One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Afronden BTW en aparte termijnen voor vak 6A en 6B

Batch 325

De volgende BTW functionaliteiten zijn beschikbaar voor Nederlandse licenties.

1. Afronden in de BTW aangifte mogelijk.
2. Voor de vakken 6A en 6B worden aparte termijnen aangemaakt.

1. Afronden in de BTW aangifte

Volgens de Nederlandse belastingdienst mag een cliënt de bedragen op de aangifte afronden op volledige Euros in hun eigen voordeel. Dit betekent dat u de af te dragen BTW naar beneden mag afronden en de te ontvangen BTW naar boven mag afronden. Hieronder vindt u een voorbeeld:

BTW aangifte

Vak

Omschrijving

Totaal
Bedrag
Afgerond
bedrag
1A Leveringen/diensten belast met 19%

100,89

100

1B Leveringen/diensten belast met 6%

234,34

234

1C Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%

50,99

50

1D Privé-gebruik

30,55

30

1E Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast

0

0

2A Leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd (geen voorbelasting, zie vraag 5B)

0

0

3A Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)

0

0

3B Leveringen naar landen binnen de EU

0

0

4A Levering uit landen buiten de EU (invoer)

289,24

289

4B Verwervingen van goederen uit landen binnen de EU

0

0

5A Totaal vak 1A t/m 4B

706,01

703

5B Voorbelasting

289,24

290

5C Totaal

416,77

413

Zoals u kunt zien dient er in dit geval €3.77 minder af gedragen te worden aan de belastingdienst.

Een mooi voorbeeld van hoe dit werkt kunt u zien aan de verschillen tussen de vakken 4A en 5B. In dit voorbeeld is er een inkoopboeking gemaakt met een BTW-code met BTW verlegd. Deze code is gekoppeld aan vak 4A en 5B. In vak 4A wordt het af te dragen bedrag getoond en in vak 5B het te vorderen bedrag. Zonder afrondingen zouden deze bedragen gelijk aan elkaar zijn. Maar omdat het 'af te dragen' bedrag naar beneden is afgerond en het 'te vorderen' bedrag naar boven, heeft u altijd een voordeel van € 1,-.

Na het uitvoeren van de definitieve BTW-aangifte wordt de volgende boeking aangemaakt.

 

1510 - BTW af te dragen

706,01

 
1511 - BTW te vorderen

 

289,24
1600 - Crediteuren   416,77

Als gevolg van het afronden wordt dit gesplitst in de volgende twee openstaande termijnen:

 

Grootboekrekening Omschrijving

Bedrag

1600 BTW aangifte : Periode 2003-8

413,00

1600 Writeoff : BTW aangifte : Periode 2003-8

3,77

De eerste termijn (het afgeronde bedrag) kunt u nu betalen aan de belastingdienst. Wat u met de tweede termijn doet, mag u zelf bepalen. Voor meer informatie zie 'Betaling aan of ontvangst van de belastingdienst boeken' in het document Van BTW-code tot BTW-aangifte.

Omdat de BTW-aangifte in de meeste gevallen 10 relevante vakken heeft die kunnen worden afgerond, met een gemiddelde van € 0,50 .... kan een simpele rekensom aantonen dat dit u € 5,- per maand en € 60,- per jaar kan besparen.

2. Voor de vakken 6A en 6B worden aparte termijnen aangemaakt.

Voorheen wanneer u bedragen had in de vakken 6A en 6B werden deze toegevoegd aan de hoofdtermijn die afgeletterd zou gaan worden met de betaling/ontvangst aan/van de belastingdienst. Maar zoals u op de BTW-aangifte kunt zien horen deze bedragen als aparte bedragen gezien te worden. Omdat het een verzoek voor een betaling/ontvangst aan de belastingdienst betreft, en omdat dit in de meeste gevallen niet op hetzelfde moment valt als de daadwerkelijke betaling/ontvangst. Om deze reden worden er nu voor de vakken aparte termijnen aangemaakt. Als we bovenstaand voorbeeld uitbreiden met een bedrag van € 100,- in vak 6A ziet de boeking er als volgt uit:

 

1510 - BTW af te dragen

706,01

 
1511 - BTW te vorderen

 

389,24
1600 - Crediteuren   316,77

De termijnen zijn dan als volgt: 

 

Grootboekrekening Omschrijving

Bedrag

1600 BTW aangifte : Periode 2003-8

413,00

1600 Writeoff : BTW aangifte : Periode 2003-8

3,77

1600 VAK 6A: Verzoek om teruggaaf BTW aangifte : Periode 2003-8

-100,00

Zoals u kunt zien wordt de eerste termijn (de hoofdtermijn) niet beïnvloed door het bedrag in vak 6A, maar is het bedrag als aparte termijn toegevoegd.

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 26.662.078
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer