One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Overzichten: Eigenschappen

[Finance: Stamgegevens, Overzichten, Eigenschappen]

Introductie

Eigenschappen maken het mogelijk om extra door u zelf gedefinieerde informatie te koppelen aan uw stamgegevens. In het onderhoud van uw stamgegevens kunt u eigenschappen koppelen en de gewenste waarde meegeven. U kunt eigenschappen aanmaken via [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Eigenschappen].

Een overzicht van alle aangemaakte Eigenschappen vindt u via [Finance: Stamgegevens, Overzichten, Eigenschappen]. U kunt in het overzicht bijvoorbeeld per enititeit zien welke eigenschap(pen) gekoppeld kunnen worden. Indien gewenst kunt u tevens informatie opvragen over wie, wanneer de Eigenschappen heeft gewijzigd.

Uitleg van de velden

De werking van het overzicht 'Eigenschappen' is gelijk aan de werking van de andere overzichten binnen Exact Financials Enterprise. Meer informatie over het werken met overzichten vindt u in de volgende documenten:


Exact Financials Enterprise > Finance > Stamgegevens > Eigenschappen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.876
 Assortment:  Date: 14-07-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer