One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Competentieprofielen aanmaken

Untitled 3

Menupad

 • Modules ➔ HRM ➔ Overzichten ➔ Medewerkers ➔ Medewerkers, definieer de gewenste criteria en klik op Tonen. Klik in de kolom Naam op de naam van de medewerker, vervolgens op de hyperlink bij Competentie profielen en dan op Profielen. Klik op Nieuw.
 • Modules ➔ HRM ➔ Overzichten ➔  Medewerkers ➔  Sollicitanten, definieer de gewenste criteria en klik op Tonen. Klik in de kolom ID op de ID van de sollicitant, vervolgens op de hyperlink bij Competentie profielen en dan op Profielen. Klik op Nieuw.
 • Modules ➔ HRM ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔  Functiegroepen, klik in de kolom Functiegroep op de omschrijving van de functiegroep. Klik op Competentie en vervolgens op Nieuw.
 • Modules ➔ HRM ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Functie-activiteiten, klik in de kolom Functie-activiteit op de omschrijving van de functie-activiteit. Klik op Competentie en vervolgens op Nieuw.
 • Modules ➔ HRM ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Functienamen, selecteer het functieniveau en klik op Tonen. Klik in de kolom Functienaam op de functienaam en vervolgens op Competentie. Klik op Nieuw.
 • Modules ➔ Projecten ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten, geef de gewenste criteria op en klik op Tonen. Klik in de kolom Project op de project code en vervolgens op Competentie in de sectie Monitor. Klik vervolgens op Nieuw.
 • HRM ➔ Overzichten ➔ Medewerkers ➔ Vacatures, geef de gewenste criteria op en klik op Tonen. Klik in de kolom ID op de ID van de vacature en vervolgens op Competentie. Klik vervolgens op Nieuw.

Introductie

Naarmate bedrijven meer concurrerend worden is het vinden van geschikte werknemers een belangrijk concurrentievoordeel. Het is voor organisaties belangrijk gebruik te maken van de juiste systemen voor het vinden van de geschikte medewerkers,

Een competentie profiel is een template die bestaat uit een set competenties. Een competentieprofiel kan worden aangemaakt voor een medewerker, sollicitant,  functiegroep, functie-activiteit, functienaam, project, of vacature. U kunt scores toewijzen aan de competenties in het profiel om zo de juiste persoon te 'matchen'.

Tevens kunt u waarden opgeven voor de competenties van een vacature om zo de minimale vereisten voor het vervullen van de vacature te definiëren. Op basis hiervan kunnen vacatures en sollicitanten met elkaar worden afgeletterd.

Deze functie is alleen aanwezig wanneer in de HRM instellingen de competentiemethode is ingesteld op Geavanceerd. Voor meer informatie, zie Definiëren van HRM instellingen.

Op deze pagina kunt u een competentieprofiel voor een medewerker, sollicitant,  functiegroep, functie-activiteit, functienaam, project, of vacature aanmaken. Wanneer u meerdere competentieprofielen voor medewerkers en/of sollicitanten wilt genereren, zie Competentieprofielen genereren.

Rollen & rechten

 • Om de competentieprofielen voor medewerkers, sollicitanten, functiegroepen, functie-activiteiten, functienamen, projecten, of vacatures te bekijken is functierecht 505 – View payroll components  benodigd. Gebruikers met de HR rol beschikken over dit functierecht.
 • Om de competentieprofielen voor medewerkers, sollicitanten, functiegroepen, functie-activiteiten, functienamen, projecten, of vacatures te definiëren of wijzigen is functierecht 508 – Maintain payroll components benodigd. Gebruikers met de HR rol beschikken over dit functierecht.

Opmerkingen:

 • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 24.807.148
 Assortment:  Date: 05-12-2019
 Release: 230  Attachment:
 Disclaimer