One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Welke WMS services worden gebruikt in WMS Lite en hoe kan ik deze installeren en configureren?

Binnen WMS Lite kunt u gebruik maken van verschillende services voor het automatisch uitvoeren van acties. Het gebruik van deze services is optioneel. Wanneer u de services niet gebruikt kunt u de betreffende acties handmatig uitvoeren via de control centers.

In WMS Lite kunnen de volgende services worden gebruikt:

De services dienen na iedere update van Exact Globe Next opnieuw geïnstalleerd te worden. Hierdoor zorgt u ervoor dat de laatste verbeteringen die in de services zijn doorgevoerd ook in uw omgeving worden toegepast.

Installatie voorbereiding
Wanneer u de services wilt verwijderen (wat altijd nodig is bij een update van Exact Globe Next) dient u dit bij voorkeur uit te voeren wanneer er nog een werkstation installatie van Exact Globe Next aanwezig is. Wanneer dit niet het geval is kan dit tot foutmeldingen leiden. In kunt de services verwijderen via het configuratiescherm in Windows. De services worden hier getoond als 'E-WMS*'.

U kunt de services installeren door het betreffende msi bestand uit te voeren. Deze kunt u vinden in de 'Install\E-WMS\Services\ directory van de Exact Globe Next. Standaard betreft dit C:\Program Files\Exact Software\ (of C:\Program Files (x86)\Exact Software\ op een x64 machine). U kunt de installatie starten door te dubbelklikken op dit bestand. vervolgens kunt u de stappen in het scherm van de installatie wizard volgen.

Welke MSI te installeren?
Binnen WMS Lite kunt u de volgende servies gebruiken:

 • WMS verkooporder service: E-WMSFulfillmentRFSetup.msi
 • WMS ontvangsten service: E-WMSReceiptsRFSetup.msi
 • WMS Auto queue service: E-WMSAutoQueueSetup.msi

Het installeren van de services
U kunt de installatie van de services starten door te dubbelklikken op het betreffende msi bestand en de stappen op het scherm te volgen. Hieronder ziet u een voorbeeld van de installatie van de WMS verkooporder service. De installatie van de andere services is vergelijkbaar.

Opmerking: Op een Windows server (bijvoorbeeld Windows server 2012) kan het nodig zijn de services als een administrator te installeren. Om dit te doen start u de DOS prompt (cmd.exe) als een administrator. In de DOS prompt opent u de directory waar de installatie bestanden zich bevinden en start de installatie van de msi via de DOS prompt..

 • Ga naar de 'Install\E-WMS\Services\ directory van de Exact Globe Next. Standaard betreft dit C:\Program Files\Exact Software\ (of C:\Program Files (x86)\Exact Software\ op een x64 machine).
 • Dubbelklik op het bestand 'E-WMSFulfillmentRFSetup.msi'
 • In het welkomscherm klikt u op 'Next' om verder te gaan met de installatie.
 • In dit scherm dient u de standaard voorgestelde 'Folder' te laten staan.

  U klikt vervolgens op 'Next' om verder te gaan.
 • Om de installatie te bevestigen klikt u in dit scherm op 'Next'.
 • De installatie wordt uitgevoerd.
 • Na enkele ogenblikken verschijnt het volgende scherm in de linkerbovenhoek van uw beeldscherm.
  Dit scherm kan verborgen zijn achter andere schermen maar heeft geen apart taakbalk pictogram. U kunt dit oplossen door alle vensters te minimaliseren en vervolgens weer te openen. Het inlogscherm verschijnt dan weer.

  U geeft hier de gebruikersgegevens op van het account waaronder de service uitgevoerd dient te worden. Het Windows account dat wordt gebruikt voor de service dient aan de algemene WMS service account vereisten te voldoen. Het account dient te voldoen aan de volgende eisen:
  • moet een lokale administrator zijn op de PC waar de services draaien
  • afhankelijk van de netwerk security policies dient de gebruiker soms ook lid te zijn van de domain administrators
  • moet bekend zijn in SQL Server met sysadmin-rechten
  • moet een actieve gebruiker zijn in Exact Globe Next. De gebruiker dient Exact Globe Next te kunnen starten en de administratie te kunnen openen op de PC waar de services draaien (bij voorkeur dient deze gebruiker te beschikken over de administrator-rol in Exact Globe Next)
  • het account dient in Exact Globe Next rechten te hebben op alle magazijnen die worden gebruikt
 • Klik op 'OK'
 • Het volgende scherm wordt getoond.
 • Klik op 'Close' om de wizard te sluiten.
 • De service is nu geïnstalleerd en dient geconfigureerd te worden. De andere services kunt u op dezelfde wijze installeren.

