One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Product update 7.35.00: Rente in herinneringen

Vanaf versie 7.35.00 kan in een herinnering rente berekend en geboekt worden.

Wanneer de betaaltermijn van openstaande posten van debiteuren overschreden worden kan een betalingsherinnering verstuurd worden.
In versie 7.35 is het mogelijk om rente (aanmaningskosten) te berekenen en toe te voegen aan de openstaande post, en dit te vermelden op de betalingsherinnering.

De inrichting: 
- Instellingen: Financieel tabblad Herinneringen: Vul een memoriaaldagboek en een grootboekrekening waarop de rente geboekt moet worden.
- Onderhoud: Formule - Definieer de rente: Selecteer de tabel 900071 Debiteuren openstaande posten en kies nieuw voor een nieuwe formulecode. Maak in het veld vertaling een omschrijving aan. Het datatype moet Decimaal getal zijn en maak een formule aan. Een voorbeeld: 'Bedrag_VV_(na_verwerken)' * 0.02.
Er kunnen meerdere formules, met bijvoorbeeld verschillende percentages, aangemaakt worden.
- Koppel een profiel of profielcategorie aan debiteuren(en). Het profiel geeft aan bij welke lay-outcode de herinneringskosten berekend moeten worden. Het kan dus zijn dat in eerste instantie een herinnering zonder kosten verstuurd wordt maar bij een 2e of 3e herinnering wel rente inrekening gebracht worden. 
Let op: In het scherm van de profielen moet de kolom 'Rente' worden toegevoegd zodat de formule gekoppeld kan worden in het profiel.
-  Aanpassen herinneringslay-out(s): In de lay-out groep 'Item line' kan een nieuw veld worden toegevoegd: 'debout_interest_amount_fc'. Dit veld toont de rente per factuur.
In het totaalblok kan het totaal rentebedrag getoond worden middels het veld 'total_amt_due_interest'.
Dit veld bestaat niet in de databasetabellen maar wordt bij het afdrukken van een herinnering met rente berekend.
Daarom is dient voor het totaal van de herinnering een rekenveld aangemaakt te worden met bijvoorbeeld de berekening:  'total_amt_due_interest + total_amt_after_posting'.

De werking:
Als aan bovenstaande inrichting voldaan is en er wordt een herinnering (niet proef) afgedrukt dan zal het bedrag van de openstaande post worden opgehoogd volgens de logica van de formule. In bovenstaand voorbeeld zal middels een memoriaal boeking het openstaande bedrag met 2 % verhoogd worden. Op het overzicht openstaande posten debiteuren is het openstaande bedrag na boeken nu met 2 % verhoogd, het openstaande bedrag na verwerken is nog het originele bedrag. In het memoriaal zoals gedefinieerd in de Financiele instellingen op het tabblad Herinneringen staat nu een boeking die nog verwerkt moet worden.
Het overzicht openstaande posten zal nu een bedrag bestaande uit het oorspronkelijke bedrag + de rente tonen, maar ook nog het oorspronkelijke bedrag. Op de debiteurenkaart zal bij het factuur/boekstuknummer een extra regel met de rente getoond worden.


Startpagina Exact Financials 7.35 > Release notes 7.35

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes detail
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 31.543.196
 Assortment:  Date: 11-10-2023
 Release: 7.35  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added