One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Welke methode te gebruiken bij de btw-conversie in Exact Globe Next en Exact Synergy (Enterprise)?

Aan de hand van onderstaand overzicht kunt u bepalen welke conversie methode het beste past in uw situatie indien u gebruik maakt van Exact Globe Next en of Exact Synergy (Enterprise). Mocht u twijfelen of uw situatie staat niet in de lijst erbij, neem dan contact op met de support afdeling van Exact of uw Exact partner.

Welke conversie methode is beter?
Er is geen methode beter. Alleen de wijze waarop de conversie wordt uitgevoerd is anders. De methode die u dient te selecteren is afhankelijk van uw situatie. In dit document kunt u lezen in welke situatie u welke methode dient te selecteren. Wanneer in uw situatie beide methodes mogelijk zijn, kunt u zelf kiezen welke methode u wilt gebruiken.

Korte uitleg van de methoden

Methode: Converteer BTW percentage
Uw huidige 6% btw-code wordt vernummerd naar een nieuwe code. In alle historische transacties wordt de oude 6% code vervangen door de nieuwe code die eveneens 6% betreft. Dit heeft verder geen gevolgen voor het saldo op de balans of btw-rekeningen omdat alleen de code van de btw-code wijzigt en niet het percentage. Er wordt tevens een nieuwe btw-code aangemaakt voor 9%. Deze btw-code krijgt de code van de oorspronkelijke btw-code. Op deze wijze kunt u na de conversie gebruik blijven maken van de btw-code die u gewend bent. Het verschil is echter dat er dan 9% wordt toegepast in plaats van 6%.

Methode: Gebruik een nieuwe BTW code
Uw huidige 6% btw-code blijft aanwezig met dezelfde code en het zelfde percentage. Er wordt een nieuwe btw-code aangemaakt die identiek is aan de oorspronkelijke code, met uitzondering van het percentage. In de historische transacties blijft de oorspronkelijke code van 6% aanwezig. Dit heeft verder geen gevolgen voor het saldo op de balans of btw-rekeningen omdat dezelfde btw-code met hetzelfde percentage aanwezig blijft in de historische transacties. 

Schematisch weergegeven

Omgeving / Methode Converteer BTW percentage Gebruik een nieuwe BTW code Handmatig 
Exact Globe Next zonder koppeling naar een ander pakket

 

 
Exact Globe Next met een koppeling naar een ander pakket Raadpleeg de online help van de btw-conversie en overleg met de leverancier van het andere pakket
Exact Globe Next met E-POS (één administratie)

 
Exact Globe Next met E-POS (met filialen)  

 
Exact Globe Next met E-Rekening Courant (SE5312) meer informatie meer informatie meer informatie
Exact Globe Next met Exact AEC

   
Exact Globe Next met Exact Synergy (geïntegreerd scenario)

 
Exact Globe (Next) met Synergy inclusief Rental & Fieldservice

   
Exact Globe Next met Exact Synergy (geconsolideerd scenario) zonder transactie uitwisseling

 
Exact Globe Next met Exact Synergy (geconsolideerd scenario) met transactie uitwisseling meer informatie meer informatie meer informatie
Exact Globe Next met Exact Synergy Enterprise zonder transactie uitwisseling

 
Exact Globe Next met Exact Synergy Enterprise met transactie uitwisseling meer informatie meer informatie meer informatie
Exact Globe Next met Exact Synergy Enterprise, met het gebruik van de Exact integratie-oplossingen (zonder transactie uitwisseling)

meer informatie  
Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit

meer informatie  
Exact Synergy (Enterprise) zonder koppeling naar enig ander pakket    

 

Exact Synergy (Enterprise) met koppeling naar een pakket van derden Raadpleeg de leverancier van het andere pakket
   

Rapportages

Indien u eigen rapportages heeft gemaakt waarin btw is verwerkt, adviseren wij u er rekening mee te houden dat de btw-conversie hier invloed op kan hebben. Mogelijk kan dit invloed hebben op de keuze van de conversie methode.