Het configureren van de service
Nadat de service is geïnstalleerd, weet de service nog niet met welke Exact Globe Next administratie er verbinding gemaakt dient te worden. Dit dient u in te stellen in de config-bestanden. Hieronder ziet u een voorbeeld van de configuratie van de WMS verkooporder service. De configuratie van de andere services is vergelijkbaar.

 • Ga naar de directory waar u de service heeft geïnstalleerd. Voor de WMS verkooporder service betreft dit standaard de directory 'C:\Program Files (x86)\Exact software\WMS\E-WMS Fulfillment Service'.
 • Zoek in deze directory het config-bestand op. Voor de WMS verkooporder service betreft het bestand 'E-WMSFulfillmentRFService.exe.config'.
 • Open het bestand in kladblok.
 • In dit bestand kunt u de juiste database en de gewenste timing-factors die u wilt gebruiken.
  • SQLServerName1: Bevat de naam van de SQL Server (of IP adres) en de SQL Server instance naam. Bijvoorbeeld MijnSQLServer\SQL2008. Wanneer u deze service wilt gebruiken voor een tweede database vult u de SQL Server van de tweede database in bij 'SQLServerName2'.
  • DatabaseName1: Bevat de naam van de Exact Globe Next database. Bijvoorbeeld 001. Wanneer u deze service wilt gebruiken voor een tweede database vult u de naam van de tweede database in bij 'DatabaseName2.
  • ActiveTime1: Deze optie biedt u de mogelijkheid om 'actieve' uren te plannen voor iedere service en administratie. Tijdens de niet-actieve uren houdt de service de status 'gestart', maar probeert dan geen verbinding te maken met de database. Op deze wijze kunt u database maintenance jobs plannen buiten werktijden, zonder dat er foutmeldingen worden gegenereerd door de services. De standaard actieve uren zijn van 06:00 tot met met 20:00. Wanneer u wilt dat de services ook buiten deze uren actief zijn, dient u de standaard instellingen aan te passen. Voor een eventuele tweede database kunt u de gewenste 'actieve' uren opgeven bij 'ActiveTime2'.
  • TimerInterval: Bepaalt het interval dat de service gebruikt om te starten met scannen voor nieuwe orders die verstuurd moeten worden naar picking (standaard: iedere 10 seconden).
  • RestartServiceInterval: Bepaalt het in seconden om de service te herstarten voor op vrijmaken van geheugen (standaard: 43200 seconden = 12 uur).
  • RetryInMinutes: Bepaalt het interval in minuten dat de service niet probeert om orders die eerder niet konden worden geëxporteerd opnieuw te exporteren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij onvoldoende voorraad, niet toestaan van deelleveringen of orders die in gebruik zijn (standaard: 60 minuten). Wanneer zich een fout voordoet bij het berekenen van het advies wordt een nieuwe foutcode toegevoegd in de tabel 'csPickitErrorReport'. Dit bericht kan bekeken worden via de WMS RF Monitor.
 • Nadat u de juiste gegevens heeft ingevuld kunt u het bestand bewaren.
 • Bovenstaande voorbeeld is van toepassing op de verkooporder service. De andere services kunt u op dezelfde wijze configureren.

Het instellen van de services
Na de installatie zijn de services ingesteld om handmatig te starten. Open eerst de Exact Globe Next administratie (of administraties) om de database bij te werken. Zodra dat is gebeurd gaat u naar het services beheerscherm. Dit kunt u openen door in Windows bij [Start, uitvoeren] het commando 'Services.msc' op te geven gevolgd door een <Enter>.

 • U zoekt hier de services op. Deze beginnen met de naam E-WMS.
 • U klikt met de rechtermuisknop op de service en kiest 'Eigenschappen'.
 • In het eigenschappenscherm zet u het 'Opstarttype op 'Automatisch' en klikt vervolgens op 'Starten'.
 • Deze stappen voert u tevens uit voor de andere services.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.041.400
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 405  Attachment:
 Disclaimer