One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Koppelen fiatteurs (IFR)

Menupad

Systeem ? Financieel ? Inkomend factuurregister ? Fiatteurs

Introductie

Met behulp van de functie 'Koppelen fiatteurs' is het mogelijk om fiatteurs te koppelen zodat een medewerker met toegangsrechten in Exact Globe Next de inkomende factuur, welke gecontroleerd is en gefiatteerd dient te worden door een medewerker zonder toegangsrechten, kan fiatteren. Een fiatteur is een medewerker met toegang tot Exact Globe Next, en waaraan de rol FAKREG is gekoppeld.

Uitleg van de velden

Gedelegeerde

Bij 'Gedelegeerde' kan elke medewerker geselecteerd worden die de rol FAKREG heeft, de gedelegeerde kan inkomende facturen fiatteren, voor de daaronder geselecteerde fiatteur. Voordat medewerkers het recht krijgen tot fiatteren van inkomende facturen moeten zij de rol FAKREG krijgen. Zonder deze rol kunnen zij niet gekozen worden wanneer er aan een inkomende factuur te fiatteren medewerkers gekoppeld gaan worden. Het koppelen van medewerkers aan de rol FAKREG is te vinden in het menu pad [System, HR, Medewerkers, Rollen].

Gebruikers-ID fiatteur

In dit veld dient de fiatteur geselecteerd te worden waarvoor de gedelegeerde de fiatteringsrechten behoort te hebben. Elke medewerker uit Exact Globe Next kan hier geselecteerd worden. Hierdoor kunnen fiatteurs die geen toegangsrechten in Exact Globe Next hebben toch worden opgenomen als fiatteurs in de aangemaakte registers.


Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.135.180
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 370  Attachment:
 Disclaimer