Motivatie van keuze

Exact Globe Next zonder koppeling naar een ander pakket
Door de conversie van het btw-percentage in de bestaande btw-code kunnen gebruikers dezelfde btw-code blijven gebruiken voor het nieuwe tarief. Wanneer u voor het uitvoeren van de btw-conversie reeds een 9% btw-code heeft aangemaakt, is het wellicht verstandig om de conversie methode Gebruik een nieuwe BTW code te gebruiken. Bij de methode Converteer BTW percentage wordt tijdens de conversie een nieuwe btw-code aangemaakt. Hierdoor beschikt u na de conversie over twee identieke btw-codes van 9%. De btw-code die u reeds heeft aangemaakt en de btw-code die tijdens de conversie is aangemaakt. Om dit te voorkomen is het in dit geval aan te raden om de methode Gebruik een nieuwe BTW code te gebruiken. Bij het uitvoeren van de conversie kunt u dan deze btw-code selecteren.

Exact Globe Next met E-POS (één administratie)
Door de conversie van het btw-percentage in de bestaande btw-code kunnen gebruikers dezelfde btw-code blijven gebruiken voor het nieuwe tarief. Wanneer u voor het uitvoeren van de btw-conversie reeds een 9% btw-code heeft aangemaakt, is het wellicht verstandig om de conversie methode Gebruik een nieuwe BTW code te gebruiken. Bij de methode Converteer BTW percentage wordt tijdens de conversie een nieuwe btw-code aangemaakt. Hierdoor beschikt u na de conversie over twee identieke btw-codes van 9%. De btw-code die u reeds heeft aangemaakt en de btw-code die tijdens de conversie is aangemaakt. Om dit te voorkomen is het in dit geval aan te raden om de methode Gebruik een nieuwe BTW code te gebruiken. Bij het uitvoeren van de conversie kunt u dan deze btw-code selecteren.

Exact Globe Next met E-POS (met filialen)
Op de filialen is geen btw-conversie beschikbaar. U dient de btw-conversie in de administratie op het hoofdkantoor uit te voeren. Vervolgens dient u de stamgegevens uit te wisselen met de filialen zodat de gegevens op alle locaties gelijk zijn aan elkaar. Voor een uitgebreid stappenplan, zie document 23.886.325.

Let op: aangezien het niet mogelijk is om in de kassa een andere btw-code te kiezen dient u de btw-conversie uit te voeren na de laatste verkoopdag in december en voor 1 januari. In dezelfde tijd zullen ook alle stamgegevens uitgewisseld moeten worden.

Exact Globe Next met E-Rekening Courant (SE5312)
Beide opties zijn mogelijk, alleen dient u er rekening mee te houden dat de methode Converteer BTW percentage alle transacties aanpast, waardoor deze bij de eerst volgende keer dat u uit gaat wisselen weer allemaal opnieuw uitgewisseld zullen worden. Vanuit dit standpunt raden wij aan om de methode Gebruik een nieuwe BTW code te gebruiken. De conversie zal in alle administraties uitgevoerd dienen te worden. Let hierbij op dat u wel aansluiting houdt tussen de btw-codes in de verschillende administraties.

Exact Globe Next met Exact AEC
Wanneer uw Exact Globe Next administratie gekoppeld is met Exact AEC dient u in Exact Globe Next de methode Converteer BTW percentage te gebruiken. Na het uitvoeren van de conversie in de Exact Globe Next administratie dient u de conversie in Exact AEC uit te voeren. Indien u de methode Gebruik een nieuwe BTW code gebruikt in Exact Globe Next, dient u handmatig in Exact AEC de btw-gegevens aan te passen. Daarom raden wij u aan de methode Converteer BTW percentage te gebruiken. Wilt u toch gebruik maken van de methode Gebruik een nieuwe BTW code en wenst u ondersteuning bij de aanpassingen in Exact AEC. Neem dan contact op met de afdeling consultancy van Exact via 015 – 711 51 00 (optie 4), om te informeren naar de mogelijkheden.

