One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Startpagina btw- en icp aangifte met Standard Business Reporting (SBR) via Digipoort

Aangiften die u doet met aangifte- of administratiesoftware, komen nu bij de Belastingdienst binnen via het BAPI-kanaal. Met de invoering van SBR (Standard Business Reporting) gaat de Belastingdienst stapsgewijs over op een nieuw, overheidsbreed kanaal: Digipoort. SBR is de standaard voor het samenstellen van financiële rapportages en voor het aanleveren van verplichte rapportages aan overheden. Met SBR worden gegevens in de financiële administratie uniform vastgelegd, zodat u ze eenvoudig kunt gebruiken voor rapportages aan overheidsinstellingen en banken.

Vanaf 1 januari 2014 bent u verplicht de btw-aangifte en icp-opgave via Digipoort bij de belastingdienst aan te leveren.

Exact Online, Exact Globe Next, Exact Compact en Exact Financials zullen in de loop van januari van 2014 geschikt zijn om de btw/icp aangifte in het vereiste formaat aan de belastingdienst te kunnen aanbieden.

Stappenplan per productlijn

In de loop van januari 2014 kunt u hier het stappenplan vinden voor het inlezen van het certificaat in uw Exact product. Zorg er voor dat u voor die tijd reeds een certificaat heeft aangevraagd. Voor het aanvragen van dit certificaat hoeft u geen gebruik te maken van de Exact programmatuur. U kunt het certificaat aanvragen via de website van de serviceproviders.

Tip: Doe dit zo snel mogelijk.
De serviceprovider moet u persoonlijk identificeren en rond de 100.000 ondernemers moeten hun certificaten nog aanvragen. U hoeft het certificaat nog niet daadwerkelijk af te nemen, te implementeren of te betalen. Na het identificeren bedraagt de doorlooptijd van aanvragen minimaal vier weken! Dus vraag dit tijdig aan. Let op: dit is een gemiddelde doorlooptijd. De procedure kan langer duren, dus vraag dit tijdig aan. 

Veelgestelde vragen

Moet de loonaangifte vanaf 2014 ook worden verzonden met dit nieuwe PKIoverheidscertificaat?
Voor de aangifte Loonheffingen kan vanaf 1 juli 2013 de pincode niet meer gebruikt worden. Vanaf deze datum dienen de aangiften Loonheffingen middels BAPI ingezonden worden. Het is nog niet bekend wanneer SBR verplicht is voor de aangifte loonheffingen. Wanneer u naast de btw-aangifte en icp-aangifte tevens loonaangiften verstuurd dient u vanaf 1-1-2014 gebruik te maken van twee certificaten. Het BAPI certificaat voor de loonaangiften (waarvan u op dit moment al gebruik maakt) en het PKIoverheidscertificaat voor de btw-aangiften en icp-aangiften.

Waar kan ik een certificaat aanvragen?
U kunt het certificaat aanvragen bij één van de serviceproviders. Op de website van Logius kunt u hier meer over lezen: https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/aanschaffen/

Wat is SBR?
Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten vanuit uw aangifte- of administratiesoftware. Dit verloopt via een beveiligd digitaal kanaal van de overheid: Digipoort. De Belastingdienst is één van de gebruikers van deze methode.

Vanaf 1 januari 2013 wordt het BAPI-kanaal stapsgewijs vervangen door Digipoort. Voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2012 en latere jaren is SBR al verplicht. Vanaf 1 januari 2014 is SBR ook verplicht voor de aangifte btw en de opgaaf icp. U kunt SBR ook gebruiken voor de rapportages aan de Kamer van Koophandel (jaarrekeningen), het Centraal Bureau voor de Statistiek (statistiekopgaven) en diverse banken (kredietrapportages).

Alle btw-aangiften en icp-opgaven over 2014 dient u aan te leveren via SBR. De deadline van 1 februari 2014 voor de pincode en 1 juni voor de  BAPI certificaten die op verschillende sites wordt genoemd heeft uitsluitend betrekking op aangiften van eerdere jaren.

Wat is een PKIoverheidscertificaat?
Een PKIoverheidscertificaat is een certificaat dat voldoet aan de eisen van de overheid en gebruikt wordt voor een veilige en betrouwbare elektronische communicatie met de Nederlandse overheid.

Wat is digipoort?
Digipoort is het elektronisch postkantoor van de overheid en biedt bedrijven en overheden de mogelijkheid om veilig en gemakkelijk informatie uit te wisselen. Digipoort voldoet aan de hoogste eisen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging.

Moet ik ook een PKIoverheidscertificaat aanvragen wanneer ik geen aangifte verstuur via de Exact-programmatuur?
Dit is afhankelijk van de wijze waarop u de aangiften verstuurd. Raadpleeg de leverancier van het pakket waarmee u de aangifte verstuurd voor meer informatie. Wanneer u de aangifte verstuurd via de website van de belastingdienst kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

Hoe zit het met de productlijnen Exact (Globe) voor Dos, Exact Compact voor Windows, Exact (Globe) voor Windows, Exact Compact 2000, Exact Globe 2000 en Grote Beer HT?
De ondersteuning voor de productlijnen Exact (Globe) voor Dos, Exact Compact voor Windows, Exact (Globe) voor Windows, Exact Compact 2000, Exact Globe 2000 en Grote Beer HT gaat stoppen. Ga naar deze pagina om meer te lezen over de overstap service die wij klanten aanbieden.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure van een PKIoverheid certificaat?
De duur van de aanvraagprocedure is afhankelijk van de door u gekozen aanbieder. De gemiddelde doorlooptijd is 6 tot 8 weken. Let op: dit is een gemiddelde doorlooptijd. De procedure kan langer duren, dus vraag dit tijdig aan.

Kan ik het BAPI certificaat van KPN ook gebruiken voor Digipoort?
Nee, BAPI wordt uitgefaseerd. Voor de btw-aangifte en icp-opgave (van 2013 en eerder) kunt u tot 1 februari 2014 gebruik maken van BAPI. Alle btw-aangiften en icp-opgaven over 2014 dient u aan te leveren via SBR/Digipoort.

Wat is het verschil tussen een PKCS#10 en PKCS#12 certificaat?
Het verschil tussen PkCS#10 en PkCS#12 zit in de manier van aanvragen. Bij PKCS#10 heeft u zelf eigen sleutelmateriaal gegenereerd, bij PKCS#12 krijgt u het sleutelmateriaal van de CSP (certificaat leverancier). Beide mogelijkheden zijn toegestaan binnen het PKIoverheidstelsel en bieden dezelfde betrouwbaarheid.

Is het mogelijk om PKI-certificaten in meerdere administraties te importeren?
Ja, u dient deze per administratie te importeren. Wanneer u een Accountancy geavanceerd abonnement heeft in Exact Online krijgt u de mogelijkheid om de certificaten eenmalig te importeren en vervolgens te gebruiken in alle eigen administraties en die van de gekoppelde cliënten.

Wat betekenen de verschillende Digipoort statussen?
Op het tabblad 'Berichten' bij het verzenden van een aangifte via Digipoort kunt u middels de reacties van digipoort bekijken. Deze reacties bevatten informatie over de status van de verzonden aangifte. Voor meer informatie, zie Wat betekent de statuscode die ik krijg bij het versturen van een aangifte via Digipoort?.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 25.199.432
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer