One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Product update 7.33.00: Herinneren via mail: meesturen factuur.pdf

In versie 7.33 is de mogelijkheid toegevoegd om met een gemailde herinnering de factuur.pdf van de onderliggende openstaande post mee te sturen.

Als een gemailde factuur vanwege een overschreden betaaltermijn per email herinnerd wordt kan de factuur.pdf van de onderliggende openstaande post meegestuurd worden. Hiervoor dient op het tabblad 'Documenten' in de Financiele instellingen bij 'Debiteuren openstaande posten' in de kolom 'Specificaties' de documentcategorie van de verkoopfacturen gedefinieerd te worden.
Dit geldt ook wanneer meerdere facturen herinnerd worden. Er worden dan meerdere factuur.pdf's meegestuurd.


Start page Exact Financials 7.33 > Release notes 7.33

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes detail
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.909.752
 Assortment:  Date: 25-10-2022
 Release: 7.33  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added