Exact Globe Next met Exact Synergy (geïntegreerd scenario)
Door de conversie van het btw-percentage in de bestaande btw-code kunnen gebruikers dezelfde btw-code blijven gebruiken voor het nieuwe tarief. Wanneer u voor het uitvoeren van de btw-conversie reeds een 9% btw-code heeft aangemaakt, is het wellicht verstandig om de conversie methode Gebruik een nieuwe BTW code te gebruiken. Bij de methode Converteer BTW percentage wordt tijdens de conversie een nieuwe btw-code aangemaakt. Hierdoor beschikt u na de conversie over twee identieke btw-codes van 9%. De btw-code die u reeds heeft aangemaakt en de btw-code die tijdens de conversie is aangemaakt. Om dit te voorkomen is het in dit geval aan te raden om de methode Gebruik een nieuwe BTW code te gebruiken. Bij het uitvoeren van de conversie kunt u dan deze btw-code selecteren.

Exact Globe (Next) met Synergy inclusief Rental & Fieldservice
Om te voorkomen dat u aan alle contracten en contractregels in Rental en Fieldservice een nieuwe btw code dient te koppelen, raden wij u aan om in Globe (Next) de conversie methode "Converteer btw percentage" te gebruiken. Verdere specifieke handelingen voor Rental & Fieldservice staan beschreven in document: Wat moet ik doen voor de BTW wijziging in Rental / Fieldservice?.

Exact Globe Next met Exact Synergy (geconsolideerd scenario) zonder transactie uitwisseling
Door de conversie van het btw-percentage in de bestaande btw-code kunnen gebruikers dezelfde btw-code blijven gebruiken voor het nieuwe tarief. Wanneer u voor het uitvoeren van de btw-conversie reeds een 9% btw-code heeft aangemaakt, is het wellicht verstandig om de conversie methode Gebruik een nieuwe BTW code te gebruiken. Bij de methode Converteer BTW percentage wordt tijdens de conversie een nieuwe btw-code aangemaakt. Hierdoor beschikt u na de conversie over twee identieke btw-codes van 9%. De btw-code die u reeds heeft aangemaakt en de btw-code die tijdens de conversie is aangemaakt. Om dit te voorkomen is het in dit geval aan te raden om de methode Gebruik een nieuwe BTW code te gebruiken. Bij het uitvoeren van de conversie kunt u dan deze btw-code selecteren.

Exact Globe Next met Exact Synergy (geconsolideerd scenario) met transactie uitwisseling
Door de conversie van het btw-percentage worden alle transacties voorzien van een nieuwe btw-code en zullen daardoor opnieuw uitgewisseld moeten worden met Exact Synergy. Bij grotere administraties kan dit geruime tijd in beslag nemen. Het advies hierbij is dan ook om de bacoreplicator2 te gebruiken voor de uitwisseling van de transacties en niet asimport.

Wanneer er wordt gekozen voor het gebruik van een nieuwe btw-code voor het 9% tarief worden diverse stamgegevens in Exact Globe Next aangepast. Om weer gelijke stamgegevens te krijgen zullen de stamgegevens eenmalig van Exact Globe Next naar Exact Synergy uitgewisseld moeten worden. Wanneer Exact Synergy normaal gesproken, voor een of meer entiteiten als bron administratie wordt gebruikt, kan het zijn dat dit niet gewenst is door u. Neem in dat geval contact op met uw Exact partner of de afdeling consultancy van Exact via 015 – 711 51 00 (optie 4), om te informeren naar andere mogelijkheden.

Exact Globe Next met Exact Synergy Enterprise zonder transactie uitwisseling
Door de conversie van het btw-percentage in de bestaande btw-code kunnen gebruikers dezelfde btw-code blijven gebruiken voor het nieuwe tarief. Wanneer u voor het uitvoeren van de btw-conversie reeds een 9% btw-code heeft aangemaakt, is het wellicht verstandig om de conversie methode Gebruik een nieuwe BTW code te gebruiken. Bij de methode Converteer BTW percentage wordt tijdens de conversie een nieuwe btw-code aangemaakt. Hierdoor beschikt u na de conversie over twee identieke btw-codes van 9%. De btw-code die u reeds heeft aangemaakt en de btw-code die tijdens de conversie is aangemaakt. Om dit te voorkomen is het in dit geval aan te raden om de methode Gebruik een nieuwe BTW code te gebruiken. Bij het uitvoeren van de conversie kunt u dan deze btw-code selecteren.

Exact Globe Next met Exact Synergy Enterprise met transactie uitwisseling
Door de conversie van het btw-percentage worden alle transacties voorzien van een nieuwe btw-code en zullen daardoor opnieuw uitgewisseld moeten worden met Exact Synergy Enterprise. Bij grotere administraties kan dit geruime tijd in beslag nemen. Het advies hierbij is dan ook om de Exact.Jobs.FinExchange te gebruiker voor de uitwisseling van de transacties en niet asimport.

Wanneer er wordt gekozen voor het gebruik van een nieuwe btw-code voor het 9% tarief worden diverse stamgegevens in Globe Next aangepast. Om weer gelijke stamgegevens te krijgen zullen de stamgegevens eenmalig van Exact Globe Next naar Exact Synergy Enterprise uitgewisseld moeten worden. Wanneer Exact Synergy Enterprise normaal gesproken, voor een of meer entiteiten als bron administratie wordt gebruikt, kan het zijn dat dit niet gewenst is door u. Neem in dat geval contact op met uw Exact partner of de afdeling consultancy van Exact via 015 – 711 51 00 (optie 4), om te informeren naar andere mogelijkheden.

Exact Globe Next met Exact Synergy Enterprise, met het gebruik van de Exact integratie-oplossingen (zonder transactie uitwisseling)
Bij het gebruik van de methode Converteer BTW percentage wordt het btw-percentage in de huidige btw-code aangepast en kunt u dezelfde btw-code blijven gebruiken voor het nieuwe tarief. Na de btw-conversie hoeft u in Exact Synergy Enterprise alleen het btw-percentage bij de betreffende btw-code(s) aan te passen. Bekijk ook de stap Aanvullende handelingen in het Stappenplan btw-conversie Exact Globe Next, voor welke handelingen u dient uit te voeren in Exact Synergy Enterprise na het uitvoeren van de btw-conversie in Exact Globe Next.

Let op: De acties van de btw-conversie zoals het aanmaken van de btw-code, het wijzigen van het btw-percentage en het aanpassen van de btw-code bij de stamgegevens niet worden gesynchroniseerd naar Exact Synergy Enterprise. Hierom wordt de methode Gebruik een nieuwe BTW code in combinatie met de integratie-oplossingen afgeraden, omdat na het uitvoeren van de conversie in Exact Globe Next meer handelingen uitgevoerd dienen te worden om ervoor te zorgen dat de gegevens in beide omgevingen weer gelijk zijn aan elkaar.

Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit
Bij het gebruik van de methode Converteer BTW percentage wordt het btw-percentage in de huidige btw-code aangepast en kunt u dezelfde btw-code blijven gebruiken voor het nieuwe tarief. Na de btw-conversie hoeft u in Exact Synergy Enterprise alleen het btw-percentage bij de betreffende btw-code(s) aan te passen. Bekijk ook de stap Aanvullende handelingen in het Stappenplan btw-conversie Exact Globe Next, voor welke handelingen u dient uit te voeren in Exact Synergy Enterprise na het uitvoeren van de btw-conversie in Exact Globe Next.

Let op: De acties van de btw-conversie zoals het aanmaken van de btw-code, het wijzigen van het btw-percentage en het aanpassen van de btw-code bij de stamgegevens niet worden gesynchroniseerd naar Exact Synergy Enterprise. Hierom wordt de methode Gebruik een nieuwe BTW code in combinatie met de Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit afgeraden, omdat na het uitvoeren van de conversie in Exact Globe Next meer handelingen uitgevoerd dienen te worden om ervoor te zorgen dat de gegevens in beide omgevingen weer gelijk zijn aan elkaar.

Exact Synergy (Enterprise) zonder koppeling naar enig ander pakket
Omdat er geen btw-conversie aanwezig is in Exact Synergy (Enterprise) dienen de btw-gegevens handmatig aangemaakt en gewijzigd te worden. 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.823.323
 Assortment:  Date: 21-12-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer