One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Project - Onderhouden: Journaliseringstype

[Project: Stamgegevens, Onderhoud, Journalisering, Journaliseringstypen]

Bepaalde projectboekingen zullen vaak voorkomen tijdens de loop van een project. U kunt journaliseringstypen gebruiken voor dit type boekingen. Tijdens het journaliseren bepaalt het journaliseringstype in welke grootboekrekeningen boekingen worden gegenereerd. Een journaliseringstype vertegenwoordigt specifieke boekingregels voor bepaalde vooraf gedefinieerde standaard situaties.

U kunt journaliseringstypen koppelen aan projectgroepen of aan kostensoorten. Wanneer u een projectgroep aanmaakt kunt u kiezen of de projecten binnen deze projectgroep gejournaliseerd worden volgens de journaliseringstypen die aan de projectgroep zijn gekoppeld of volgens de journaliseringstypen die aan de kostensoorten zijn gekoppeld.

 

Journaliseringscode

Voer een unieke code in voor het journaliseringstype dat u aanmaakt.

Tabblad - Algemeen

Type rekening

Kies de standaard situatie waarvoor u een journaliseringstype wilt aanmaken. U kunt kiezen uit zes situaties: {Onderhanden werk kosten}, {Dekking kosten}, {Kostprijs projecten}, {Onderhanden werk opbrengsten}, {Dekking opbrengsten} en {Opbrengst projecten}.

Rekening

Kies de grootboekrekening die u wilt gebruiken met het journaliseringstype dat u aanmaakt.

Selecteer kostenplaats werknemer

Geef hier de plaats aan waar het programma moet kijken voor de kostenplaats die u wilt gebruiken bij het journaliseren van werknemerboekingen met dit journaliseringstype. U hebt de keuze uit vijf opties: {Kostenplaats uit de boeking}, {Kostenplaats werknemer}, {Kostenplaats afdeling}, {Kostenplaats project} en {Geen kostenplaats}.

Selecteer kostenplaats materieel

Geef hier de plaats aan waar het programma moet kijken voor de kostenplaats die u wilt gebruiken bij het journaliseren van materieelboekingen met dit journaliseringstype. U hebt de keuze uit vier opties: {Kostenplaats uit de boeking}, {Kostenplaats materieel}, {Kostenplaats project} en {Geen kostenplaats}.

Selecteer kostenplaats direct

Geef hier de plaats aan waar het programma moet kijken voor de kostenplaats die u wilt gebruiken bij het journaliseren van directe boekingen met dit journaliseringstype. U hebt de keuze uit vier opties: {Kostenplaats uit de boeking}, {Kostenplaats project}, {Geen kostenplaats} of {Vaste kostenplaats}.

Selecteer kostendrager

Selecteer een kostendrager. U kunt kiezen uit {Geen kostendrager}, {Kostendrager project} en {Kostendrager boeking}. 

Status

Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens].

Matrix

Hier maakt u een koppeling tussen het journaliseringstype en het kostenverdelingstype.

 

Zie ook:
Project - Journaliseren 


Exact Financials Enterprise > Project > Stamgegevens > Journaliseringstypen

 XMOneFourThreeMX

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.814
 Assortment:  Date: 24-04-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer