One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

BTW: ICP Aangifte

Met Exact Financials kunt u een ICP-aangifte maken via [Finance: Grootboek, BTW, BTW-aangifte, ICP-aangifte]. De ICT-aangifte (Intra-Communautaire Prestaties), wordt ook wel ICP Listing genoemd. Deze listing is verplicht voor ondernemers die goederen exporteren naar andere EU-lidstaten. Zij hoeven voor deze leveringen geen BTW in rekening te brengen, maar moeten dan wel kunnen aantonen dat hij\zij zijn\haar handel heeft afgeleverd in de andere lidstaten. In alle EU-landen moet u voor dit doel de ICP-aangifte invullen en naar de belastingdienst sturen (behalve als uw bedrijf een uitzondering op deze regel vormt). Deze 3-maandelijkse aangifte moet in ieder geval het bedrag en BTW-identificatienummer van de afnemer bevatten en vormt feitelijk een detaillering van vak 3B op de Nederlandse BTW aangifte "Leveringen naar landen binnen de EU".

Het is daarom voor de ICP aangifte van belang dat bij debiteuren een BTW-nummer is gedefinieerd. Verder is het van belang dat u in [Finance: Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud] een land is gekoppeld. Landen maakt u aan in [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Landen]. Tot slot is het van belang dat dit land is gekoppeld aan een ISO-land waarbij de optie 'Lidstaat Europese Unie' is aangevinkt. ISO-landen zijn voorgedefinieerd en kunnen worden onderhouden in [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, ISO-codes, ISO-landen].

De ICP-aangifte geeft o.a. het volgende aan:

  • Naar welk land er geëxporteerd is
  • Wat het BTW-nummer is van de desbetreffende debiteur
  • Wat het totaalbedrag aan leveringen in dat tijdvak is geweest

Op de ICP-aangifte komen alleen gegevens te staan betreffende mutaties (boekingen) waarbij een BTW-code is gebruikt met een 'Listing' in [Finance: Grootboek, BTW, Stamgegevens, Onderhoud, BTW-codes]. Met ingang van 1 januari 2005 bent u verplicht om de ICP-aangifte elektronisch aan te leveren bij de Belastingdienst.


Exact Financials Enterprise > Finance > Startpagina BTW  > ICP Aangifte 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 18.210.232
 Assortment:  Date: 01-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer