One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De installatie en update van een Multi-server installatie van Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit

Introductie

Bij de installatie van Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit heeft u de mogelijkheid om een Multi-server installatie uit te voeren. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u op de ene server alleen het Exact Synergy Enterprise onderdeel installeert, terwijl op op een andere server alleen het Exact Event Manager onderdeel installeert. Wanneer u werkt met een Multi-server installatie zijn er enkele aandachtspunten.

Voordat u een update uitvoert dient u een backup te maken. Voor meer informatie, zie Hoe kan ik een back-up maken/teruglezen van Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit?.

Uitleg

De installatie

De installatie (op server 1)
Tijdens de installatie van Exact Globe Next kunt u in het scherm 'Voorkeuren - Gebruikersfuncties' de te gebruiken onderdelen selecteren. De onderdelen die u daar selecteert zijn de onderdelen die u wenst te gebruiken ongeacht op welke server u deze onderdelen wilt installeren. Wanneer u alle onderdelen wenst te gebruiken dient u in dat scherm dan ook alle onderdelen te selecteren. Tevens dient u in dit scherm de optie 'Installatie op meerdere servers' aan te vinken.

In het volgende scherm 'Voorkeuren - Multi-server installatie' selecteer u vervolgens de onderdelen die u op die server wenst te installeren. Volg de stappen in de installatie wizard en de geselecteerde onderdelen worden op de betreffende server geïnstalleerd.
 

De installatie (op server 2)
De volgende stap is de installatie op server 2. Omdat u tijdens de installatie op server 1 in het scherm 'Voorkeuren - Gebruikersfuncties' alle onderdelen heeft geselecteerd zijn die onderdelen reeds gedownload. U hoeft deze nu alleen nog maar te installeren op server 2. Dit dient u op de volgende wijze uit te voeren:

 • Zorg ervoor dat de centrale opslag locatie (van server 1) gedeeld is. Standaard betreft dit de directory "C:\Exact Software\Central Storage" van server 1.
 • Log in op de andere server.
 • Vanuit de andere server (server 2) bladert u naar de centrale opslag locatie op server 1.
 • Open de map 'Setup'.
 • Start vervolgens het bestand 'Setup.exe' door erop te dubbelklikken.
 • Volg de stappen van de wizard en selecteer de onderdelen die u op die betreffende server wenst te installeren.

Na het uitvoeren van deze stappen zijn de betreffende onderdelen op server 2 geïnstalleerd.

Het uitvoeren van een update
Het uitvoeren van de update op server 1 werkt als beschreven in het document: Een update uitvoeren van Exact Globe Next. Om vervolgens de update voor server 2 uit te voeren zijn er een aantal stappen noodzakelijk:

 • Voer de update uit op de server 1 zoals beschreven in het document: Een update uitvoeren van Exact Globe Next.
 • Zorg ervoor dat de centrale opslag locatie (van server 1) gedeeld is. Standaard betreft dit de directory "C:\Exact Software\Central Storage" van server 1.
 • Log in op de andere server.
 • Vanuit de andere server (server 2) bladert u naar de centrale opslag locatie op server 1.
 • Open de map 'Setup'.
 • Start vervolgens het bestand 'Setup.exe' door erop te dubbelklikken.
 • Volg de stappen van de wizard en voer de update uit.

Na het uitvoeren van deze stappen is de update uitgevoerd voor de geïnstalleerde onderdelen op server 2.

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.249.371
 Assortment:  Date: 31-07-2013
 Release:  Attachment:
 Disclaimer