One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Opgelost in Exact Financials versie 7.30.06

IDOpgeloste Problemen

Finance
  84.973.762Invoeren boekingen (kas): bij bewerken boeking mogelijk melding: 'Laatste boekstuknummer:Moet groter of gelijk zijn aan '0'. (20007) 
  84.940.519Invoeren boekingen: 'Openstaande post: Factuurnummer (Back up)' veldformaat niet correct gedefinieerd met 10 ipv 12 posities

System - Functional
  84.953.662Taakplanner: mislukte Excel export taak kan blijven herhalen
  84.937.873Verslag AppServer log: toont geen gegevens bij gebruik PASOE 11.7

System Layer
  85.009.232[overzichten] export pdf: gebruikersinstellingen voor pdf printer definitie niet gebruikt
  85.009.228[rest] calls niet gelogd in applicatie log (stapplog)
  85.004.709Grootboekkaart: als jaar traject lager dan bestaande jaren dan incorrecte query
  84.976.745Grootboekkaart: selectie van meerdere jaren kan een tabel scan op ledtrs veroorzaken

System Layer - Web UI
  85.020.546SSO: her-authenticatie toont error 3135

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.406.931
 Assortment:  Date: 23-11-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added