One moment please...
 
 
Exact Compact   
 

Release Notes Exact Compact Product Update 421

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 421 ten opzichte van voorgaande releases. Voor dat u een update uitvoert is het belangrijk dat u back-ups maakt van de administraties en dat u de release notes en systeemeisen voor de betreffende product update doorneemt.  

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Compact 420 5
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw-aangifte in 2022 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2022 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={c8039d21-f0fe-402f-ba3a-865cfcdbe4e8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Filteren op leverdatum bij het aanmaken van de btw-aangifte Bij het aanmaken van de btw-aangifte is het nu mogelijk om te filteren op de leverdatum van de transacties die meegenomen moeten worden. DocView.aspx?DocumentID={a58c9cb0-e846-405c-b289-69642c2d3908}&noheader=1&nosubject=1
Algemeen   Exact Compact ondersteunt Microsoft SQL Transparency Data Encryption (TDE) Vanaf deze product update ondersteunt Exact Compact Microsoft SQL Transparency Data Encryption (TDE). DocView.aspx?DocumentID={f0013add-24cc-4676-af88-1f204ce67c94}&noheader=1&nosubject=1
Algemeen   PFX-certificaten worden ondersteund voor Digipoort Het is nu mogelijk om PFX-certificaten te selecteren voor het indienen van aangiftes via Digipoort. DocView.aspx?DocumentID=%7b25a7af14-2446-4365-ad1e-b8e142671661%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw-aangifte in 2021 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2021 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID=%7b2584a215-2e16-4e65-8690-f333f1c689bd%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Mailsysteem ondersteunt TLS 1.2 verbindingen Voor een verbeterde veiligheid ondersteunt Exact Globe Next nu TLS 1.2 verbindingen voor het versturen van e-mails via SMTP. DocView.aspx?DocumentID={74bc707d-4e05-487b-976a-830595dddb4c}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Exact Compact wordt Exact Compact+ H Vanaf 5 september 2022 beschik je zodra je op de knop Update klikt en de vereenvoudigde wizard doorloopt automatisch over de nieuwste versie van Exact Compact+. DocView.aspx?DocumentID={2f11133b-49ae-4ead-aa7b-32e5d38fe6f3}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Factuur   De SI-UBL1.0 en SI-UBL1.1 formaten worden niet meer ondersteund Vanaf 30 maart 2020 worden elektronische facturen in het SI-UBL1.0 en SI-UBL1.1 formaat niet meer geaccepteerd. DocView.aspx?DocumentID={5826aeb5-cc39-45d9-ab7d-802c9b87dc38}&noheader=1&nosubject=1
Exact Compact Handel   De SI-UBL1.0 en SI-UBL1.1 formaten worden niet meer ondersteund Vanaf 30 maart 2020 worden elektronische facturen in het SI-UBL1.0 en SI-UBL1.1 formaat niet meer geaccepteerd. DocView.aspx?DocumentID={5826aeb5-cc39-45d9-ab7d-802c9b87dc38}&noheader=1&nosubject=1
Exact Compact Salaris   Csv-bestand voor pensioenaangifte van piekarbeiders aanmaken Het is nu mogelijk om een csv-bestand aan te maken voor de pensioenaangifte voor piekarbeiders DocView.aspx?DocumentID=%7ba6428091-9f07-4932-a0d3-71506ee00de2%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Salaris   Adres werknemer toevoegen of verwijderen op Jaaraangifte Omdat het niet meer verplicht is om de adresgegevens op de jaaropgave te vermelden is het nu mogelijk om deze weg te laten. DocView.aspx?DocumentID={4b873947-3ea3-4885-80e8-736b12aa2503}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Salaris   Wijziging algemene keuzebudget reservering component van type 'Budget reservering' Vanaf deze product update is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de algemene keuzebudget reservering component van type Budget reservering. DocView.aspx?DocumentID={3836d0f9-1a6b-40aa-8333-339ecccbd177}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Salaris   Ondersteuning Aof samenloop scenario's Vanaf 1 januari 2022, geldt een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). DocView.aspx?DocumentID={becdf107-fd66-4cb8-8bf8-073f91dc74ac}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Salaris   Uren loon in de loonstaat toont de verloonde uren Vanaf 2022 komen de uren in de kolom ' Uren loon' overeenkomen met de verloonde uren uit de loonaangifte. DocView.aspx?DocumentID={c5b2f779-17d1-4926-91d2-443722f48a7f}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Salaris   Nieuwe uursoorten toegevoegd voor de Wet betaald ouderschapsverlof Vanaf 2 augustus 2022 wordt de Wet betaald ouderschapsverlof ingevoerd, in verband hiermee zijn drie nieuwe uursoorten toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={4a5cb811-ca3e-4f5c-be21-49c85ffd594c}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Nieuw signaal 'Aantal contracturen per week is nul, maar indicatie oproepkracht is N' Om de melding L2202 bij de loonaangifte zoveel mogelijk te voorkomen is er een nieuw signaal ingebouwd DocView.aspx?DocumentID={37ef7376-660f-4695-89be-24392f43ad88}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact Compact Een overzicht van de systeemeisen voor de verschillende releases van Exact Compact. DocView.aspx?DocumentID={57097750-c01c-4bfb-b88a-b7bf79b8f2ab}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Overzicht release notes per release Een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact Compact. https://www.exactsoftware.com/docs/SysHelp.aspx?Release=0&TopicFilter=EC2003&Language=NL&Action=1&noheader=1&nosubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Een update uitvoeren van Exact Compact Meer informatie over het uitvoeren van een update van Exact Compact. DocView.aspx?DocumentID={23b36517-0796-4312-a529-7f7b74f3234d}&noheader=1&nosubject=1
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.793.305
 Assortment:  Date: 13-09-2022
 Release: 421  Attachment:
 Disclaimer