One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Verlof- en verzuim-administratie: rollen en functierechten toewijzen

Om de verlof- en verzuim-administratie te kunnen inrichten en onderhouden, hebben de betreffende gebruikers toegang nodig tot een aantal menupaden. Hieronder een opsomming van de menupaden met bijbehorende functierechten. Functierechten zijn gekoppeld / te koppelen aan rollen. Rollen zijn gekoppeld / te koppelen aan medewerkers.


[HRM, Inrichting, Algemeen, Instellingen]
Gebruikers hebben functierecht 88 – Maintain HRM settings nodig om de HRM instellingen te kunnen bewerken. Standaard is dit functierecht aanwezig bij rol 11 – HR.

 
[HRM, Inrichting, Roosters, Officiële feestdagen] en [HRM, Overzichten, Planning, Officiële feestdagen]
Gebruikers hebben het functierecht ‘104 – Maintain public holiday for a country’ nodig om officiële feestdagen te kunnen aanleggen en onderhouden. Standaard is dit functierecht gekoppeld aan zowel rol ‘11 – HR’ als rol ‘12 – HR Assistant’.
 
[Werkstroom, Inrichting, Verzoektypes] 
Om verzoektypen te kunnen definieren hebben gebruikers functierecht ‘5 – Create request types, and edit request types without responsible’ en/of functierecht ‘232 – Edit all request types’ nodig. Standaard is functierecht 5 gekoppeld aan rol ‘1 – General manager’ en rol ‘11- HR’. Functierecht 232 is standaard gekoppeld aan rol ‘0 – Administrator’ en rol ‘1 – General manager’.

[HRM, Inrichten, Roosters, Standaard werkrooster]
Om het aantal dagen of uren toegestaan verlof in te voeren hebben gebruikers functierecht ‘90 – Maintain division’ of ‘145 – View resourcecard’ nodig. Standaard zijn deze functierechten gekoppeld aan rol ‘11 – HR’ en ‘12 – HR Assistent’. Functierecht 90 is tevens standaard gekoppeld aan rol ‘1 – General manager’.

[HRM, Inrichten, Roosters, Standaard werkrooster]
Voor het onderhouden van het rooster op bedrijfsniveau hebben gebruikers functierecht ‘100 – Maintain default work schedule’ nodig. Dit functierecht is standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’. 

[HRM, Inrichten, Rooster, Standaard werkrooster]
Voor het onderhouden van het rooster op divisieniveau hebben gebruikers functierecht ‘101 – Maintain company work schedule’ nodig. Dit functierecht is standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’. 

[HRM, Inrichten, Rooster, Werkroosters]
Voor het onderhouden van het rooster op medewerkerniveau hebben gebruikers functierecht ‘102 – Maintain individual work schedule’ nodig. Dit functierecht is standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’ en rol ‘12 – HR Assistant’.
 
[HRM, Inrichten, Roosters, Werk rooster groep]
Voor het onderhouden van roostergroepen hebben gebruikers functierecht 100, 101 of 102 nodig. Functierechten 100 en 101 zijn standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’, functierecht 102 is standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’ en rol ‘12 – HR Assistant’. Werk rooster groepen zijn beschikbaar als met 'Advanced Workschedules' wordt gewerkt.
[HRM, Inrichten, Rooster, Werk rooster koppelen]
Voor het koppelen van roostergroepen hebben gebruiker functierecht 100, 101 of 102 nodig. Functierechten 100 en 101 zijn standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’, functierecht 102 is standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’ en rol ‘12 – HR Assistant’. Werk roosters koppelen is beschikbaar als met 'Advanced Workschedules'wordt gewerkt.

[HRM, Inrichting, Diversen, Periodeafsluiting]  
Om HR perioden te kunnen sluiten is functierecht ‘87 – Allows to close period for a division’ nodig. Rol ‘11 – HR’ beschikt standaard over dit functierecht. De periodesluiting gebeurt per divisie. 
 
Om overzichten en rapportages aangaande de verlof- en verzuim-administratie te kunnen opvragen, hebben de betreffende gebruikers specifieke functierechten nodig. Hieronder een opsomming van de menupaden met bijbehorende functierechten. 
 
[HRM, Overzichten, Statistieken, Verzuim]
Om dit overzicht te kunnen opvragen hebben gebruikers functierecht '157 - View absence statistics' nodig. Dit functierecht is standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’. 
 
[HRM, Overzichten, Statistieken, Verzuim: ABC-analyse]
Om dit overzicht te kunnen opvragen hebben gebruikers functierecht '157 - View absence statistics' nodig. Dit functierecht is standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’. 
 
[HRM, Overzichten, Medewerkers, Verzuim]
Om dit overzicht te kunnen opvragen hebben gebruikers functierecht '157 - View absence statistics' nodig. Dit functierecht is standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’. 
 
[HRM, Overzichten, Medewerkers, Verlofrecht]
Om dit overzicht te kunnen opvragen hebben gebruikers functierecht '145 - View resource card' nodig. Dit functierecht is standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’.
 
[HRM, Overzichten, Planning, Verzuim]
Om dit overzicht te kunnen opvragen hebben gebruikers functierecht '82 - View request for employee' nodig. Dit functierecht is standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’. 
 


Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.625.105
 Assortment:  Date: 25-07-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer