354.795)
503SP2 Exact Globe Onjuiste btw-grondslag na CSV-import van financiële boekingen (HF 87.342.668)
503SP2 Exact Compact Bij het versturen van een factuur via e-mail werd deze niet verwerkt (HF 87.356.953)
503SP2 Exact Globe Als je een productieorder open laat staan, kan het zijn dat de bank/kasinvoer niet meer reageert (HF 87.361.165)
503SP2 Andere wetgevingen Leg BE - Tax return is rejected by Intervat because the prorate data is incorrect (HF 87.335.702)
503SP2 Andere wetgevingen Leg HU - Error is displayed when creating a purchase invoice with two lines having the same VAT code (HF 87.348.206)
503SP2 Andere wetgevingen Leg ME - Changes to SAUBLExport.xsl to include the item code, SO and DO numbers (HF 87.345.757)
503SP2 Andere wetgevingen Leg MY - Implement eInvoice (HF 87.343.620)
503SP2 Salaris Onjuiste waarde weergegeven in het overzicht 'werkkostenregeling' voor 4-wekelijkse perioden als de 'eindafrekening' methode is geselecteerd (HF 87.252.180)
503SP2 Andere wetgevingen Leg PL - The VAT amount and VAT basis are doubled for the VDEK xml content under the purchases tag section (HF 87.288.586)
503SP2 Exact Globe Bij Systeem > Alle verslagen genereren werden niet alle verslagen getoond (HF 87.343.374)
503SP2 Exact Globe Prestatieverbetering bij het generen van een memoriaalboeking bij Financieel > Invoer > Memoriaal (HF 87.334.132)
503SP2 Exact Globe Hoeveelheden in het productieorder zijn onjuist na uitgifte met WMS (HF 87.319.982)
503SP2 Financieel SEPA xml-bestand gegenereerd voor BNP Paribas bank voor land HU wordt om verschillende redenen door de bank afgewezen (HF 87.122.740)
503SP2 Financieel SEPA xml-bestand gegenereerd voor NATWEST-bank met land GB wordt om verschillende redenen door de bank afgewezen (HF 87.252.543)
503SP2 Exact Globe De grootte van het Toewijzingsscherm wordt na het sluiten niet opgeslagen (HF 87.340.847)
503SP2 Exact Globe De filter in het overzicht van inkomende facturen werkt niet waarbij andere crediteuren ook worden weergegeven als er in de filter een crediteur is gedefinieerd (HF 87.345.337)
503SP2 Exact Globe De interactieve balans van de projecten geeft niet alle lijnen weer (HF 87.324.154)
503SP2 Exact Globe De MAIN_CLASS_BAL Excel add-in functie functioneerde niet correct (HF 87.354.729 & HF 87.354.713)
503SP2 Financieel De ouder van het CAMT53-bestand is geïmporteerd, maar er wordt een foutmelding weergegeven wanneer het kind van het CAMT54-bestand wordt geïmporteerd (HF 87.339.918)
503SP2 Exact Globe De vorige verkoopprijslijst is nog steeds actief nadat het assortiment van het artikel is gewijzigd (HF 87.122.709)
503SP2 Exact Globe De menufunctie 'Opnieuw opbouwen' kan inconsistente resultaten opleveren (HF 87.354.759)
503SP2 Financieel Inkoopboeking kon niet worden opgeslagen (HF 87.353.552)
503SP2 Exact Globe Btw-overzicht filterde niet op kostenplaatsselectie (HF 87.223.743)
503SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 503 is beschikbaar vanaf 13-5-2024
503SP1 Exact Globe Er kon een foutmelding verschijnen bij het klikken op de knop 'Fiatteurs' in het overzicht inkomende facturen (HF 87.329.565)
503SP1 Exact Globe Bij het verwijderen van kolommen in een matrixartikel kon een foutmelding verschijnen (HF 87.315.729)
503SP1 Exact Globe Bij het importeren van debiteuren kon een foutmelding verschijnen (HF 87.325.391)
503SP1 Exact Globe Bij het importeren van verkooporders kon een foutmelding verschijnen (HF 87.182.672)
503SP1 Exact Globe Bij het openen van de consolidatie-instellingen van de rekening courant module kon een foutmelding verschijnen (HF 87.310.809)
503SP1 Exact Globe Er kon een foutmelding verschijnen bij het verwerken van afschrijvingen voor een activum (HF 87.273.730)
503SP1 Exact Globe Bij het opnieuw aanmaken van een bankbestand kon een foutmelding verschijnen (HF 86.973.192)
503SP1 Exact Globe Kan geen decimale waarde verzenden voor ActualQuantity voor HourEntry (HF 87.275.355)
503SP1 Exact Globe Er werd een onjuiste administratie getoond wanneer op Verslagen werd geklikt in de Excel add-in, en er werd een foutmelding getoond wanneer op de knop met de administratielijst werd geklikt (HF 87.319.296)
503SP1 Exact Globe Dropship biedt geen ondersteuning voor gedeeltelijke levering (HF 87.319.422)
503SP1 WMS Er wordt een fout weergegeven op de scanner bij gebruik van automatische ontvangst en de invoer wordt afgesloten (HF 87.329.574)
503SP1 Exact Globe Bij het verwerken van een gefiatteerde betaling kon een foutmelding verschijnen (HF 87.214.853)
503SP1 Exact Globe Foutbericht wordt weergegeven wanneer de inkooporder en inkoopfactuur worden afgeletterd (HF 87.336.010)
503SP1 Exact Globe Fout bij opslaan projectrealisatie (HF 87.340.180)
503SP1 Exact Globe Fout wanneer op het "i" infopictogram wordt geklikt (HF 87.336.440)
503SP1 Exact Globe De velden Globe+ verkoopfactuurnummer en Gefactureerd op velden in Synergy factuurvoorstelverzoek zijn niet gevuld wanneer de verkoopfactuur een negatief bedrag bevat (HF 87.285.167)
503SP1 Exact Globe Vreemd cursor gedrag bij het tabben door de regels van een boeking (HF 87.317.757)
503SP1 Exact Globe Het kon voorkomen dat een zwart scherm werd getoond bij het importeren van bankafschriften (HF 87.254.320)
503SP1 WMS Het kon voorkomen dat een verkooporder met onvoldoende voorraad voor de orderegels de status 'Advies' kreeg (HF 87.115.401)
503SP1 Exact Globe Wanneer met het btw-kasstelsel wordt gewerkt kon het voorkomen dat bepaalde facturen niet werden getoond op het btw-overzicht (HF 87.223.721)
503SP1 Exact Globe Bij het mailen van een pakbon kon het voorkomen dat het begeleidend schrijven dubbel werd toegevoegd (HF 87.184.790)
503SP1 Algemeen Het kon voorkomen dat de financiële diagnose 25 niet succesvol kon worden afgerond (HF 87.219.573)
503SP1 Exact Globe Het kon voorkomen dat in het MRP overzicht onterecht aantallen van 0 werden getoond (HF 87.323.190)
503SP1 Exact Globe Het was niet mogelijk om de waarde van een vrij veld te wissen via de wijzig-functie bij analytisch boekhouden (HF 87.277.126)
503SP1 Exact Globe Het was niet mogelijk om de afschrijvingen te verwerken voor een activum met een spatie aan het einde (HF 87.203.877)
503SP1 Exact Globe Het was mogelijk om kleine letters in te voeren bij het toevoegen van een nieuw artikel aan een stuklijst (HF 87.230.958)
503SP1 Andere wetgevingen Leg ES - It could happen that the TicketBAI PDF file was unreadable (HF 87.056.422)
503SP1 Andere wetgevingen Leg ES - The format of the generated Modelo 340 file was not correct (HF 87.206.193)
503SP1 Andere wetgevingen Leg ES - The format of the generated Modelo 347 file was not correct (HF 87.153.526)
503SP1 Andere wetgevingen Leg ES - When exporting the XML from the credit note invoices in the TBAI functionality the tag is incorrect (HF 87.219.788)
503SP1 Andere wetgevingen Leg ESE - Decimals were not included in Modelo 111 (HF 87.282.370)
503SP1 Salaris Er wordt een fout weergegeven wanneer je op Sluiten klikt in het verzuimscherm (HF 87.331.147)
503SP1 Exact Globe Verbeterde berekening van het begin- en eindsaldo bij het importeren van afschriften via de Rabobankkoppeling (HF 87.286.275)
503SP1 Salaris Maximum dagloon bij betaald ouderschapsverlof
503SP1 Salaris Nieuwe percentages voor de componenten 30300106 en 30300114 van cao 3001 per 1 mei 2024 (HF 87.282.044)
503SP1 Salaris Prestatieverbetering voor de Salarismodule (HF 87.331.156)
503SP1 Salaris De berekening van de pensioenpremie voor cao 5701/5702 was niet correct (HF 87.217.731)
503SP1 Salaris Het veld 'cataloguswaarde' ontbrak bij component type 1401 (HF 87.264.906)
503SP1 Salaris De pensioenberekening voor cao 0701 was niet correct wanneer het bruto jaarloon lager was dan het franchise bedrag (HF 87.227.171)
503SP1 Andere wetgevingen Leg PL - Error message is displayed when downloading e-Invoices for KSeF (HF 87.272.291)
503SP1 Andere wetgevingen Leg PL - Incorrect 'DataSprzedzy' tag in the JPK_VAT XML file (HF 87.268.402)
503SP1 Andere wetgevingen Leg PL - It was not possible to enter more than 16 characters in the 'Company name' field in the Audit file screen (HF 87.268.411)
503SP1 Andere wetgevingen Leg PL - The exchange rate for the VAT amount in the VAT sales register was not correct (HF 87.285.410)
503SP1 Andere wetgevingen Leg PL - The 'P_58' field was missing in the VDEK xml file (HF 87.276.225)
503SP1 Andere wetgevingen Leg TH - The text on the WHT certificate wasn't fully displayed (HF 87.288.329)
503SP1 Andere wetgevingen Leg TH - The text on the WHT certificates report was displayed incorrectly (HF 87.264.086)
503SP1 Finance Ontbrekende tag in het SEPA betaalbestand wanneer het IBAN met IT begint (HF 87.317.686)
503SP1 Exact Globe Na het importeren van een norma43 bankafschrift voor een Spaans betaalmiddel werden geen transacties getoond (HF 87.315.638)
503SP1 SDK Exact Globe Noy possible to succesfully create absence (HF 87.275.436)
503SP1 Exact Globe Draai-analyse opent niet als deze te snel wordt geopend (HF 87.323.969)
503SP1 SDK Exact Globe SDK Item Input dispatcher not working as expected (HF 87.205.148)
503SP1 SDK Exact Globe SDK(Logistics): Unannounced validation failure when SDKProductionOrder.Product.Item. is emptied (HF 87.275.246)
503SP1 Exact Globe Het zoeken op bestelnummer in analytisch boekhouden functioneerde niet correct (HF 87.320.786)
503SP1 WMS SKU per artikel werden niet bijgewerkt bij het importeren (HF 87.227.547)
503SP1 WMS Voorraadverplaatsingstransacties die die na 60 minuten nog gelockt zijn kunnen nu toch verwerkt worden in het control center (HF 86.948.884)
503SP1 Exact Globe De administratiegegevens kopieëren functionaliteit in de accoutancy module functioneerde niet correct (HF 87.318.727)
503SP1 Exact Globe Bij het afdrukken van bestellingen werd niet standaard ingestelde printer voorgesteld (HF 87.226.737)
503SP1 Exact Globe De filtercriteria in het selectiescherm bij het artikelonderhoud werden niet bewaard (HF 87.306.687)
503SP1 Exact Globe Het scherm bij Inventaris > Rapporten > Voorraadpositie > Weergave is erg klein (HF 87.318.618)
503SP1 Exact Globe De status op de projectkaart geeft de verkeerde waarde weer na het uitvoeren van de achtergrondtaak (HF 87.277.013)
503SP1 Exact Globe De synchronisatie van PSA facturen van Synergy naar Exact Globe+ functioneerde niet correct (HF 87.251.775)
503SP1 Exact Globe Kan de voorwaarden van de aangemaakte inkoopboeking niet openen bij Financieel > Crediteuren > Kaarten (HF 87.321.447)
503SP1 Exact Globe Meerdere onbruikbare lay-outs (HF 87.321.308)
503SP1 Inkomend factuurregister Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Exact Integrator en Inkomend factuurregister kon dit leiden tot conflicten bij het synchroniseren van documenten tussen Exact Synergy Enterprise en Exact Globe (HF 86.535.893)
Info   Een update uitvoeren van Exact Globe Next
Info   Een update uitvoeren van Exact Globe+
Info   Systeemeisen Exact Globe Next
Info   Systeemeisen Exact Globe+
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
 
 
 

* Deze verbetering is momenteel alleen beschikbaar in Exact Globe Next en niet in Exact Globe+

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 31.927.424
 Assortment:  Date: 01-07-2024
 Release:  Attachment:
 Disclaimer